...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sposób na dobre CV managera

CV jest wizytówką kandydata. Powinno nie tylko opisywać jego kompetencje oraz doświadczenie, ale też przekonywać, że jego właściciel jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Zyskuje to dodatkowe znaczenie, kiedy aplikujemy na stanowisko menedżerskie. Wówczas uzasadnienie naszej kandydatury powinno wynikać nie tylko z nazwy dotychczasowego obszaru działań, ale i z ogólnego charakteru wysyłanego dokumentu aplikacyjnego. Konsultanci z firmy doradztwa personalnego Experis podpowiadają w jaki sposób należy go prawidłowo przygotować.

Celem CV jest zainteresowanie rekrutera na tyle, by opisany w nim kandydat został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne zatem, by zwracało ono uwagę oraz dostarczało informacji istotnych z perspektywy prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Zarówno treść jak i forma dokumentów aplikacyjnych powinny być odpowiedzią na daną ofertę i budować wizerunek kandydata, jako osoby właściwej
na danym stanowisku. Powinny być też inaczej sformułowane jeśli zabiegamy o stanowisko menedżerskie.  

 -Jeśli aplikujący na stanowisko wyższe kandydat nadeśle na ofertę CV tradycyjne, nie zaś menedżerskie może to wpłynąć na negatywną ocenę jego aplikacji, wskutek czego nie zostanie zaproszony na spotkanie,– komentuje Magdalena Pałyska, lider zespołu w firmie doradztwa personalnego Experis, rekrutującej specjalistów oraz kadrę zarządzającą w obszarach finansów, inżynierii oraz IT. – Rekrutując kandydatów poszukujemy osób, których kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie w możliwie jak najlepszy sposób będą zbliżone do oczekiwań pracodawców. Ta zasada dotyczy zarówno pracowników niższych szczeblem, specjalistów, jak i menedżerów. W przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie proces trwa zwykle dłużej, wymaga też bardziej wnikliwej weryfikacji kwalifikacji oraz doświadczenia kandydatów. Kluczowymi kompetencjami, jakich poszukujemy są m.in. zdolności przywódcze, zarządzanie zespołem, zarządzanie powierzonym budżetem, myślenie strategiczne, czy wreszcie skuteczność w działaniu. I te właśnie cechy warto w CV menedżerskim eksponować – zaznacza Magdalena Pałyska.   

Cechami poszukiwanymi u kandydatów na stanowiska kierownicze są również odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, a także umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych. Nie wystarczy, że zostaną one wypisane w dokumencie aplikacyjnym w formie wyliczanki. W myśl zasady, że to czyny, nie słowa powinny za nas mówić, poszukiwane kompetencje powinny wynikać przede wszystkim z zaprezentowanych osiągnięć. Dlatego tak istotne jest umiejętne przedstawienie w CV swoich sukcesów. Można zamieścić je w profilu zawodowym lub przy poszczególnych pozycjach doświadczenia. Ważne, by ukazazywały one konkretną wartość, jaką może zyskać pracodawca, jeśli zdecyduje się na nasze zatrudnienie (np. „zwiększenie sprzedaży o 35 proc. w skali roku” lub „zwiększenie efektywności pracy działu dzięki zastosowanym działaniom własnego pomysłu”).  

Jak w każdym innym CV, aplikacja menedżera powinna zaczynać się od danych osobowych, obok których należy zamieścić zdjęcie. O ile w aplikacji innego typu rezygnacja z niego byłaby dopuszczalna, o tyle nie powinno go zabraknąć w przypadku CV na stanowiska reprezentacyjne, a takimi są właśnie stanowiska menedżerskie. Fotografia powinna być profesjonalna oraz biznesowa. Buduje ona pierwsze wrażenie po otwarciu dokumentu aplikacyjnego i może wpłynąć na to, jak kandydat będzie postrzegany.  

Istotnym elementem, który również powinien zostać umieszczony na szczycie CV jest profil kandydata. To krótka, dwu lub trzy zdaniowa, charakterystyka jego osoby, w której powinien zamieścić informacje na swój temat, najistotniejsze z perspektywy danego stanowiska (np. „dyrektor finansowy, z bogatym doświadczeniem w międzynarodowej firmie z branży FMCG” lub „kierownik działu handlowego z płynną znajomością języka angielskiego i niemieckiego oraz sukcesami w sprzedaży”).  

–  W przypadku stanowisk kierowniczych często cenne jest nie tylko doświadczenie zdobyte na adekwatnym stanowisku, ale również wiedza z danej branży. W poszczególnych sektorach gospodarki obowiązują odmienne prawa. Innej wiedzy zatem oczekuje się np. od dyrektora finansowego w bankowości, a innej od osoby pracującej w logistyce na tym samym stanowisku – wyjaśnia Magdalena Pałyska z Experis. – Może to stać się zarówno orężem w walce o pracę jak i przeszkodą, jeśli menedżer chce zmienić profil firmy, w której pracuje. W tym drugim przypadku doradzałabym wyeksponowanie podstawowych kompetencji menedżerskich, poprzez które możemy udowodnić, że jesteśmy właściwą osobą na dane stanowisko, która szybko nadrobi braki. Nie w każdym sektorze jest to możliwe. W obszarach wymagających rozległej wiedzy, jak np. bankowość czy finanse, zmiana branży wiąże się z koniecznością postawienia jednego kroku w tył i rozpoczęcia od niższego nieco stanowiska. Może to jednak przynieść korzyści w dłuższej perspektywie czasu – dodaje przedstawiciel Experis.   

Przy opisie poszczególnych pozycji doświadczenia warto zatem zaznaczyć w CV branże oraz skalę poszczególnych firm, w których dotychczas pracowaliśmy, np. „międzynarodowa firma z branży TSL” lub też „lider w przemyśle włókienniczym”. Istotna informacja dotyczy również tego, jak licznym zespołem kierowaliśmy, co może zostać ujęte w opisie obowiązków na danym stanowisku i zależy od sprawowanej rangi oraz wielkości firmy, np. „zarządzanie 6-osobowym zespołem” lub „raportowali do mnie trzej kierownicy linii biznesowych, z których wszystkie skupiały w sumie 250 pracowników”.   

Przygotowując CV menedżerskie nie należy zapominać o podstawowych zasadach, jakimi rządzą się dokumenty aplikacyjne. Zawarte w nim dane powinny być uszeregowane chronologicznie, w przejrzysty sposób, który ułatwi rekruterowi ich odbiór. Wszystkie elementy muszą tworzyć spójną całość, ułożoną tak, by podkreślała atuty kandydata. 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF