...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

CSR: Mały i średni biznes kontratakuje

1 kwietnia w Warszawie odbyły się kolejne, piąte już Targi CSR, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Głównym punktem programu było ogłoszenie corocznego raportu dobrych praktyk biznesowych za rok 2013.

Jak można przeczytać na stronie FOB, raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich”. Po lekturze raportu nasuwają się trzy główne wnioski:

1. Po pierwsze zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i ponadbranżowych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz uwzględnianie w strategii biznesowej głosu nie tylko klientów.

2. Drugi wniosek dużo bardziej interesujący zwłaszcza w kontekście tezy postawionej przez Waldemara Sokołowskiego w tekście pt. „CSR – niewykorzystany potencjał przez sektor MŚP?”, to fakt, że CSR stopniowo wkracza w sektor małych i średnich przedsiębiorstw – wbrew twierdzeniom Skokołowskiego. Jak wynika bowiem z raportu swoje dobre praktyki z sektora MŚP zgłosiło aż 47 firm, spośród 135.

3. Warto jednak zwrócić uwagę na trzeci wniosek, który wskazuje na nowy trend. Otóż można odnotować większy udział firm reprezentujących branże e-commerce we wdrażaniu strategii CSR czy stosowaniu dobrych praktyk biznesowych. Wydaje się, że przedsiębiorcy reprezentujący ten sektor dostrzegają zarówno potrzebę jak i korzyści stosowania elementów CSR. Taki stan rzeczy może być spowodowany dwoma aspektami.

Po pierwsze możliwością skorzystania z dofinansowania na wdrożenie strategii CSR realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię na podstawie szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie na wdrożenie strategii może sięgnąć 100 tys. zł. Wydaje się to być interesującą zachętą do realizowania szeroko pojętych działań CSR.

Drugim elementem może być zrozumienie faktu, iż pomimo tego, że cechą charakterystyczną branży e-commerce jest działalność online, to jednak funkcjonuje one w określonym środowisku, otoczeniu biznesowym i instytucjonalnym, a ponadto niezwykle ważnym elementem jest pozyskiwanie pracowników. Godnym podkreślenia jest fakt, że tylko w 2013 roku na portalu pracuj.pl opublikowana prawie 9 tys. ofert pracy w branży e-commerce. Dzisiaj istotnym elementem, który przekonuje potencjalnego pracownika do tego aby zdecydował się podjąć pracę w danej firmie nie jest już tylko dobra płaca. Firmy, zwłaszcza te z branży e-commerce zmuszone są konkurować o specjalistów – zgodnie z zasadą wyróżni się albo zgiń.

I tutaj na ratunek przychodzą właśnie działania CSR, których odpowiednie raportowanie staje się elementem pozafinansowej motywacji dla potencjalnego pracownika. W tym miejscu warto przypomnieć słowa Mirelli Panek-Owsiańskiej: „Planując zmianę pracy warto sprawdzić ile potencjalny pracodawca przeznacza na szkolenia dla swoich pracowników albo jak wygląda jego polityka wobec młodych rodziców”. To właśnie takie aspekty decydują o tym, że jesteśmy w stanie pozyskiwać najlepszych pracowników tj. takich dzięki, którym możemy się rozwijać.

Mając na uwadze opisane aspekty można mieć pewność, że zainteresowanie CSR w branży e-commerce będzie coraz większe, a tym samym zwiększy się udział MŚP w stosowaniu praktyk CSR.

::

Na koniec warto zwrócić uwagę, jakie obszary z punktu widzenia postawionej powyżej tezy są najważniejsze. Otóż twórcy raportu wyróżnili działania jednej ze spółek reprezentującej branżę e-commerce – Viwa Entertainment – w trzech różnych obszarach:

1.    W obszarze „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” Viwa Academy czyli prowadzenie szkoleń dla studentów Politechniki Koszalińskiej

2.    Z obszaru dobrych „Praktyk pracowniczych” projekt pt.: Viwa Leaders czyli coroczne spotkania liderów z Viwa Entertainment, którzy pracują nad koncepcją rozwoju firmy,

3. I wreszcie trzeci obszar „Uczciwe praktyki operacyjne” – współpraca z Północną Izbą Gospodarczą, a zwłaszcza współtworzenie koszalińskiej e-grupy, mającej na celu promocję, integrację i edukację dla branży e-commerce

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF