...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pawlikowski w rozmowie z Grzegorzem Kiszlukiem w kolejnym wydaniu #BusinessInBrief w Telewizji Biznesowej (wideo)

Znaczenie i wyzwania związane z dojrzałym wiekiem w kontekście biznesu i społeczeństwa.

Dojrzały wiek jako wartość: starzenie się społeczeństwa i jego pozytywnych aspektów.

  • Potencjał ludzi dojrzałych w budowaniu innowacji i wartości w biznesie. Wyzwania społeczne i systemowe.
  • Potencjał biznesowy pokolenia 50+ i 60+ – wiele znaczących startupów zostało założonych przez osoby po 50. roku życia.
  • Zaproponowanie inicjatyw wspierających ludzi starszych w realizacji ich pomysłów biznesowych.
  • Współpraca międzypokoleniowa – znaczenia współpracy i wymiany doświadczeń między pokoleniami w biznesie.
  • Sugestia organizowania spotkań i webinarów, które integrują różne grupy wiekowe w działaniach biznesowych.
  • Edukacja i wspieranie innowacji – propozycja stworzenia programów edukacyjnych i finansowych, które zachęcają do dłuższego aktywnego życia zawodowego.
  • Potrzeba zmiany postrzegania starości i budowania relacji międzypokoleniowych.
  • Podsumowanie: Podkreślenie wartości synergii między pokoleniami w biznesie i społeczeństwie. Zalecenie działań edukacyjnych, wspierających innowacje i integrację różnych grup wiekowych w celu stworzenia bardziej otwartego i elastycznego społeczeństwa.

Grzegorz Kiszluk