...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Praca w czasie pandemii. Raport Pracuj.pl

zmiana pracy w dobie koronawirusa

Więcej niż 4 na 10 pracujących osób badanych przez Pracuj.pl obawia się utraty zatrudnienia w konsekwencji pandemii koronawirusa. Jednocześnie aż 77% respondentów jest gotowych przyjąć ofertę od nowego pracodawcy. Co interesujące, badani przy przeglądaniu ofert prawie równie często, co na wysokość pensji, zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia. Jej pozycja w rankingu jest znacznie wyższa niż w minionych latach. W kolejnej odsłonie raportu „Praca w dobie koronawirusa” przyglądamy się obawom i postawom zawodowym Polaków w obliczu pandemii.

Najważniejsze informacje:

  • 44% pracujących badanych obawia się utraty pracy przez pandemię.
  • 77% z nich jest skłonnych przyjąć obecnie nową ofertę pracy.
  • Tylko 29% gotowych jest zaakceptować niższą pensję, by zachować pracę.
  • 64% badanych szukających pracy jest gotowych się przekwalifikować.
  • Kluczowe zachęty do zmiany: wyższa pensja i bezpieczne zatrudnienie.

Praca w dobie koronawirusa

Jak postrzegamy pracę w obliczu pandemii i jak wpływa ona na ich poglądy dotyczące kariery? Aby to sprawdzić, zespół Pracuj.pl przygotował raport „Praca w dobie koronawirusa”. W dn. 23-28 kwietnia zebraliśmy opinie blisko 2000 użytkowników portalu na temat obecnej sytuacji. W drugiej odsłonie raportu przedstawiamy postawy badanych przyjmowane wobec zmian mających miejsce na rynku pracy, a także plany zawodowe respondentów w obliczu koronawirusa.

pojawienie się koronawirusa i jego wpływ na rynek pracy obawy

Obawy i duża otwartość na oferty

Wyniki badań Pracuj.pl ujawniają duży wpływ, jaki mają zmiany związane z pandemią na poglądy kandydatów. Aż 6 na 10 pracujących badanych obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u obecnego pracodawcy w związku z pojawieniem się koronawirusa. Niewiele mniej, niż połowa respondentów (44%) – liczy się z perspektywą utraty obecnej pracy. Ponadto zarówno zatrudnieni, jak i bezrobotni Polacy biorący udział w badaniu są w większości przekonani, że w obecnej sytuacji będzie im trudniej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, niż wcześniej (75%).

zmiana pracy

Badania Pracuj.pl pokazują dużą mobilność zawodową pracowników – przynajmniej na poziomie deklaracji. Aż 77% pracujących respondentów – użytkowników Pracuj.pl zadeklarowało, że zmieni pracę, jeśli otrzyma nową propozycję zatrudnienia. Wśród badanych zaobserwować można także otwartość na obranie zupełnie nowych ścieżek zawodowych. Aż 2 na 3 (64%) badanych szukających pracy deklaruje gotowość do przekwalifikowania się w związku z sytuacją gospodarczą.

Wyniki przedstawione w raporcie są odzwierciedleniem nastroju niepewności, panującego wśród pracowników i kandydatów do pracy w okresie silnego rozwoju pandemii koronawirusa. Jednocześnie jednak dają sporą nadzieję na przyszłość, pokazując gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze. Ta postawa może odgrywać bardzo ważną rolę w okresie odmrażania gospodarki i wychodzenia wielu firm z turbulencji, w które wpędził je koronawirus.

 Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj

zmiana pracy w dobie koronawirusa

Stabilizacja coraz ważniejsza

Wyniki badań pokazują także bardzo ciekawe tendencje w obszarze czynników, które stanowią dla pracujących kandydatów najlepsze zachęty do przyjęcia nowych ofert. Podobnie, jak w ostatnich kilku latach, najczęściej wybieranym argumentem za zmianą pracy jest propozycja wyższego wynagrodzenia – wybrało ją 69% badanych.

zmiana pracy czynniki

Niewiele mniej pracujących respondentów wskazało jednak na stabilne i bezpieczne zatrudnienie – to ważny argument dla aż 58% z nich. Ponad połowa uczestników badania (51%) wybrała także stabilną pozycję firmy mimo zmian rynkowych. Na tle tych danych znacznie mniej atrakcyjne jako argumenty za zmianą pracy okazały się możliwość awansu (34%) czy ciekawy zakres obowiązków (31%).

Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to z resztą także pracodawcy. W ostatnich tygodniach w obszarze komunikacji części pracodawców z kandydatami pojawił się nowy rosnący trend. Jest nim właśnie mocniejsze niż wcześniej podkreślanie stabilności zatrudnienia i prowadzenia nowych rekrutacji, mimo zamrożenia gospodarki.

 Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj

Nowe obowiązki – tak, obniżka pensji – nie

Badacze Pracuj.pl zapytali pracujących respondentów o środki, jakie skłonni byliby podjąć by utrzymać obecne miejsce zatrudnienia. Połowa badanych gotowa jest wykonywać inne obowiązki, niż dotychczasowe. Niewiele mniej (47%) zgodziłoby się pracować w mniejszym wymiarze etatu, a 4 na 10 – wykonywać więcej obowiązków (42%). Zdecydowanie najmniej badanych z tej grupy zgodziłoby się w takiej sytuacji na obniżkę pensji. Taką gotowość deklaruje tylko 29% pracujących respondentów.

Dla pracodawców deklarowana przez kandydatów mała elastyczność w kwestii oczekiwań płacowych może być wyzwaniem. Negocjacje wynagrodzeń to zawsze delikatny temat, niezależnie czy dotyczy nowo zatrudnianych osób, czy wieloletnich pracowników. Także w obecnych okolicznościach powinny być one prowadzone przez pracodawców w przemyślany sposób, przy użyciu rzeczowych argumentów, ale także ze zrozumieniem emocji osób znajdujących się po drugiej stronie.

 Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj

by utrzymać miejsce pracy byłbym skłonny

W oczekiwaniu na odwiliż

Choć według dostępnych rynkowych analiz wiele firm w marcu i kwietniu zamroziło procesy rekrutacyjne, na rynku nie brakowało firm, które szukały nowych pracowników. Eksperci prognozują, że następne tygodnie i miesiące, związane z planowym stopniowym odmrażaniem gospodarki, mogą przynieść poprawę nastrojów rynkowych, a co za tym idzie – planów rekrutacyjnych.

Na początku maja 2020 roku na Pracuj.pl dostępnych było około 40 000 aktywnych ofert pracy, w tym połowa prowadzonych w modelu rekrutacji zdalnej. Najbardziej popularnymi grupami specjalistów byli handlowcy i sprzedawcy – dotyczyło ich 27% nowych ogłoszeń na portalu, zamieszczonych w kwietniu. Na podium znaleźli się także eksperci ds. IT (18%) oraz od obsługi klienta (15%).


Źródło: informacja prasowa Pracuj.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF