...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie od utraty pracy — jak działa, ile kosztuje?

Z możliwości podpisania ubezpieczenia od utraty pracy korzystają zazwyczaj osoby decydujące się na kredyt. Głównym celem polisy jest zapewnienie płynności finansowej, nawet w momencie zaprzestania wykonywania zawodu. Pieniądze z odszkodowania można w takiej sytuacji wykorzystać na opłacanie zobowiązań finansowych lub na utrzymanie rodziny. Jak dokładnie działa ubezpieczenie od utraty pracy? Ile kosztuje? Dowiedz się więcej.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy przeważnie stanowi formę zabezpieczenia finansowego dla osób spłacających kredyt. Ochrona jest wykupywana np. wraz z rozpoczęciem spłaty zobowiązania w banku i obowiązuje od 90. dnia po wypłacie kredytu. Takie ubezpieczenie na ogół ma charakter grupowy. Oznacza to, że tę samą ofertę dostają wszyscy kredytobiorcy, a jedyną różnicę stanowi suma ubezpieczenia, będąca równowartością wysokości pożyczki. W takiej sytuacji bank pełni rolę pośrednika, a docelową ochronę zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe.

Utrata dochodu może być skutkiem różnych zdarzeń. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli luka w karierze zawodowej wynika z:

  • ogłoszenia upadłości przez firmę lub zaprzestania jej działalności, czego efektem jest zakończenie umowy o pracę;
  • rozwiązania umowy o pracę z przyczyn, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu;
  • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, której ubezpieczony był właścicielem.

W większości przypadków warunkiem wypłaty rekompensaty finansowej jest zarejestrowanie się osoby ubezpieczonej w Urzędzie Pracy i uzyskanie statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?

Sposób opłaty składki na ubezpieczenie od utraty pracy uzgadnia się podczas podpisywania polisy. W zależności od wybranej częstotliwości i pakietu ochrony, należność może być wpłacona z góry, comiesięcznie, co kilka miesięcy lub corocznie. Najczęstszą praktyką jest pobieranie opłaty automatycznie z konta wykorzystywanego do obsługi pożyczki raz w miesiącu.

Ostateczny koszt ubezpieczenia od utraty pracy określa się podczas podpisywania umowy kredytowej. Stawka wynika m.in. z sumy pożyczki, a także z indywidualnych ustaleń ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczenie od utraty pracy nie zostanie wypłacone?

Jak każde inne ubezpieczenie, polisa od utraty pracy wiąże się z pewnymi wyłączeniami odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie wypłaci należności w sytuacji, gdy:

  • umowa o pracę została wypowiedziana przez ubezpieczonego lub za porozumieniem stron;
  • zakończona umowa o pracę nie była podpisana na czas nieokreślony;
  • działalność zawodowa była wykonywana na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia;
  • brak dochodu wynika z trwającej wojny lub ma miejsce na skutek wybuchu zamieszek;
  • ubezpieczony był zatrudniony w firmie, której właścicielem jest ktoś z grona rodziny lub bliskich znajomych.

To tylko kilka przykładów sytuacji, w których firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty rekompensaty. Po pełny wykaz wyłączeń odpowiedzialności warto sięgnąć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jeszcze przed podpisaniem polisy.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie od utraty pracy?

Ubezpieczenie od utraty pracy to dobry wybór szczególnie dla osób, które chcą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe podczas spłacania zobowiązania w banku. Polisa pozwoli zachować płynność finansową, nawet w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej.

Taka ochrona jest bardzo przydatna, jednak warto pamiętać, że obejmuje ona jedynie wąski zakres sytuacji pozwalających na wypłatę odszkodowania. Polisa od utraty pracy występuje też w nieco zmienionej formie jako rozszerzenie ubezpieczenia na życie i zdrowie.

Gdy klient wybierze ten drugi wariant, w momencie niezdolności do pracy, może starać się o zadośćuczynienie w postaci renty. Okres trwania wypłat zależy od przyczyn braku możliwości podjęcia aktywności zawodowej, a także od warunków ubezpieczenia. Wybrany pakiet może przewidywać też wsparcie finansowe np. w przypadku hospitalizacji czy stwierdzenia u ubezpieczonego poważnej choroby. Taka opcja będzie odpowiednia dla osób, które cenią sobie wieloaspektową ochronę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF