...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„She’s Mercedes”, czyli Mercedes-Benz symbolicznie wyrównuje lukę płacową

mercedes

Gdyby cena samochodu różniła się ze względu na płeć, byłoby to w porządku? – pyta Mercedes-Benz Polska z okazji Europejskiego Dnia Równych Płac, i w dniach 8-10 marca obniża cenę aut dla kobiet o 8%. Tyle wynosi tzw. luka płacowa („gender pay gap”) w Polsce. W ten symboliczny sposób firma zwraca uwagę na problem nierównego wynagrodzenia za tę samą pracę ze względu na płeć.

W marcu obchodzony jest nie tylko Dzień Kobiet, ale również mniej znany Europejski Dzień Równych Płac. To ruchome święto, którego data zależy od jednego czynnika – różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Według obliczeń Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego) 3 marca 2017 r. to symboliczna data, kiedy wynagrodzenie kobiet w Europie zrównało się z wynagrodzeniem mężczyzn, uzyskanym na dzień 31 grudnia 2016 roku. W 2018 roku dzień obchodów, po raz pierwszy od kilku lat, został ustanowiony na 28 lutego. Oznacza to, że aby osiągnąć jednakowy poziom wynagrodzenia, kobieta musiała pracować o dwa miesiące dłużej niż mężczyzna. Różnica ta określana jest jako „luka płacowa”.

Problem dotyczy także Polski, mimo że Konstytucja RP (1997, Rozdział II, Art. 33) oraz Kodeks Pracy (1974, Rozdział 2a, Art. 18) gwarantują Polkom i Polakom prawo do równych zarobków. Według światowego raportu dotyczącego skali występowania luki płacowej ze względu na płeć (Global Gender Gap Report 2016) Polska zajmuje 38 miejsce wśród 144 analizowanych krajów.

– Obniżenie przez trzy dni ceny samochodu dla kobiet nie rozwiązuje problemu luki płacowej, ale pozwala zwrócić uwagę na kwestię nierównego wynagrodzenia – mówi Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor komunikacji Mercedes-Benz Polska. – To część szerszej inicjatywy pn. „She’s Mercedes”, której celem jest wspieranie kobiet w życiu prywatnym i zawodowym. W biznesie zbyt często brakuje im odwagi i wiary we własne siły. Przykład? Mężczyźni aplikują na wysokie stanowiska, nawet jeśli spełniają tylko 70% wymaganych warunków. Kobiety – dopiero wtedy, gdy spełniają je w 110%.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zależności od przyjętej metody doboru danych i obliczeń, kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5% mniej niż mężczyźni. Mimo to, według danych Eurostatu (za 2016.) w Polsce wartość tzw. luki płacowej jest na stosunkowo niskim poziomie. Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w średnim wynagrodzeniu brutto za godzinę pracy wynosi 7,2%, podczas gdy średnia unijna to 16,2%. Dysproporcje w wynagrodzeniach brutto za godzinę pracy w sektorze prywatnym w Polsce wyniosły 16,1%, a w sektorze publicznym już tylko 2,8%.

– Biznes ma jeszcze dużo do zrobienia w kwestii zniwelowania nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dbamy o to w Mercedes-Benz Polska, dlatego w naszej firmie średnia stawka wynagrodzenia na tym samym stanowisku jest taka sama dla kobiet i dla mężczyzn. – podkreśla Ewa Łabno-Falęcka.
Akcja symbolicznego wyrównywania luki płacowej w salonach Mercedes-Benz odbędzie się w dniach 8-10 marca 2018 roku. Przy podpisywaniu umowy na zakup nowego samochodu, kobiety otrzymają 8% zniżki na wybrany model.

luka płacowa

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF