...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Strategie marketingowe 2014: raport

Z raportu „Strategie marketingowe 2014” wynika, że jedynie ponad połowa polskich przedsiębiorstw posiada sformułowaną strategię marketingową. W prawie 35 proc. funkcjonuje ona w formie spisanej, a w 22 proc. firm, znajduje się „w głowie” osób zarządzających firmą. Raport został przygotowany przez Mind Progress Group we współpracy z Instytutem Badawczym IPC. Wśród ekspertów komentujących wyniki znaleźli się między innymi: Jacek Kotarbiński, Maciej Tesławski czy Marcin Kalkhoff.

Badanie przeprowadzono w maju 2014 roku. Wzięło w nim udział 200 firm i osób, kwalifikowanych do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na podstawie definicji GUS. Już szereg pytań związanych z posiadaniem podstawowych elementów strategii pokazuje jak bardzo polskie firmy różnią się między sobą w zależności od swojej wielkości. Wynika to chociażby z tego, że duże i średnie przedsiębiorstwa znacznie częściej operują na rynkach międzynarodowych i mają przynajmniej częściowo zagraniczny kapitał. – Wśród badanych firm 3/4 z nich deklaruje posiadanie misji i wizji. Nieco ponad połowa przebadanych przedsiębiorstw ma zdefiniowane grupy docelowe. 41proc. zapytanych przedsiębiorstw w ogóle nie określa, do kogo kieruje swoją oferteę i działania komunikacyjne – mówi Michał Pawlik, head of strategy w Mind Progress Group, pomysłodawca i koordynator badania. – Wyniki po raz pierwszy w skróconej formule przedstawiliśmy w czerwcu podczas konferencji Marketing Progress: skuteczne strategie marketingowe. Obecnie ujawniamy pełną analizę wyników.

Polskie firmy dzielą się na dwie niemal równe grupy –przedsiębiorstwa mające strategię marketingową i takie, które jej nie posiadają. Co jest tego przyczyną? Koszty opracowania strategii stanowią średnio około 11 proc. budżetu marketingowego. Wśród firm, które dotychczas nie miały strategii marketingowej, aż 55,2 proc. nie planuje jej tworzyć w najbliższej przyszłości. – Firmy opracowują strategię głównie samodzielnie (57,5 proc.), a jedynie 20 proc. firm deklaruje współpraceę w tym zakresie z partnerami zewnętrznymi – mówi Jacek Kotarbiński, autor „Sztuki Rynkologii”. – Do czynników ograniczających można zaliczyć obawę przed wysokimi kosztami jej opracowywania (70,5 proc.) i realizacji (48,5 proc.). Wysoki wskaźnik notowany jest w przypadku teoretyzacji działań strategicznych, bez uwzględnienia rynkowych realiów (33,5proc.). Zrealizowane badania wskazują na konieczność racjonalizacji i urealniania efektów działań marketingowych w polskich firmach. Poprzez ocenę efektywności strategii i jej zbieżność z realiami rynkowymi oraz celami i wynikami, będzie można traktować te działania w wymiarze inwestycyjnym, a nie tylko kosztowym.

::

Zobacz również 

SOCIAL MEDIA: CECHY DOBREJ KAMPANII

::

Celem badania było przyjrzenie się strategii marketingowej, ocenie jej przydatności oraz postrzeganiu tego narzędzia przez samych klientów. Pierwsza część raportu poświęcona jest analizie zgromadzonych danych, przedstawieniu statystyk związanych z różnymi zagadnieniami skupionymi wokół strategii marketingowej oraz komentarzami ekspertów. Drugą część materiału stanowi uzupełnienie raportu o opracowania merytoryczne zaproszonych gości. Wśród autorów tekstów poświęconym różnym obliczom strategii znaleźli się m.in. Paweł Tkaczyk (Midea), Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński), Bartłomiej Rak (Socjomania), czy ks. Jacek Stryczek (Szlachetna Paczka).

Raport „Strategie marketingowe 2014” jest pierwszą odsłoną szerszego projektu. Badanie będzie regularnie powtarzane – głównie po to, aby zaobserwować zmiany zachodzące na rynku z upływem czasu.

Z wynikami badania można zapoznać się na stronie www.marketingprogress.pl oraz www.mindprogress.pl. Raport „Strategie marketingowe 2014” jest do pobrania za darmo na zasadzie pay per post bądź pay per e-mail.

Podsumowanie konferencji w wersji wideo znajduje się tutaj.

 

::

© violetkaipa– Zobacz portfolio

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF