...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy miasta mogą być inteligentne?

Miasta zajmują zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, ale są miejscem zamieszkania aż 50 proc. ludzi na świecie. Tendencja do przesiedlania się na tereny miejskie jest wzrostowa. Według prognoz w 2050 roku aż 70 proc. populacji będzie mieszkało właśnie w miastach. To ogromne wyzwanie dla władz, które muszą szukać rozwiązań sprzyjających mieszkańcom, ale także inwestorom, turystom, a przede wszystkim naszej planecie. Idea smart city ma przyczynić się do tego, że w miastach będzie żyło się taniej, łatwiej, przyjemniej, zdrowiej… czyli po prostu lepiej.

By żyło się lepiej…
Idea inteligentnego miasta jest bardzo pojemna, gdyż składa się na nią wiele różnych elementów, od transportu, bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej, aż po zarządzanie energią, odpadami itd. W inteligentnym mieście wszystkie te składniki powinny być zoptymalizowane, powinny funkcjonować w taki sposób, aby ułatwiać życie mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, ale także sprzyjać środowisku. Wszystkie te elementy powinny ze sobą współgrać, co w rezultacie ma prowadzić do osiągnięcia zrównoważonego modelu życia, pracy, a także przestrzeni publicznej. Służyć temu mają nowoczesne technologie, ale niezbędna jest także zmiana zachowań mieszkańców i partnerstwo licznych podmiotów, m.in. firm, organizacji badawczych, administracji, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Dziś trudno mówić o miastach w 100 proc. inteligentnych, jednak widać, że idea smart city cieszy się ogromną popularnością i chętnie wprowadzane są rozwiązania, które przybliżają nas do celu.

Unia Europejska wspiera ideę
Jest szansa na to, że coraz więcej polskich miast będzie wprowadzać rozwiązania typu smart, a to za sprawą Komisji Europejskiej, która zwiększa finansowanie programu tzw. inteligentnych miast – z 81 mln euro w 2012 roku do 365 mln euro w 2013. Pieniądze są przeznaczane na projekty z zakresu energii, transportu i technologii cyfrowych. O fundusze mogą ubiegać się zaś konsorcja przemysłowe z tych trzech sektorów w partnerstwie z co najmniej dwoma miastami. Na pełną skalę program zostanie rozwinięty w 2014 roku, ale już wcześniej mają zostać sfinansowane pierwsze projekty. KE powoła także grupę doradczą, zrzeszającą burmistrzów i prezydentów miast, przedstawicieli przemysłu i instytucji publicznych. Rozwój inteligentnych miast zależy zatem w dużej mierze od samorządów – możliwości są, trzeba je „tylko” umiejętnie wykorzystać.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF