...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Promujmy polskich innowatorów!

Nie będziemy mieli innowacyjnej gospodarki bez promocji rodzimych innowatorów – takie są wnioski z raportu „Społeczny klimat dla innowacji w Polsce”. Autorzy raportu zwracają uwagę, że czynnikiem, który pomoże wyzwolić polski potencjał innowacyjności jest promocja innowatorów i wynalazców, którzy odnieśli sukces.

Od kilku lat termin innowacyjność pojawia się w mediach niezwykle często. Odmieniane przez wszystkie przypadki słowo-klucz nie schodzi z ust polityków, dziennikarzy i ekonomistów. Zwiększenie innowacyjności ma przynieść nam dobrobyt i zapewnić trwały rozwój naszego kraju. Zdaniem autorów projektu badawczego „Młodzi Liderzy Innowacji” jednym z warunków wzrostu poziomu innowacyjności Polski jest wzrost społecznego przekonania, że młodzi, kreatywni ludzie są motorem rozwoju społeczno-gospodarczego.

– To, że w naszym kraju mamy innowatorów jest faktem, ale nie wystarcza. Ważne jest także to, czy naszą innowacyjność i sukcesy dostrzega otoczenie – mówił prof. Alojzy Nowak, otwierając konferencję „Nauka – Innowacyjność – Promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki” w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” – Musimy chwalić się naszą innowacyjnością. Tylko dzięki promocji polskich innowatorów oraz ich wynalazków i produktów uda nam się zbudować w społeczeństwie etos innowacyjności.

Społeczny projekt badawczy „Młodzi Liderzy Innowacji” jest realizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Idea przyświecająca jego pomysłodawcom – propagowanie postaw innowacyjnych – zrodziła się z obserwacji, iż w Polsce występuje deficyt społecznego poszanowania dla ludzi, którzy mają zdolność tworzenia nowych rozwiązań i ich skutecznego wdrażania. Innowatorzy nie cieszą się specjalną estymą ani zrozumieniem w polskiego społeczeństwa. W ramach projektu powstał raport „Społeczny klimat dla innowacji w Polsce”.

 

Technopolis(h) – czyli przepis na polską dolinę krzemową.

Prof. Wiesław Nowiński, twórca idei Polskiej Doliny Krzemowej postuluje zbudowanie Polski Innowacyjnej, czyli ogólnokrajowego ekosystemu inkubatorów łączących doświadczonych innowatorów i przedsiębiorców z utalentowanymi młodymi naukowcami. Zdaniem naukowca należy rozpocząć od jednej zcentralizowanej „doliny krzemowej”, a później, stopniowo przenosić ten model na szczebel regionalny i lokalny. Ekosystem dolin i dolinek musi być ze sobą skoordynowany.

– Musimy znaleźć sposób na przeniesienie doświadczeń Singapuru do Polski. Oni nie mieli nic poza błotną wyspą, a udało im się zbudować potęgę innowacyjności –mówi prof. Wiesław Nowińskiw czasie konferencji„Nauka – Innowacyjność – Promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki”- Niezbędna jest pilna zmiana przełomowa. Polacy są bardzo twórczym i utalentowanym narodem i mówię to z perspektywy osoby posiadającej doświadczenia naukowe z całego świata. Mamy talenty, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Mamy fantastyczny materiał do budowania Polski Innowacyjnej, ale brakuje nam strategii zatrzymywania w Polsce młodych naukowców.

Z prof. Wiesławem Nowińskim zgadza się dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. wyróżniony w czasie konferencji tytułem Very Important Polish Innovator.

– Budowa gospodarki opartej na innowacji i technologii jest naszą polską racją stanu. W globalnym wyścigu technologicznym wygrają te kraje, które wytworzą mechanizmy stymulujące wynalazczość i innowacyjność swoich utalentowanych naukowców i pomogą im przenosić swoje pomysły do biznesu – mówi dr Grzegorz Brona – Creotech Instruments to najsilniejsza polska firma sektora kosmicznego. Realizujemy coraz ambitniejsze projekty i uczestniczymy w coraz bardziej prestiżowych misjach kosmicznych, takich jak marsjańska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej ExoMars czy eksperyment ASIM na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To działa na młodych naukowców jak magnes i dzięki temu udaje nam się zatrzymać ich w naszym kraju. Jako Creotech Instruments chcemy i jesteśmy gotowi pomagać polskim innowatorom komercjalizować swoje wynalazki. – dodaje Prezes Creotech Instruments S.A.

Dr Jarosław Górski, jeden z autorów raportu „Społeczny klimat dla innowacji w Polsce” stwierdził, że nastał dobry czas na promocję polskiej przedsiębiorczości. Mają tego dowodzić liczne sukcesy polskich start-upów i firm innowacyjnych. Zdaniem naukowca właśnie teraz jest czas, żeby zmienić wizerunek Polski. Nasz kraj może stać się liderem innowacyjności w naszej części Europy i na tym fundamencie budować swój wizerunek za granicą.

 

VIPI – czyli wyróżnienie polscy innowatorzy

W ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” wyłoniono 11 najbardziej kreatywnych polskich liderów innowacji, którzy z sukcesem komercjalizują swoje badania naukowe. Laureaci zostali wyróżnieni tytułem Very Important Polish Innovator w czasie konferencji „Nauka – Innowacyjność – Promocja. Wyzwania dla nauki w budowaniu konkurencyjnej gospodarki”.

Wyróżnienia otrzymali (kolejność wręczania dyplomów): Dr Grzegorz Brona, Dr Iwona Cymerman, Prof. Piotr Garstecki, Olga Malinkiewicz, Dr inż. Marek Adamowicz , Dr inż. Michał  Bieniek, Dr inż. Dawid Nidzworski, Dr Tomasz Skalski, Dr inż. Paweł Śliwiński, Dr inż. Dominik Spinczyk i dr hab. n. med. Anna Wójcicka.

W skład kapituły przyznającej nagrodę weszli: prof. Michał Kleiber (były prezes PAN, przewodniczący kapituły „Teraz Polska”), dr Alicja Adamczak (prezes UP RP), dr Olaf Gajl (dyrektor OPI) oraz Krzysztof Przybył (prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego).

::

Zdjęcie: Fotolia/ Autor: Sergey Nivens

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF