...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Prawo Meta

Coraz więcej firm technologicznych mówi o stworzeniu „metawersum” i niewątpliwie ostatnia decyzja największej platformy social media, o zmianie nazwy oraz jasna deklaracja o podążaniu w tym kierunku, wprowadziła tę koncepcję na nowy poziom społecznej świadomości.

Chociaż termin „metaverse” jest niejasno zdefiniowany, jest zwykle używany do opisania koncepcji przyszłej odmiany Internetu, składającej się ze wspólnych wirtualnych przestrzeni 3D połączonych z postrzeganym wirtualnym wszechświatem. Mówiąc prościej, metaverse odnosi się do wirtualnego świata, w którym możesz wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i miejscami za pomocą awatarów.
Warto wspomnieć, że obecnie firmy technologiczne przewidują różne rodzaje platformy Metaverse. Jedna z takich platform byłaby oparta na blockchain i pozwalałaby użytkownikom kupować grunty i budować środowiska przy użyciu niewymiennych tokenów i kryptowalut. Innym rodzajem platformy może być bardziej ogólny wirtualny świat, w którym ludzie mogą pracować, bawić się lub spotykać. Zarówno sztuczna inteligencja (AI), jak i uczenie maszynowe będą odgrywać kluczową rolę w rozwoju metawszechświata, ponieważ celem metaverse będzie połączenie naszej fizycznej rzeczywistości z cyfrowym wszechświatem za pomocą awatarów.

Nowa era metaverse będzie miała wpływ na wszystkie aspekty naszego społeczeństwa, w tym rozrywkę, reklamę i gospodarkę. Na przykład wyobraź sobie metaverse, w którym możesz użyć swojego awatara, aby wejść do wirtualnego centrum handlowego, przymierzyć ubrania oferowane przez prawdziwe firmy odzieżowe, a następnie kupić stroje, które najlepiej pasują do twojego awatara (a tym samym do ciebie). Podczas pandemii muzycy mieli możliwość organizowania wirtualnych koncertów, wykorzystując wirtualną rzeczywistość. Nowe sposoby interakcji wirtualnych zapewnią szerokie możliwości marketingu, sprzedaży, wydarzeń, a co za tym idzie transakcji o doniosłości prawnej, bez konieczności fizycznej obecności, ale przynajmniej na obecnym etapie z określonymi konsekwencjami w świecie rzeczywistym. Oczywiście można zakładać, że na pewnym etapie, może stać się on bytem całkowicie niezależnym od świata realnego w sensie finansowym.  Użytkownicy, będą w nim zarabiać określoną walutę, którą tylko w nim będą wydawać bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych w świecie rzeczywistym, ale na chwilę obecną zakładamy, że określone transakcje w świecie wirtualnym będą miały przełożenie na płatności w realnym pieniądzu.

Wymagania sprzętowe

Jednym z problemów prawnych dotyczącym metaverse będzie współpraca i interoperacyjność między różnymi twórcami Metaverse. Jeśli celem platformy jest umożliwienie ludziom interakcji w cyfrowym świecie, wszytko powinno być dostępne ze wszystkich urządzeń i zestawów słuchawkowych. Może to oznaczać, że firmy technologiczne będą musiały zgodzić się na określone standardy, aby mogły współpracować między różnymi twórcami, lub każda firma będzie musiała przestrzegać ograniczeń technologicznych stworzonych przez jej poprzedników i licencjonować prawa do korzystania z podstawowej technologii innej firmy w celu zbudować własny metaverse.

A co z prawem własności

Kolejną kwestią będzie własność intelektualna. Stosunkowo niedawno w USA zapadł wyrok, w którym Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii orzekł, że systemu sztucznej inteligencji nie można nazwać wynalazcą patentu. W przeciwieństwie do amerykańskiego prawa patentowego, amerykańskie prawo autorskie nie zawiera wyraźnego wymogu autorstwa człowieka. Jednak sądy amerykańskie i Urząd Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych na ogół działają w oparciu o, ten wymóg i odmawiają rejestracji dzieł, które nie zostały stworzone przez ludzi. Materiały wytworzone wyłącznie przez naturę, rośliny lub zwierzęta nie są objęte prawami autorskimi. Metaverse może mieć wbudowane wirtualne kreacje awatarów i różnych form sztucznej inteligencji. Jeśli takie wytwory zostaną uznane za wytwory sztucznej inteligencji, a nie wytwory ludzkie, mogą nie być dozwolone niektóre rodzaje ochrony własności intelektualnej.
Może to również stwarzać problemy dla właścicieli treści, ponieważ trudno będzie nadzorować naruszenie praw autorskich w metaverse. Licencjobiorcy treści będą również musieli dokładnie przejrzeć swoje umowy licencyjne, aby upewnić się, że mają prawo do korzystania z licencjonowanej treści w świecie wirtualnym. Wiele umów licencyjnych mogło nie uwzględniać użycia licencjonowanej treści na takich forach.
Do tego dochodzą inne kluczowe kwestie, takie jak ochrona danych i prywatność. Rozległym zagadnieniem prawnym będą odszkodowania za szkodę wyrządzoną w świecie wirtualnym, które wymagają zupełnie nowego podejścia do samej definicji szkody. Odpowiedź na pytanie, czy jedynym strażnikiem interesów użytkowników danego metaverse będzie wyłącznie firma, która to środowisko stworzyła, czy powstaną mechanizmy pozwalające na dochodzenie swoich praw w rzeczywistym świecie. Jeśli tak, to czy naprawienie takiej szkody powinno mieć realny wymiar, czy też może nastąpić wyłącznie w wirtualnym świecie?
Jak widać na chwilę obecną zagadnienia prawne związane z metaverse rodzą przede wszystkim pytania, na które odpowiedzi dopiero zostaną opracowane, a wymaga to szerokiej współpracy środowisk prawniczych z twórcami, inwestorami oraz ustawodawcami.

A o tym wszystkim będzie można podyskutować na spotkaniu: EKSPERCI: Śniadanie społeczności Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

Autor: Robert Witek-Pogorzelski

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF