...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zamiast kształcić wąskich specjalistów

O tym, jak badać potrzeby rynku pracy i które kierunki studiów cieszą się obecnie największą popularnością mówi dr Bogdan Gorczyca, dyrektor ds. standardów kształcenia w Polish Open University.

Wiele mówi się o tym, że szkoły powinny „dostosowywać się do potrzeb rynku pracy”? Jak badać czy „wyłapywać” owe potrzeby i jak szybko uczelnia może i powinna reagować na zmiany na rynku pracy?

Polish Open University jest uczelnią, która specjalizuje się w nauczaniu szeroko pojętego zarządzania biznesem. Tworząc nowe programy studiów czy specjalności, staramy się oczywiście uwzględniać aktualne potrzeby rynku pracy, odrzucając te, które wydają się chwilową modą i koncentrując się na tych, które powinny być ważne w dłuższej perspektywie czasu. Identyfikacji potrzeb dokonujemy na podstawie wnikliwej obserwacji rynku pracy, opinii i propozycji naszych studentów wyrażanych w ankietach i w trakcie rozmów, a także sugestii kolegów z uczelni partnerskiej Oxford Brookes University oraz egzaminatorów zewnętrznych z innych uczelni brytyjskich.

Kierujemy się przy tym przekonaniem, że uczelnie biznesowe nie powinny kształcić wąskich specjalistów, ale osoby, które, wobec łatwego obecnie dostępu do wszelkich informacji, będą potrafiły szybko i skutecznie do nich dotrzeć, przetworzyć i w oparciu o nie podjąć najkorzystniejsze dla wszystkich interesariuszy decyzje. Rynek pracy wymaga elastyczności i umiejętności uczenia się. Dzisiejsi studenci będą najprawdopodobniej musieli kilka razy zmieniać specjalizację w trakcie swojej kariery zawodowej.

Jeśli chodzi o istniejące programy studiów, to dokonujemy oceny ich aktualności raz w roku, w ramach całościowego przeglądu działalności dydaktycznej uczelni.

W jaki sposób tworzą Państwo program nowych kierunków studiów?

Opracowanie nowego programu studiów rozpoczyna się od określenia pożądanych efektów kształcenia, czyli wiedzy i umiejętności, które powinien posiąść student po zakończeniu studiów. Bazuje się przy tym na potrzebach rynku pracy, ale również oczekiwaniach i potrzebach studentów.

W okresie ostatnich dwóch lat dokonaliśmy istotnych zmian w ofercie naszych studiów magisterskich. Kierując się przekonaniem, że w dobie globalizacji bardzo istotne znaczenie dla zarządzania ma kontekst międzynarodowy, opracowaliśmy i oferujemy studentom do wyboru cztery nowe specjalności związane z zarządzaniem w środowisku międzynarodowym takimi aspektami, jak finanse, marketing, zasoby ludzkie czy biznes generalnie.

Z kolei tempo zmian w obszarze technologii teleinformatycznych zmusiło nas do trwającej właśnie gruntownej przebudowy studiów drugiego stopnia w zakresie e-biznesu. Oferta studiów podyplomowych jest również systematycznie modyfikowana. Średnio w skali roku dokonywana jest wymiana lub aktualizacja trzech programów.

Które kierunki studiów są najchętniej wybierane na Państwa uczelni (podyplomowe i mgr)?

W ostatnim czasie w Polish Open Univeristy odnotowujemy stałe, duże zainteresowanie studiami podyplomowymi. Największym zainteresowaniem cieszą się programy z zakresu reklamy i marketingu oraz Professional Coaching Academy. Ten drugi uruchomiliśmy w listopadzie 2012 r., a już w kwietniu ruszyła kolejna edycja studiów. Programem, który ma naszym zdaniem również dużą szansę powodzenia, jest Zarządzanie projektami, którego program jest zgodny ze standardami PMI i – poza dyplomem ukończenia studiów – daje możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów PMI, PMP, CAPM. Na studiach magisterskich w POU najchętniej wybierane są natomiast programy Zarządzanie biznesem międzynarodowym oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym

Czy dysponuje Pan informacjami na temat tego, jaka część absolwentów POU znajduje pracę / pracuje zgodnie z wykształceniem etc?

W 2011 r. uczelnia przeprowadziła ogólnopolskie badanie wśród wszystkich absolwentów POU. Celem badania było sprawdzenie, jak absolwenci radzą sobie w swojej pracy zawodowej, jak szybko awansują i w jakim stopniu wiedza oraz umiejętności zdobyte na uczelni wsparły ich karierę zawodową. Wynika z niego m.in., że już w trakcie trzyletnich studiów licencjackich w POU awansowało aż 74 proc. absolwentów, w ciągu kolejnych dwóch lat studiów magisterskich awansowało 62 proc. absolwentów. W trakcie studiów MBA awansowało natomiast 68 proc., zaś po ukończeniu studiów awansowało zaś 86 proc. absolwentów studiów licencjackich, 74 proc. absolwentów studiów magisterskich i aż 95 proc. absolwentów MBA.

Poza losami zawodowymi swoich absolwentów, uczelnia badała również ich opinie na temat wiedzy oraz umiejętności zdobytych na uczelni. Badanie pokazało, że aż 84 proc. absolwentów POU uważa, że studia wpłynęły na rozwój ich umiejętności w zakresie samodzielnego uczenia się. Wpływ uczelni na rozwój umiejętności kierowania własnym rozwojem wskazało 83 proc., natomiast rozwój umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów podkreśliło 77 proc. absolwentów. Wpływ uczelni na rozwój umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji potwierdziło zaś 78 proc., a umiejętności zdobyte w trakcie studiów pomogły w karierze zawodowej aż 83 proc. badanych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF