...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?

Faktury

Mimo zapowiadanego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, z którego każdy polski przedsiębiorca będzie musiał korzystać najprawdopodobniej od 2024 roku, aż 66 proc. firm nadal wprowadza do obrotu setki papierowych faktur. Tylko 17 proc. przedsiębiorstw w Polsce stosuje wyłącznie elektroniczne dokumenty księgowe.

Jedenaście procent planuje wdrożenie cyfrowego obiegu faktur ze względu na zbliżający się obowiązek korzystania z KSeF. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez krakowski WEBCON, wynika, że co czwarta firma w Polsce wystawia do 10 faktur miesięcznie, co trzecia – od 11 do 100, 17 proc. – do 500, a 12 proc. więcej niż 500 takich dokumentów.

Oczywiście liczba wystawianych faktur jest zależna od wielkości firmy. 50 proc. mikrofirm wystawia do 10 faktur miesięcznie, podczas gdy około połowa firm średnich i dużych – ponad 100.Biorąc pod uwagę tak dużą liczbę dokumentów sprzedaży, sposób ich generowania może niepokoić. Aż dwie na trzy firmy w Polsce nadal korzystają z faktur papierowych (66 proc.). Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej. Prawie połowa firm korzysta z narzędzia do elektronicznego obiegu faktur (48 proc.), a 11 proc. ma w planach jego wdrożenie, między innymi z uwagi na nowe regulacje związane z zapowiadanym obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Postępująca cyfryzacja nie dotarła jeszcze do wszystkich zakamarków polskiego biznesu. Łączymy się na wideokonferencjach, większość firmowych dokumentów przechowujemy w chmurze, ale faktury wciąż drukujemy. Zapowiadany obowiązek korzystania z KSeF to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, aby zrobić kolejny krok w stronę digitalizacji i wprowadzić w firmie elektroniczny obieg faktur. Wśród licznych korzyści, jakie z pewnością odczują, można wymienić przyspieszenie rozliczania faktur, lepszą kontrolę nad procesem i audytowalność oraz zmniejszenie liczby błędów. To również korzyść z punktu widzenia ekologii – tysiące drzew nie zostaną zamienione na miliony papierowych dokumentów.

Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Handel i produkcja wybierają papier. Papierowe faktury dominują w firmach handlowych i produkcyjnych, wśród których odpowiednio aż 75 % i 73 % firm nadal używa drukowanych dokumentów. Podium domyka budownictwo, gdzie 69 % firm decyduje się na papier.

Drukują ale modernizują

Te same branże, które drukują najwięcej, w największym stopniu używają także elektronicznego obiegu dokumentów. Z takiego rozwiązania korzysta 60 proc. firm produkcyjnych, 55 proc. handlowych i 45 proc. w sektorze usług. 4 z 10 przedsiębiorstw budowlanych również wdrożyło już rozwiązania cyfrowe.  Przygotowują się jednak do zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów zmian, gdyż 17 proc. zapytanych planuje uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów w związku z planowanym wdrożeniem KSeF.

Dla porównania w handlu tylko 7% firm ma takie plany. Drukują wszyscy, ale więksi chętniej digitalizują faktury. Drukują i małe i duże firmy – papierowe dokumenty są obecne w 68 % średnich, 66 % dużych i 65 % mikrofirm. Inaczej ma się kwestia korzystania z elektronicznych dokumentów. Podczas gdy co trzecie najmniejsze przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników wystawia cyfrowe faktury (39 %), w średnich i dużych firmach na takie rozwiązanie stawia już co druga (po 55 % wskazań).

Ważna jest skala

Skala sprzyja e-fakturom. Firmy generujące najwięcej dokumentów księgowych chętniej sięgają po elektroniczny obieg faktur. Rozwiązania tego typu używa 36 proc. przedsiębiorców generujących do 10 dokumentów miesięcznie. Przy większej skali (od 500 do 1000 dokumentów miesięcznie) jest to już 78%, a przy ponad tysiącu faktur miesięcznie, 76%. Wraz ze wzrostem skali spada natomiast liczba firm deklarujących użycie wyłącznie faktur papierowych – dzieje się tak w aż 40% najmniejszych firm, generujących do 10 faktur miesięcznie, ale już tylko w 3% firm generujących powyżej 1000 faktur każdego miesiąca.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od początku 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla każdego – od samozatrudnionych, aż po liczące tysiące osób korporacje. Polska będzie czwartym krajem w Europie, po Portugalii, Hiszpanii i Włoszech, w którym obowiązywać będzie centralny system fakturowania. Jego wdrożenie to wiele korzyści, ale też wyzwania – technologiczne i organizacyjne. Choć jak wynika z naszego badania, niewiele polskich firm rozpoczęło przygotowania w tym zakresie, część z nich wiąże wdrożenie KSeF z wprowadzeniem elektronicznego obiegu akceptacji faktur. Ważne jest, by wybrać przyszłościowe rozwiązanie dostosowane nie tylko do KSeF, ale też do potrzeb i uwarunkowań danej organizacji. Oraz partnera technologicznego, który zapewni pełne wsparcie na każdym etapie takiego projektu.

Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON


Źródło: Webcon

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF