...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poznań wypięknieje

Koniec z chaosem reklamowym. Dopasowane szyldy, mniej billboardów, ażurowe ogrodzenia i estetyczne place zabaw - tak już niedługo może wyglądać przestrzeń publiczna w Poznaniu. Miasto przygotowało propozycję założeń do uchwały krajobrazowej, która ograniczy liczbę reklam na budynkach i ulicach.

Uchwała krajobrazowa ma uchronić Poznań przed reklamowym chaosem, uporządkować ogrodzenia i małą architekturę. Prace nad nią nabrały tempa w marcu, gdy radni wyrazili wolę jej przyjęcia. Kilka miesięcy intensywnej pracy zaowocowało konkretnymi propozycjami. Teraz czas, by swoje zdanie na ich temat wyrazili wszyscy poznaniacy.

– Tym samym otwieramy szeroką, trzymiesięczną dyskusję na temat zasad, na jakich reklamy, szyldy, a także mała architektura i ogrodzenia powinny być obecne
w przestrzeni Poznania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Chcemy tę propozycję skonfrontować z oczekiwaniami mieszkańców, przedsiębiorców, operatorów reklamowych oraz stowarzyszeń zabiegających o lepszą jakość przestrzeni. Ludzie chcą przebywać, pracować i mieszkać w przyjaznym otoczeniu. To właśnie dobrej jakości, uporządkowana przestrzeń w dużej mierze decyduje o atrakcyjności miasta, jego wizerunku i rozwoju. Rozwiązania, które wspólnie wypracujemy, skierujemy do Rady Miasta Poznania, by w jak najszybszym czasie stały się obowiązującym prawem.

Przygotowane propozycje to efekt kilkunastomiesięcznej pracy dużego, powołanego przez prezydenta miasta zespołu przedstawicieli miejskich biur, wydziałów i jednostek, przy wiodącej roli wydziału urbanistyki i architektury.

– Pracując nad wstępnymi zapisami uchwały zespół korzystał z obowiązujących dokumentów planistycznych i podręczników dobrych praktyk – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. – Przeprowadzono liczne analizy przestrzenne, wzięto też pod uwagę kierowane do urzędu konkretne wnioski dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Zespół sięgał również do opracowań i rozwiązań, jakie funkcjonują w miastach zachodnioeuropejskich.

W propozycji uchwały zaproponowano podział miasta na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i dzielnic historycznych, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejne strefy to obszar przyrodniczy wrysowany w klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Największe nośniki reklamowe – duże billboardy do 18 m.kw. – dopuszczone są wyłącznie w obszarze zurbanizowanym, przy szerokich drogach wojewódzkich
i krajowych. Niemal zupełnie zakazane są też wielkoformatowe banery, które mogą się pojawić tylko na rusztowaniach podczas remontu elewacji.

Powszechnie dozwolone są za to murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków oraz słupy ogłoszeniowo-reklamowe i citylighty (z pewnymi ograniczeniami w obszarze staromiejskim). Przedsiębiorcy mają też do wyboru cały katalog szyldów: od semaforowych, przez szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, aż po tablice zbiorcze i pylony.  Muszą jednak zastosować się do wytycznych dotyczących ich wielkości.

– Szyldy powinny być dopasowane skalą do charakteru obszaru i wpasowywać się w podziały architektoniczne budynku – wyjaśnia Piotr Libicki, plastyk miejski, który kierował zespołem przygotowującym projekt.  – Każda firma może wybrać tylko dwie formy szyldu. Największa z nich – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m –  może pojawić się wyłącznie przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m. kw. i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego. Dodatkowo między pylonami wyższymi niż 15 m. musi zostać zachowana odległość przynajmniej 350 metrów.

Ogrodzenia powinny być ażurowe i nie mogą być stawiane z prefabrykowanych elementów betonowych czy tworzyw sztucznych. Z kolei mała architektura, czyli między innymi place zabaw czy siłownie zewnętrze – nie mogą być w jaskrawych kolorach.

Projekt uchwały jest bazą do dyskusji. By ją ułatwić, powstał punkt informacyjny w Biurze Obsługi Mieszkańca przy Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 344, otwarty w poniedziałki w godz. 12-17).

– Otwieramy go dla mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń, operatorów reklamowych oraz wszystkich zainteresowanych osób i firm – mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. – Informacje można uzyskać także pod numerem Poznań kontakt: 61 646 33 44. Szczególnie gorąco zapraszamy na Otwarte Forum Dyskusyjne w dniu 22 listopada do Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3, które będzie okazją do wymiany myśli, formułowania uwag i przedstawiania propozycji.

Uwagi można przesyłać również na adres mailowy: krajobrazowa@um.poznan.pl.

Więcej informacji i założenia do uchwały można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/krajobrazowa

Alicja Wesołowska/biuro prasowe

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF