...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

4K w programowaniu przepustką do kariery w IT?

Czy aby znaleźć pracę w zawodzie programisty wystarczy biegle władać językami programowania? Choć mówi się, że rynek pracy w branży IT obfituje w atrakcyjne posady, karierę w tym sektorze zrobią tylko ci, którzy oprócz umiejętności tworzenia poprawnego kodu, posiadają jeszcze przynajmniej cztery umiejętności, niezbędne na rynku pracy w XXI wieku.

1K – Krytyczne myślenie

Zdolność krytycznego myślenia w XXI jest na wagę złota. Codziennie dociera do nas morze informacji, z których musimy wybrać te prawdziwe i rzeczywiście nam potrzebne. Krytyczne myślenie to przede wszystkim umiejętność rozumowania. Myśliciele krytyczni to więc osoby potrafiące identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy systematycznie, a nie intuicyjnie. Potrafią szybko przystosowywać się do zmian, ponieważ nie bazują na utartych schematach, co szczególnie jest cenne w rozwijającej się branży IT. Umiejętność oddzielania faktów od opinii niezbędna jest także w pracy programisty zwłaszcza, że zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia się. Źródłem nowej wiedzy często bywają serwisy internetowe, fora i blogi nierzadko podające błędne informacje. Wyzwaniem jest zatem umiejętna analiza informacji w celu wyodrębnienia przydatnych, wiarygodnych treści i odrzucenia tych niewłaściwych.

2K – Kreatywność

Ci, którzy myślą, że praca programisty polega na odtwórczym wpisywaniu linijek kodu są w błędzie. By tworzyć przydatne programy i aplikacje, nie mówiąc o zaawansowanych grach komputerowych, trzeba wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także kreatywnością. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, wychodzenie poza schemat i tworzenia praktycznych, aczkolwiek nietuzinkowych rozwiązań jest niezbędna w tworzeniu nie tylko tych najbardziej przełomowych technologii. Najpopularniejsze programy i aplikacje są dobrze napisane, ale przede wszystkim pomysłowe. 

3K – Komunikacja

Nawet najlepszy program czy aplikacja wymagają, aby odpowiednio ją zaprezentować. Komunikacja to zatem nic innego jak umiejętność odpowiedniego i zrozumiałego dla innych przedstawienia swojego pomysłu. Zdolność autoprezentacji przydaje się nie tylko podczas spotkań biznesowych, mających na celu przedstawienie atrakcyjnego rozwiązania potencjalnym kontrahentom. Precyzyjne, a jednocześnie ciekawe zaprezentowanie swojej koncepcji jest niezbędne podczas projektowej pracy wewnątrz teamu. Dlatego warto kształcić ją już na etapie nauki kodowania, podczas występów przed innymi uczniami, co w swoim programie nauczania uwzględniają szkoły IT, takie jak działająca w Krakowie czy Warszawie Codecool. 

4K –  Kooperacja

Tak określa się umiejętność współpracy zespołowej, która ma za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Praca na stanowisku programisty w korporacjach czy firmach technologicznych rzadko kiedy opiera się na indywidualnym tworzeniu programów czy aplikacji. Najczęściej jest to współpraca wszystkich członków zespołu. Tworzenie bardziej lub mniej skomplikowanych rozwiązań wymaga skutecznej komunikacji pomiędzy programistami i odpowiedniego podziału obowiązków. Dlatego w szkole programowania Codecool stawiamy nacisk na kształtowanie umiejętności współpracy w zespole. Nasi studenci wspierani przez doświadczonych mentorów uczą się programowania w praktyce, podczas projektowej pracy zespołowej. Wymieniają się pomysłami, doświadczeniami, a przede wszystkim już na etapie zdobywania umiejętności przygotowują się do pracy w realnym środowisku pracy. Takiej formy nauki nie da się zastąpić przez podręczniki czy dostępne w internecie blogi i tutoriale – komentuje Jerzy Mardaus, manager regionalny szkoły programowania Codecool. 

Obecnie coraz więcej firm i ośrodków szkoleniowych, nie tylko tych związanych z branżą technologiczną kładzie nacisk na naukę w tych czterech obszarach. Jednak to w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT coraz częściej poszukiwani są pracownicy, którzy mogą pochwalić się umiejętnościami miękkimi na miarę XXI wieku. Wybierając więc szkołę programowania, kurs czy szkolenie warto zwrócić uwagę na te, które kształcą już nie takie tajemnicze 4K. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF