...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Benefity finansowe odpowiedzią na oczekiwania pracowników [BADANIE]

badanie benefity pracownicze

Zakupowe zniżki, karty sportowe, a tym bardziej „owocowe czwartki” już nie wystarczą. Pracownicy oczekują od pracodawców konkretnych rozwiązań wspierających ich komfort finansowy. Wśród oczekiwanych przez nich benefitów pierwsze miejsca zajmują te związane z financial wellness. Jednym z nich mogą być niskooprocentowane pożyczki oferowane przez pracodawców we współpracy z portalem Cash. Dostęp do niego ma już ponad 330 000 pracowników w całej Polsce. Portal Cash jest Partnerem konferencji Dream Employer Summit 2021.

Karty sportowe, zwrot kosztów zakupu okularów czy ubezpieczenia grupowe – to pewien standard benefitów oferowanych dotychczas przez pracodawców. Jednak pandemia koronawirusa i kryzys gospodarczy pogorszyły sytuację wielu rodzin, powodując, że wiele osób, w tym pracownicy, baczniej ogląda teraz każdą złotówkę i zwraca uwagę na stan swojego konta. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez GFK na zlecenie PZU Cash na reprezentatywnej grupie 800 respondentów zatrudnionych na umowę o pracę.

zrodlo stresu dla pracownikow
Źródło: badanie GfK dla portalu Cash

Okazuje się, że ostatnich kilkanaście pandemicznych miesięcy negatywnie odczuła w swoich portfelach 1/3 pracowników. Z drugiej strony, pandemia wpłynęła pozytywnie na zmianę postaw pracowników w kwestii oszczędzania. Co trzeci badany zaczął odkładać pieniądze, mimo że wcześniej nie miał tego w zwyczaju. Natomiast pracownicy, którzy już przed wybuchem pandemii starali się oszczędzać, teraz robią to bardziej sumiennie. Martwić może to, że aż 40 proc. ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności. Równo 50% uczestników badania przyznało, że pieniędzy wystarcza im na co dzień, chociaż brakuje na niespodziewane, większe wydatki. Aż 34% pracowników 3-4 razy do roku zdarza się brak środków na koncie.

Bezpieczeństwo finansowe pracowników to temat, który zyskał szczególnie na znaczeniu ze względu na zawirowania ekonomiczne spowodowane przez pandemię. Cash to element zintegrowanego ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, tworzonego w ramach strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. Łączymy prostotę uzyskania wsparcia finansowego całkowicie zdalnie z atrakcyjnym oprocentowaniem – wszystko to bez ukrytych kosztów dodatkowych. Przy okazji dajemy pracodawcom benefit na miarę oczekiwań ich pracowników.

Weronika Dejneka, prezes zarządu PZU Cash

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o wskazanie benefitów pracowniczych, które są dla nich atrakcyjne i naprawdę ważne. Wśród czołowych odpowiedzi aż trzy dotyczą typowo finansowego wsparcia. Zdaniem ankietowanych, tego rodzaju benefity mają realny wpływ na podniesienie ich komfortu życiowego. Potwierdza to, że trend budowania strefy komfortu finansowego pracownika (z ang. financial wellness) na dobre zawitał do Polski. Jest to istotne również ze względu na kondycję psychiczną, bo – jak wynika z badania – sytuacja finansowa jest jednym z najsilniejszych źródeł stresu dla pracowników. Brak możliwości utrzymania równowagi między wydatkami a posiadanymi źródłami finansowania może mieć bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników, efektywność i uważność w realizacji powierzonych im zadań.

Odpowiedzią na nowe wzywania i zmianę w oczekiwaniach benefitowych pracowników jest portal Cash. Umożliwia on pracodawcom oferowanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osób zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach. Zdaniem uczestników badania, benefit w postaci pożyczki związanej z miejscem zatrudnienia zwiększyłby zaufanie do tej formy finansowania, bo pracodawca nie wprowadzi pracownika w błąd i nie będzie oferował ryzykownych dla pożyczkobiorcy rozwiązań. Oczywiście korzyści jest więcej. Ankietowani wymieniali również zwiększenie lojalności pracowników w stosunku do firmy czy wzrost atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy.

O trend financial wellnes i oczekiwania pracowników związane z bezpieczeństwem finansowym zapytaliśmy Weronikę Dejnekę, prezes zarządu PZU Cash:

Weronika Dejneka

Czy trend financial wellness zawitał do Polski dopiero na skutek pandemii?

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych rozwiązania z zakresu financial wellness funkcjonują od lat i są standardem. Na tych rynkach pandemia dodatkowo zwiększyła zainteresowanie pracodawców oraz pracowników tego typu rozwiązaniami. W Polsce trend dotyczący programów z obszaru bezpieczeństwa finansowego pracowników zaczął się powoli rodzić już przed pandemią. Pandemia jednak na pewno zachęciła pracodawców do weryfikacji ich dotychczasowej oferty benefitowej, która w nowej sytuacji często straciła rację bytu. Ta świadomość skłania działy HR do poszukiwania nowych rozwiązań, które dadzą pracownikom wsparcie w codziennym życiu, w tym w dziedzinie finansów osobistych.

najbardziej atrakcyjne benefity dla pracownikow
Źródło: badanie GfK dla portalu Cash

Jakich benefitów finansowych oczekują pracownicy?

Okazuje się, że dla pracowników bardzo istotne, a co za tym idzie atrakcyjne, staje się realne wsparcie w obszarze finansowym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że sytuacja finansowa jest dla nich jednym z najsilniejszych źródeł stresu, zaraz po zdrowiu i szczęściu rodzinnym. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie portalu Cash respondenci w czołówce wskazali aż trzy benefity typowo finansowe: niskooprocentowaną pożyczkę, bony podarunkowe i bezzwrotną zapomogę. Ich zdaniem, takie benefity posiadają rzeczywisty wpływ na podniesienie ich komfortu życiowego.

Mówi się, że benefity pozapłacowe, mają coraz mniejsze znaczenie dla pracowników. Jak wynika z badania, bezpieczeństwo finansowe jest jednak nadal bardzo ważne. Na co zatem pracodawcy powinni zwracać uwagę, tworząc systemy motywujące i wspierające pracowników, by odpowiadać na ich potrzeby?

Nowa sytuacja rodzi nowe potrzeby i działy HR na pewno nie mogą przechodzić obok tego obojętnie. Chwilowe problemy finansowe pracowników związane np. z większymi niż zwykle wydatkami, które zaprzątają uwagę pracowników, przekładają się również na poziom realizowanych zadań i mogą skutkować spadkiem efektywności. Badanie pokazuje, że pracownicy w pracodawcy widzą partnera, który pomoże im w niespodziewanych wyzwaniach finansowych i zapewni realne wsparcie, kiedy tego będą potrzebować. Wysoko oceniają pomysł włączenia rozwiązań z zakresu financial wellness do oferty benefitów firmowych. To duży kapitał zaufania.

opinie pracowników pożyczki
Źródło: badanie GfK dla portalu Cash

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 przez firmę badawczą GfK na zlecenie portalu Cash techniką badawczą CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej grupie 800 zatrudnionych na umowę o pracę (bez właścicieli jednoosobowych firm/osób samozatrudnionych). 

Raport z badania w pełnej wersji będzie dołączany do materiałów pokonferencycjnych dla uczestników Dream Employer Summit 2021.

Dołącz do wydarzenia! Do 6 czerwca bilety LAST CALL w niżej cenie!

SPRAWDŹ AGENDĘ WYDARZENIA!


Źródło: PZU Cash 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF