...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

10 powodów, dla których w 2019 roku marki potrzebują strategii Digital. Pigułka wiedzy dla Zarządów firm.

Strategia digital jest tematem nowym chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę jak istotne są dzisiaj kanały digital w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów. Jednak niewiele firm ma konkretny plan wykorzystania potencjału mediów cyfrowych do rozwoju swojego biznesu i skutecznego angażowania swoich klientów w tym kanale. Marketerzy, którzy jednak nie mają przeanalizowanych kwestii związanych z digitalem mogą cierpieć na niektóre lub wszystkie z poniższych problemów biznesowych.

Brak kierunku rozwoju obszaru digital

Bez strategicznego celu w obszarze digital, podobnie zresztą jak w innych obszarach, nie uda się efektywnie pozyskiwać nowych klientów i budować relacji z obecnymi. Nawet jeżeli są postawione takie cele prawdopodobnie pozostaje kwestia niewystarczających zasobów lub chociażby długoterminowej analityki w zakresie związanym z weryfikacją tych celów. 

Brak znajomości specyfiki klientów online oraz własnej pozycji na tym rynku

Zapotrzebowanie klientów w obszarze digital może być niedoszacowane, zwłaszcza że dynamika w Internecie będzie inna niż w kanałach tradycyjnych. Dlatego Internet będzie przyciągał inne profile konsumentów, którzy zachowują się inaczej, inaczej definiują rynek oraz oczekują innej oferty korzyści. Digital dysponuje jednak doskonałymi narzędziami, przy pomocy których możemy poznać i przeanalizować potrzeby klientów nie ponosząc tak wysokich kosztów jakich wymaga od nas marketing tradycyjny.

Aktualni i rozpoczynający działalność konkurenci będą zyskiwali udział w rynku

Jeżeli reklamodawca nie przeznacza wystarczających środków na marketing digital lub ma ono charakter ad-hoc, bez jasno zdefiniowanych strategii, konkurenci podchodzący do tego zadania w sposób przemyślany i strategiczny będą przejmowali konsumentów, dla których Internet jest każdego roku coraz bardziej naturalnym sposobem planowania i realizacji zakupów towarów i usług.

Brak właściwej oferty w kanale online

Jasno zdefiniowana propozycja wartości dla klienta dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z nich umożliwia ich obsługę online, zachęcając obecnych i nowych klientów do zaangażowania i pozostania lojalnym. Opracowanie konkurencyjnej strategii marketingowej w zakresie contentu jest kluczowe dla wielu organizacji, ponieważ treść przyciąga odbiorców za pośrednictwem takich kanałów jak wyszukiwarki, social media, email, czy blog.

Brak wiedzy o klientach online

O digitalu często mówi się jako o najbardziej mierzalnym medium w historii. Jednak to zdanie jest prawdziwe tylko w przypadku właściwego podejścia do analityki tj. opartego o aktualną wiedzę i właściwie zastawione dla wyzwań klientów technologie.

Brak zintegrowania lub wręcz dezintegracja

Często działania marketingowe digital realizowane są w silosach, które są prowadzone przez specjalistów od digital, IT czy też umiejscowionych poza strukturami agencje czy domy mediowe. Takie podejście jest drogą na skróty i umożliwia patrzenie na digital jako na jeden element marketingu. Takie podejście nie należy jednak do najbardziej skutecznych.  Wiadomo bowiem, że media digital działają najlepiej, gdy są zintegrowane z tradycyjnymi kanałami mediowymi i komunikacyjnymi firm. Najlepszym podejściem jest opracowanie zintegrowanej strategii marketingu digital jako pierwszego kroku. Kolejnym jednak powinno być integracja digital z pozostałą częścią planu marketingowego.

Digital nie ma wystarczającej liczby specjalistów lub dysponuje zbyt niskimi budżetami biorąc pod uwagę rolę digital w przyszłości firm.

Niewystarczające zasoby poświęcone zarówno planowaniu jak i realizacji marketingu digital nie pozwolą na skuteczne reagowanie na działania konkurencji.

Marnotrawienie budżetów i strata czasu poprzez duplikowanie działań

Nawet jeżeli firma ma wystarczające zasoby mogą być niepotrzebnie marnowane. Dzieje się tak zwłaszcza w większych firmach, w których różne części organizacji marketingowej kupują różne narzędzia oraz używają różnych agencji do realizacji podobnych zadań marketingowych online.

Brak jest kultury szybkiego działania w jakiej działa środowisko digital, która w przyszłości pozwoli nadrobić zaległości i wyprzedzić konkurencję

Najbardziej marki internetowe, takie jak Amazon, Facebook czy Google są bardzo dynamiczne i elastyczne w sposobie zdobywania i utrzymywania swoich klientów online.

Brak optymalizacji

Każda firma realizująca działania w Internecie ma dostęp do zaawansowanych analiz w zakresie ich skuteczności. Jednak w przypadku braku kultury prowadzenia zaawansowanych analiz i niepodejmowania decyzji optymalizacyjnych firmy tracą duże części swoich budżetów na działania, które nie przynoszą efektów.

To jest 10 najważniejszych problemów, których można uniknąć dzięki stworzeniu przemyślanej strategii obecności biznesu w mediach cyfrowych. Może powstać pytanie w jaki sposób zacząć i w jaki sposób doprowadzić do powstania dobrej i kompetentnej strategii digital. Potrzebujących wsparcia w tym zakresie zapraszam do osobistego kontaktu pod jacek.dziecielak @ doublecheck.pl.


Jacek DziecielakJacek Dzięcielak – CEO Double Check, firma audytu i doradztwa mediowego.

Jacek Dzięcielak jest współzałożycielem i CEO, założonej w 2016 Double Check.
Jest związany z branżą mediową od 2001 roku, kiedy budował operacje w ramach mediów digital Media Contacts, później Havas Digital. W latach 2003 do 2013 był CEO Havas Media (Havas Media, Arena Media, Havas Digital, Havas Sports & Entertainment. Od listopada 2013 do kwietnia 2016 przeprowadził integrację organizacji sprzedażowych Grupy Onet.pl oraz Ringier Axel Springer Polska stając na czele, jako CEO, Media Impact Polska. Jacek posiada dyplom MBA University of Calgary. Jest również absolwentem INSEAD/CEDEP we Francji.

Jacek Dzięcielak jest ekspertem mediowym, z wyraźną specjalizacją w zakresie mediów digital.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF