...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PR wchodzi do sądu

Zmiany prawne sprawiły, że na rynku pracy pojawiło się nowe, nieznane dotąd stanowisko – rzecznik oskarżonego. Jego zadaniem jest ochrona skazanego przed falą krytyki i oskarżeń społecznych. Procedury postępowań karnych i karno-skarbowych uległy zmianie od 1 lipca tego roku.

Sąd powszechny, kierujący się zasadami prawa, nie jest jedynym wydającym wyroki w naszym kraju. Drugi to opinia publiczna, której krytyce poddany jest każdy z nas,  a jej podstawę stanowią osobiste oceny i sympatie. Słowa „winny”, „oskarżony” i „podejrzany” mają inne znaczenie, ale gdy w grę wchodzi reputacja człowieka, oznaczają to samo.

– Opinia publiczna, nie znając kulis i szczegółów sprawy lub znając je jedynie z przekazu prokuratorskiego, uznaje, że jeżeli państwo podejmuje interwencję, to musi coś być na rzeczy – komentuje mecenas Jacek Dubois. – Sama sprawa po latach traci swoją medialną atrakcyjność, gdyż informacja o postawieniu zarzutów osobie publicznie znanej, bardziej przykuwa uwagę niż ta, że po latach ktoś został z zarzutów oczyszczony. Jeśli nawet wyrok został upubliczniony, pozycja gospodarcza lub publiczna takiej osoby po wielu latach postępowania jest już nie do odbudowania.

Dotychczas zwołanie konferencji prasowej w celu wyjaśnienia całego postępowania leżało w kompetencjach prokuratury. Na spotkaniu z mediami oskarżyciel nie musiał przedstawiać dowodów, a opinia publiczna zapoznawała się z punktem widzenia wyłącznie jednej ze stron. Tym sposobem „podejrzany” stawał przed podwójnym wymiarem sprawiedliwości.

Adwokat definiuje linię obrony, także występując przed sądem opinii publicznej. W jego interesie jest jednak używać argumentów, które nie będą szkodliwe dla obrony przed sądem powszechnym.

– Milcząc o rzeczywistej taktyce obrończej w procesie karnym, możemy użyć argumentów, które pokażą inny aspekt sprawy, przedstawią opinii publicznej naszego klienta w lepszym niż widzi go prokurator, a tym samym, co najmniej zrównoważą jego argumenty – dodaje mecenas Dubois.

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, paragraf 18 pkt 3, mówi o tym, że adwokat w kontaktach z mediami nie powinien przyjmować roli rzecznika prasowego swojego klienta. Jest on natomiast zobowiązany do reagowania na zarzuty wobec swojego klienta, jakie publikowane są w mediach, przedstawiane w sposób jednostronny, wybiórczy lub tendencyjny.

– Z kancelariami prawnymi współpracuję od wielu lat, dlatego zdaję sobie sprawę, jak trudno jest klientowi wystąpić przed sądem, jak trudno jest mu obronić się przed bezpodstawnymi oskarżeniami ze strony sądu opinii publicznej. Prawnik kieruje się paragrafami, jego specjalizacją jest przedstawienie dowodów uniewinniających, nie zawsze ciekawych dla opinii publicznej. Ja zaś staram się zapanować nad emocjami, które potrafią sparaliżować, przygotowuję komunikację dla mediów i sądu społecznego. Dzięki nowym przepisom nasza współpraca będzie prostsza, ale na pierwszym miejscu jest dobro klienta – zarówno adwokat jak i rzecznik oskarżonego będą robić swoje ale wiadomo, że razem można więcej. Czasem trudno cieszyć się z uniewinnienia po latach, gdy już nie ma do czego wracać. Ani rodziny, ani firmy. Moim zadaniem jest ochrona tej rzeczywistości – opisuje zadania rzecznika oskarżonego Anna Garwolińska, prezes Glaubicz Garwolińska Consultants.

Przed rzecznikiem oskarżonego stoi bardzo trudne zadanie. Cechami, które powinny go charakteryzować, muszą być: umiejętność opanowania sytuacji kryzysowych, doskonała orientacja w mediach, wiedza z zakresu prawa, socjologii i psychologii, a także znajomość bieżącej sytuacji społeczno-politycznej.

– Pomoc specjalisty w takim przypadku stanowi także uzupełnienie działań adwokata i kancelarii prawnej. Dzięki współpracy tego typu obrońca będzie mógł się skupić w stu procentach na obronie oskarżonego przed sądem, na rzecznika zaś spadnie obrona przed sądem społecznym i mediami, a także ochrona rodziny i biznesu – dodaje Anna Garwolińska.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego, przyjęte przez Sejm, polegają na dynamizacji procesu karnego. Proces kontradyktoryjny, z jakim mamy obecnie do czynienia, oznacza, że strony mają obowiązek dowodzenia swoich racji przed sądem, a taka „walka” uatrakcyjni ją znacznie w oczach mediów. Spór na sali sądowej sprowokuje również opinię publiczną do dyskusji, co zrównoważy prawa obu stron, szczególnie przed sądem opinii publicznej.

::

fot. Fotolia.pl/sebra/Corgarashu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF