...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Specjaliści i menedżerowie jako kandydaci

Najbardziej oblegani doświadczeni specjaliści nie muszą na własną rękę poszukiwać nowego zatrudnienia - otrzymują ponad 10 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rocznie - wynika z 3. edycji badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” Antal International

Wyniki wskazują, że choć w Polsce jest wielu wykwalifikowanych, niebojących się zmiany czy relokacji ekspertów, to – aby ich pozyskać – pracodawcy muszą składać oferty coraz bardziej atrakcyjne i przemyślane.

Aktywność specjalistów i menedżerów – poszukiwanie pracy

39 proc. specjalistów i menedżerów poszukuje aktywnie pracy, 46 proc. biernie – cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe. 15 proc. pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia. Wśród specjalizacji do grupy osób nie poszukujących pracy należą najczęściej specjaliści i menedżerowie z obszaru: IT (21 proc.), HR (20 proc.) oraz finansów i księgowości (16 proc.).

Kogo chcą pozyskać pracodawcy?

Do tradycyjnie najczęściej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów i menedżerów należą osoby z obszaru IT – średnio otrzymują oni 11 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych. Pozostałe grupy zawodowe otrzymują średnio 6 takich zaproszeń, z wyjątkiem przedstawicieli obszaru administracji i prawa.

Co motywuje do pozostania w dotychczasowej organizacji?

Dla największego odsetka respondentów (54 proc.) czynnikiem motywującym do pozostania w obecnej organizacji jest atmosfera i relacje personalne w firmie. Również często istotne jest otrzymywane wynagrodzenie (52 proc.). Prawie co drugi badany zwraca uwagę również na brak atrakcyjnych ofert pracy na rynku.

Mimo, że specjaliści i menedżerowie często deklarują brak satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia, jest ono jednak na tyle wysokie, że to właśnie pieniądze są jednym z głównych czynników motywujących do pozostania w organizacji. To dobra wiadomość dla pracodawców – świadczy o racjonalności polskich specjalistów i menedżerów i braku konieczności znacznego podnoszenia stawek. Jest to również wskazówka, że warto położyć większy nacisk na budowanie atmosfery w pracy, pomyśleć o spotkaniach integracyjnych i wspólnych aktywnościach budujących lepszą współpracę w organizacji– komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Jak pozyskać specjalistów i menedżerów?

Jakie elementy powinny znaleźć się w ofercie pracy, aby specjaliści i menedżerowie zdecydowali się ją rozważyć? W tym obszarze dużo zależy od indywidualnych oczekiwań, natomiast respondenci wskazali elementy konieczne. Należy do nich wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (74 proc.) i umowa o pracę (69 proc.).

Choć umowa o pracę jest wciąż istotna dla pokaźnej części specjalistów i menedżerów obserwujemy, że traci na znaczeniu w przypadku najbardziej obleganych ekspertów. Coraz częściej specjaliści IT, ale także wysoko cenieni pracownicy z innych branż, decydują się na elastyczną formę zatrudnienia – podsumowuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Gotowość do relokacji, czyli jakie lokalizacje pracodawców skuszą specjalistów i menedżerów najbardziej?

Na dzisiejszym rynku pracy od wielu specjalistów i menedżerów wymagana jest mobilność. Dotyczy to zwłaszcza obszaru inżynierii czy handlu. 63 proc. badanych wyraziło gotowość do relokacji po otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy. Do deklarujących największą mobilność grup należą: prawnicy (77 proc.), przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (72 proc.) oraz logistycy (71 proc.). Odsetek osób faktycznie relokujących się w ciągu ostatniego roku jest również stosunkowo wysoki i wynosi 19 proc..

– Fakt, że największą grupa skłonną do relokacji są logistycy może wynikać z kilku względów: w wielu firmach logistycznych trwa bądź została zakończona restrukturyzacja. To powoduje, że kandydaci są bardziej otwarci na migrację w poszukiwaniu ciekawej i stabilnej pracy. Powodem może być również „szklany sufit”, który tworzą osoby od lat piastujące wyższe stanowiska, blokując rozwój kariery specjalistom, którzy czują, że są gotowi na awans – zauważa Artur Migoń, partner w Antal International i dyrektor Antal Engineering & Operations.

Z perspektywy pracodawców, szczególnie nowych inwestorów, istotne jest również, które miasta są atrakcyjne dla grupy specjalistów i menedżerów pod kątem relokacji. W rankingu miast najbardziej atrakcyjnych pod kątem relokacji awansowała nieco Warszawa (51 proc.), wyprzedzając Kraków (46 proc.) w stosunku do ubiegłej edycji badania.

:: ::

Badanie „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” przeprowadzono metodą CAWI w okresie 19.06 – 08.07.2013 roku. W badaniu udział wzięło 1157 respondentów z Polski, w tym 31 proc kobiet. 47 proc. respondentów to specjaliści, a 53 proc. – menedżerowie. Badanie było anonimowe.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF