...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Aby dane nie wyciekły

Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo Informacji w Polsce 2015” ponad 90 proc. przedsiębiorców uważa, że wyciek ważnych informacji bądź dokumentów firmowych może doprowadzić do poważnych strat. Mimo to, co trzeci pytany nie zna podstawowych norm bezpieczeństwa informacji. Co dzieje się, gdy wycieka Big Data?

Według ekspertów w ostatnich 9 latach liczba wycieków poufnych danych, czyli tzw. leaków wzrosła już blisko 6-krotnie. Tylko w ostatnim roku odnotowano, aż o 22 proc. wycieków poufnych danych więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Do ponad 75 proc. przypadków wszystkich wycieków danych na świecie dochodzi w firmach z sektora MŚP, a co istotne, blisko 92 proc. z nich zawiera dane osobowe.

„Od lat obserwujemy systematycznie rosnącą liczbę wycieków poufnych danych. Pomimo tego, że polscy przedsiębiorcy powoli zaczęli zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą za sobą tzw. leaki, to w dalszym ciągu w mało, której firmie wdrożona została polityka bezpieczeństwa informacji. Z raportu – Bezpieczeństwo Informacji w Polsce 2015 – wynika, że w blisko co drugim przedsiębiorstwie nie ma profesjonalnego urządzenia do niszczenia nośników danych. Podmioty z sektora MŚP są jednym z najważniejszych motorów napędowych polskiej gospodarki. Niestety to właśnie one są dużo bardziej narażone na wycieki poufnych danych niż duże korporacje ze względów dość prozaicznych – mniejsze nakłady finansowe na szkolenia dla pracowników oraz brak podstawowych norm i standardów bezpieczeństwa informacji skutkuje niską świadomością problemu wśród załogi.” – komentuje Marcin Sobaniec, ekspert HSM Polska.

Oprócz dokumentów w klasycznej wydrukowanej formie warto również zwracać uwagę na bazy danych firm, nazywanych Big Data i wiedzieć w jaki sposób dobrze je zabezpieczać, tak aby nie miały szansy na wydostanie się poza twardy dysk firmowego komputera.

„Niezwykle modne ostatnio pojęcie Big Data zaczyna być coraz częściej łączone z innym trendem tj. Internet of things. Obydwa zagadnienia to nic innego jak analiza ogromnych ilości danych pozyskanych z przeróżnych źródeł takich jak systemy informatyczne, różnego rodzaju nadajniki, kamery czy czujniki. Każdy z tych obszarów może być celem ataku. Wyciek pojedynczych danych nie jest jednak dla nas niebezpieczny. Dopiero kradzież danych skorelowanych z różnych źródeł może być dla nas zagrożeniem. Do takiej sytuacji może dojść kiedy nastąpi włamanie do tzw. centrum przetwarzania danych, które jest na szczęście jednym z najlepiej chronionych obiektów w każdej organizacji. Cały czas wdrażane są coraz skuteczniejsze mechanizmy monitorujące zagrożenia i odpierające ataki z zewnątrz. Ten proces praktycznie nie ma końca gdyż co chwila powstają nowe rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa.

Oczywiście ataki zdarzają się na całym świecie praktycznie codziennie. Co jakiś czas docierają do nas niepokojące informacje o wycieku danych z urzędów państwowych, instytucji finansowych bądź np. portali internetowych. Na dzień dzisiejszy w moim mniemaniu więcej szkody pojęciu Big Data powoduje jednak brak zaufania bądź niewiedza o tym jak dana organizacja mogłaby takie rozwiązania wykorzystać. Cele jakie przyświecają projektom związanym z Big Data to zwiększenie efektywności, wsparcie podejmowania decyzji, lepsze planowania bądź pozyskanie jeszcze lepszej wiedzy o potencjalnym kliencie. Odpowiednio wykorzystywana technologia Big Data może przynieść nam wszystkim ogromne korzyści” – komentuje Tomasz Turczynowicz, Dyrektor odpowiedzialny za obszar Smart City w Software Mind.

::

Więcej na temat Big Data – czym jest, jak wygląda jej wykorzystanie w praktyce, jakie są jej wady i zalety czy w jaki sposób chronić się przed wyciekiem danych – znajdziecie we wrześniowym wydaniu magazynu „Brief”. Zapraszamy do lektury!

::

fot. Fotolia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF