...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badania reklamy prasowej w skali ogólnopolskiej

rpjm-15-75

Dzięki opracowaniu badań reklamy prasowej przy zastosowaniu eyetrackera, czyli urządzenia do mierzenia ruchu gałek ocznych czytelnika, poszerzono zakres danych w raportach dostępnych w ofercie. Obecnie, poza danymi dotyczącymi czytelnictwa i sprzedaży prasy, zbierane są bardzo szczegółowe informacje na temat reakcji czytelnika na reklamę prasową i jego zaangażowania w materiały reklamowe. Okazało się, że reklama prasowa nie tylko jest mierzalna, ale także osiąga świetne efekty jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi czytelnika!

ZAPLANUJ WŁASNĄ KAMPANIĘ REKLAMOWĄ W PRASIE!

Poniżej przedstawione są wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej Polaków w wieku od 15 do 75 lat, czyli z perspektywy marketingowej dla całej populacji kraju. Jest to grupa licząca 30 136 052 osoby. Dane dotyczą jednej emisji w każdym tytule, co oznacza że uwzględnione są dane dla jednego wydania przy danym piśmie. Poniżej prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję krok po kroku, na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

REKLAMA W MAGAZYNACH

1. Sprawdź zasięg reklamy!

Wskaźnik AdReach pozwala sprawdzić ogólny zasięg reklamy, ponieważ odnosi się do średniej liczby osób, które zobaczą materiał reklamowy w piśmie.
AdReach (zasięg reklamy) określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy prasowej.
1575-adreach
źródło: PBC

2. Zmierz efektywność reklamy!

AdExposure i AdExposure Time to dwa wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz, jak czytelnik zareagował na reklamę prasową. Dzięki badaniom ruchu gałek ocznych respondentów możemy podać konkretne dane dotyczące tego, jak długo czytelnik patrzył na reklamę, oraz ile razy powracał do niej wzrokiem.

AdExposure (ekspozycja reklamy) to liczba kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w tytule podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Czytelnik statystycznie sięga po jedno wydanie pisma więcej niż raz, a więc zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą. Obliczany jest poprzez iloczyn: liczby kontaktów z wydaniem  x liczby kontaktów z reklamą. AdExposure jako liczba realnych kontaktów jest miarą uwagi, ponieważ badaniom podlega kontakt wzrokowy respondenta z reklamą a nie liczba jej wyświetleń.

AdExposureTime (czas ekspozycji reklamy) określa ile sekund statystyczny czytelnik spędził na jednej reklamie w piśmie podczas całego życia wydania pisma, przy uwzględnieniu wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Jest to iloczyn: czasu kontaktu z reklamą x liczby kontaktów z wydaniem x liczby kontaktów z reklamą. AdExposureTime jest miarą skupienia: im dłuższy jest czas kontaktu wzrokowego z reklamą, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

1575-adexposure-1
źródło: PBC

3. Zweryfikuj skuteczność kampanii.

W celu zweryfikowania efektywności całej kampanii reklamowej w prasie należy posłużyć się wskaźnikiem realGrossImpression, dzięki któremu dowiesz się, jaka była suma wszystkich kontaktów z reklamą (pamiętaj, że 1 czytelnik prasy = wiele kontaktów z reklamą!).
O ile wskaźnik adReach odnosił się do liczby osób, które zobaczą reklamę, a wskaźnik adExposure określał liczbę kontaktów jednego czytelnika z reklamą, o tyle nasz ostatni wskaźnik – realGross Impression – określa wszystkie kontakty z reklamą prasową  wszystkich czytelników podczas wszystkich powrotów do jednego wydania pisma. Dlatego jest to wskaźnik używany przy mierzeniu skuteczności całej kampanii reklamowej, jako miara jej intensywności.

RealGrossImpression to suma wysokiej jakości kontaktów z reklamą prasową uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z jedną reklamą to średnio 2/3 sekundy. Tyle czasu potrzeba, aby czytelnik mógł świadomie zapoznać się z materiałem reklamowym. Obliczany jest jako iloczyn zasięgu wydania pisma, zauważalności reklamy, liczby realnych kontaktów statystycznego czytelnika z jedną reklamą w piśmie (adExposure) oraz liczby emisji reklamy. RealGrossImpression to miara intensywności kampanii reklamowej.

1575-rgi
źródło: PBC
Magazyny adReach (l) adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Tele Tydzień 1 452 074 20 12 39 786 850
Życie na Gorąco 756 534 12 7 14 313 149
Angora 736 628 13 8 13 011 745
Chwila dla Ciebie 617 981 14 8 11 985 153
To & Owo 498 045 22 13 14 529 439
Przyjaciółka 485 622 13 8 7 817 761
Z Życia Wzięte 375 115 12 8 6 008 766
Twój Styl 369 484 10 6 6 071 617
Gość Niedzielny 357 192 16 9 6 127 578
Tele Świat 322 417 22 13 8 900 262
Polityka 318 128 13 7 5 673 884
Poradnik Domowy 315 005 13 8 4 794 216
Twoje Imperium 295 786 14 8 5 720 530
Kobieta i Życie 290 761 11 7 4 295 062
Świat Seriali 283 482 13 8 4 443 910
Claudia 282 342 14 8 5 209 554
Newsweek 274 490 12 7 5 043 282
Party Życie Gwiazd 274 103 12 7 4 339 236
100 Rad 271 962 14 9 3 874 832
Dobre Rady 260 313 13 8 4 376 571
*Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, Zaangażowanie w reklamę, TG: osoby w wieku 15-75 lat, N=28 449; XII’19-XI’20.

 

Reklama w dziennikach- GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY POLACY W WIEKU 15-75 LAT

1575-adreach2
źródło: PBC
W przypadku dzienników proces tworzenia mediaplanu dla reklam prasowych wygląda analogicznie do magazynów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że w analizach uwzględnione jest tylko 1 wydanie pisma, czyli dla dzienników będzie to jeden dzień tygodnia. Dlaczego w danych dla dzienników dni tygodnia się różnią i nie porównujemy np. tylko piątków? W analizach uwzględnione są te wydania, które w przypadku danego tytułu prasowego są najbardziej rozbudowane. Dzień publikacji tego rodzaju wydania różni się w zależności od tematyki i specyfiki danego dziennika.

 

Dzienniki adReach (l) adExposure adExposureTime (s) realGross Impression
Fakt Czwartek 967 933 9 6 11 609 290
Super Express Piątek 628 976 9 6 8 410 539
Gazeta Wyborcza Piątek 566 884 8 6 7 240 902
Nasze Miasto Czwartek 172 574 8 6 3 096 316
Dziennik Zachodni Piątek 149 352 9 6 3 885 174
Rzeczpospolita Piątek 125 710 7 5 893 078
Dziennik Gazeta Prawna Piątek 113 179 7 5 851 671
Echo Dnia Piątek 101 050 9 6 2 479 106
Dziennik Bałtycki Piątek 94 701 7 5 2 043 009
Express Ilustrowany Piątek 94 130 11 7 2 832 098
Dziennik Łódzki Piątek 90 736 8 5 1 625 515
Głos Wielkopolski Piątek 84 275 7 5 1 266 097
Gazeta Pomorska Piątek 67 883 8 5 1 030 003
Gazeta Lubuska Sobota 66 872 10 7 1 311 515
Gazeta Krakowska Piątek 65 953 9 6 1 193 762
Przegląd Sportowy Poniedziałek 60 430 11 7 795 600
Gazeta Wrocławska Piątek 54 489 9 6 863 782
Głos-Dziennik Pomorza Piątek 47 999 9 6 647 633
Dziennik Polski Piątek 47 667 10 7 984 219
Express Bydgoski Piątek 37 703 8 5 614 657

 


Źródło: PBC

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF