...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zarządzanie kapitałem ludzkim: 13 trendów

Czeka nas zmierzch ery etatu, a elastyczność pracujących i pracodawców może stać się skuteczną bronią w walce z bezrobociem oraz kluczem do sukcesu ekonomicznego - takie wnioski płyną z międzynarodowego badania i raportu firmy doradczej Deloitte „Trendy HR 2013 – elastyczność i zmiana horyzontów”.

Badanie firmy doradczej Deloitte przeprowadzono wśród przedstawicieli ponad 1,3 tys. organizacji w 59. krajach, w tym w Polsce. Respondenci wskazali na 13 trendów, które najsilniej wpływają i będą wpływać na podejmowanie decyzji biznesowych oraz inicjatyw związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w firmach.

Światowe Trendy HR 2013:

1. Przywództwo 2.0: obalanie mitu superbohatera
Obowiązujące jeszcze do niedawna teorie dotyczące przywództwa nie dotrzymują kroku dzisiejszemu rynkowi. Organizacje poszukują nowych wzorców na obecne czasy.
    
2. Zarządy zmieniają zasady gry w dziedzinie HR
 Zarządy wiodących organizacji coraz bardziej angażują dyrektorów personalnych w proces podejmowania decyzji strategicznych.

3. Talenty z państw bloku  BRIC (Brazylii, Rosji, Indii i Chin)
W epoce wszechobecnej globalizacji, organizacje starają się tworzyć sieci talentów, które nakierowane są nie tylko na już istniejące rynki, ale mogą również napędzać rozwój nowych wschodzących rynków.

4. Korzyści płynące  z globalnej różnorodności
W obliczu postępującej globalnej ekspansji i niedoboru talentów w najistotniejszych dziedzinach, firmy wzmagają wysiłki w celu pozyskiwania i zatrzymywania talentów zróżnicowanych demograficznie i ideowo.

5. Miejsca pracy przyszłości – tworzenie elastycznego miejsca pracy
Elastyczne warunki pracy stały się koniecznością, jeśli firma chce przyciągnąć i zatrzymać u siebie najlepszych pracowników.

6. Otwarta gospodarka talentów
Wyobraźmy sobie rok 2020. Połowa osób, na których teraz opiera się firma już w niej nie pracuje. W porządku, pod warunkiem, że jesteśmy na to przygotowani.

7. Przyśpieszenie organizacyjne
W obliczu coraz trudniejszych i liczniejszych wyzwań rosną oczekiwania w stosunku do inicjatyw zmian.Organizacje chcą elastycznych, a przy tym dostosowanych do potrzeb i precyzyjnych strategii.

8. Bój o rozwój  talentów
W obszarze zarządzania talentami następuje wyraźne przesunięcie akcentu z rekrutacji na rzecz rozwoju.

9. Nowe priorytety biznesowe – odmieniona funkcja HR
Przekształcanie funkcji HR pozwala na silniejszą koncentrację na priorytetach biznesowych i takich aspektach jak talenty, wschodzące rynki czy reorganizacja HR.

10. Nadawanie marki  miejscu pracy: tworzenie marki talentu
Media społecznościowe doprowadziły do zatarcia się granic pomiędzy markami korporacyjnymi a markami talentów. Jednak ta moneta ma dwie strony.

11. Starzejące się kadry: jak znaleźć dobre strony w sytuacji braku  talentów?
Organizacje mogą obrócić na swoją korzyść zmieniające się wzorce przechodzenia pracowników na emeryturę tak, aby zmniejszać niedobory talentów.

12. Łamigłówki procesu  zarządzania wynikami
Tradycyjne sposoby zarządzania wynikami pracy nie przystają do błyskawicznych zmian zachodzących w środowisku biznesowym i wymagają udoskonalenia.

13. Analityka HR: myślenie w kategoriach ekonomicznych
Coraz częściej menedżerowie HR muszą odpowiadać na pytania, u podstaw których leżą kwestie ekonomiczne, takie jak na przykład alokacja deficytowych zasobów zwanych talentami.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF