...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

4 zasady motywacji pracowników

Pracownik dobry, kreatywny i chętnie realizujący postawione przed nim zadania to skarb. Nic więc dziwnego, że działy HR różnych firm traktują kwestię motywacji, zatrudnionych w organizacji osób, priorytetowo. Wiedzą oni, że poziom motywacji jest silnie połączony z jakością wykonywanej pracy. Niestety, odpowiedź na pytanie o to, co zrobić, by nasi pracownicy chętniej wykonywali swoje obowiązki oraz wychodzili z inicjatywą nie jest ani prosta, ani jednoznaczna.

Motywacja to psychologiczny proces regulacyjny, który steruje zachowaniem tak, aby doprowadziło ono do określonego celu. Jest to więc coś, co pobudza nas codziennie  do działania i co sprawia, że postępujemy w ten, a nie inny sposób. Psychologowie od lat przyglądają się czynnikom, które sprawiają, że jedni pracownicy z większą chęcią podejmują się obowiązków, realizują stawiane przed nimi zadania, a także prezentują własne pomysły, niż inni. Jest to też temat, który żywo interesuje menedżerów i przedsiębiorców. W końcu nie ulega wątpliwości, że dobry zespół pracowników to jeden z fundamentów sukcesu każdej firmy – a dobry pracownik to przede wszystkim taki, który jest zmotywowany. Warto więc zapoznać się z kilkoma wskazówkami, które pomogą uporządkować wiedzę o tym, jak motywować oraz czego unikać.

1. Chęć płynie z wewnątrz

 

W psychologii temat motywacji podejmowany jest z różnych perspektyw, co sprawia, że spotkać się można z wieloma klasyfikacjami tego zagadnienia. Najważniejsze bodaj rozróżnienie jest jednak bardzo proste: motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna. Ta pierwsza rozumiana jest jako tendencja do podejmowania i wykonywania działań ze względu na samą ich treść – jeśli więc zadanie jest ciekawe, realizacja jego sprawia nam przyjemność, pozwala nam ono w samorealizacji, jest duża szansa, że podejmiemy się go, niezależnie od tego, jaka nagroda będzie z nim związana.

Motywacja zewnętrzna to zaś taka, która wywołana jest właśnie przez możliwość dostania gratyfikacji – pieniędzy, premii lub innych zdobyczy. Oczywiście, owo rozgraniczenie, choć bardzo zgrabne, nie oddaje w pełni tego, czym w istocie jest motywacja – a jest to zestaw popędów, potrzeb i pragnień, wśród których jedne pochodzą od nas samych, inne zaś związane są z sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Zgodnie z wieloma badaniami, najlepsze wyniki osiągamy wówczas, gdy chęć do wykonywania czynności pochodzi od nas samych. Innymi słowy, wówczas gdy jesteśmy zdecydowani zrealizować postawione przed nami obowiązki, ponieważ interesuje nas ich treść i czujemy, że zrobimy to z przyjemnością, nawet, jeśli będą one dla nas wyzwaniem. Niestety, menedżerowie i pracodawcy bardzo często skupiają się na tym, aby zaspokoić zewnętrzne pragnienia swoich pracowników, nie pamiętając o tym, że to nie jedyne, o co trzeba zadbać, chcąc stworzyć zatrudnionym osobom dobrą przestrzeń do pracy.

2. Pieniądze dają szczęście… do pewnego momentu

 

Nie ma wątpliwości, że podstawowym powodem, dla którego codziennie stawiamy się w miejscu pracy, jest możliwość zarabiania pieniędzy. To jednak nie oznacza, że wysoka pensja jest odpowiedzią na wszystkie problemy związane z brakiem motywacji. Jak pokazują badania, niezależnie od tego, ile zarabiamy, wymarzona pensja jest zawsze wyższa, niż obecna. Podwyżka może więc przynieść dobry efekt, ale zazwyczaj będzie on krótkotrwały. Oczywiście, ten kij ma dwa końce – jeśli zarabiamy zbyt mało, rzadko kiedy będziemy wyrywać się do pracy.

Związane to jest m.in. z piramidą Abrahama Maslowa, zgodnie z którą, aby móc myśleć o potrzebie samorealizacji, najpierw musimy mieć zapewnione potrzeby biologiczne i bezpieczeństwa – co zazwyczaj jest niewykonalne bez odpowiednich pieniędzy.  Niedostateczne wynagrodzenie może nas zdemotywować również ze względu na fakt, iż będziemy mieli poczucie, że nasza praca nie jest wystarczająco wartościowa. Nie zmienia to jednak faktu, że aby naprawdę zachęcić pracowników do działania, nie wystarczy zaoferować im wysokiej, nawet wygórowanej, pensji.

3. Warto chwalić

 

Znacząca rola pozytywnej informacji zwrotnej w procesie motywowania pracowników została nie tylko udowodniona naukowo, ale również jest zauważana przez praktykujących pracodawców i menedżerów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Harvarda, osoby badane, które w stresującej sytuacji wygłaszania mowy spotykały się z pozytywnymi sygnałami od eksperymentatorów, zachęcającymi ich do kontynuowania, później lepiej radziły sobie z odpowiedzią na trudne pytania liczbowe niż ci, którzy dostawali negatywną informację zwrotną od eksperymentatorów.

Zgodnie z sugestią badaczy, wynika to z faktu, że kiedy czujemy, iż możemy poradzić sobie z zadaniem – niezależnie od jego poziomu trudności – wówczas funkcjonujemy w tzw. stanie wyzwania, a pozytywna informacja zwrotna od przełożonych pomaga zrodzić w nas przekonanie, że uda nam się uporać z przedsięwzięciem. Wyniki te są spójne z wnioskami płynącymi z ankiety przeprowadzonej przez SHRM/Globforce, w której zapytano 803 specjalistów HR-u m.in. o to, co najlepiej motywuje pracowników. Aż 94 proc. badanych wskazało, że pozytywna informacja zwrotna ma znaczący wpływ na poprawę wydajności pracowników.

4. Praca zespołowa przede wszystkim

 

Ostatnia wskazówka dotyczy obszaru, o którym pracodawcom zdarza się zapominać, a który, zgodnie z raportem firmy Tinypulse stworzonym w 2014 roku, ma kluczowe znaczenie kiedy mowa o motywacji pracowników. Zgodnie z opinią badanych biorących udział w ankiecie, rzeczą, którą w największej mierze zachęca ich do pracy są… ich współpracownicy. Bardzo ważne jest zatem dbanie o to, by atmosfera panująca w miejscu pracy była przyjazna i by poszczególni członkowie zespołu dobrze dogadywali się ze sobą. Dobrze rozumiejący się współpracownicy mogą bowiem wspólnie osiągnąć efekty, których osobno nie osiągnęliby nawet najlepsi i najskuteczniejsi samotnicy.

::

Fot. Fotolia.com/VIGE.co

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF