...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy startup potrzebuje prawnika?

Startup nie różni się niczym od tradycyjnych firm. Istotne znaczenie ma więc formalna strona prowadzenia działalności gospodarczej. Często zdarza się, że młodzi przedsiębiorcy zamiast skorzystać z usług prawnika, szukają gotowych rozwiązań w Internecie. W miarę rozwoju startupu takie postępowanie może przynosić coraz bardziej ujemne skutki.

Kiedy więc pomoc prawnika jest absolutnie konieczna? Oto pięć kwestii, przy których przedsiębiorca powinien zdecydować się na usługi profesjonalisty.

Zakładanie działalności

Nieustannie zdarza się, że startupy działają bez formalnej rejestracji. W przypadku konfliktu w zespole lub zmian w jego składzie, brak formalnego uregulowania stosunków pomiędzy członkami może prowadzić do paraliżu w pracy nad produktem. Dlatego też, już na samym początku warto wybrać odpowiednią formę prawną dla swojego przedsięwzięcia. Nie warto ograniczać się tylko do najpopularniejszej sp. z o.o., która jest tylko jedną z wielu możliwych rozwiązań. Na to jaką formę prawną powinien przybrać nasz startup wpływ ma m.in. wielkość zespołu, pomysł, ryzyka prawne związane z realizacją pomysłu, ryzyka biznesowe, źródło finansowania działalności. Dopiero wypadkowa tych czynników powinna wskazać nam odpowiednie rozwiązanie.

Przygotowywanie umów

Korzystanie ze wzorów umów zamieszczonych w Internecie jest jednym z większych grzechów młodych przedsiębiorców. Każdy przypadek jest inny dlatego też nie jest możliwe sporządzenie jednego, pasującego do wszystkich sytuacji wzorca umowy. Warto pamiętać, że umowy przygotowywane są na wypadek sporu z druga stroną, nie zaś na moment gdy współpraca układa się idealnie. Dlatego istotnym jest, aby były one sformułowane precyzyjnie, jednoznacznie i zgodnie z prawem, zabezpieczając interesy obu stron.

Własność intelektualna

Większość młodych przedsiębiorców pod pojęciem ochrony własności intelektualnej rozumie głównie rejestrację znaku towarowego. Jest to jednak pojęcie dużo szersze obejmujące prawo autorskie, własność przemysłową oraz ochronę know-how. Zagadnieniem powiązanym z tą tematyką są również sprawy związane z nieuczciwą konkurencją czy też przetwarzaniem danych osobowych. Każdy z tych obszarów rządzi się swoimi prawami i przewiduje niezależne instrumenty ochrony prawnej, dlatego też pomoc prawnika z pewnością będzie w takim przypadku nie do przecenienia. Warto zaznaczyć, że uporządkowanie w naszej firmie tej sfery jest jednym z kluczowych elementów pozyskiwania inwestycji zewnętrznej.

Dochodzenie należności

W toku działalności zdarzyć się może, że kontrahent nie zapłaci należnego przedsiębiorcy wynagrodzenia. Jeśli starania rozwiązania sporu na drodze polubownej nie odniosą skutku, warto oddać sprawę prawnikowi. Doświadczenie pokazuje, że dłużnicy często inaczej patrzą na pisma podpisane przez profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku konieczności sądowego dochodzenia należności prawnik przygotuje pozew, a jego obecność będzie niezbędna podczas postępowania.

Proces inwestycyjny

Duża część startupów próbuje pozyskać od zewnętrznych inwestorów. W mniejszości są te, którym udaje się swój biznes sprzedać lub przejąć inny. Jednak w każdym z tych przypadków rola prawnika jest fundamentalna. Proces inwestycyjny cechuje się skomplikowanymi klauzulami umownymi, wieloetapowością i wysokim poziomem formalizacji. Doświadczenie przedsiębiorców wskazuje na to, że bez prawnika u boku trudno mówić o komforcie działania, zwłaszcza podczas negocjacji warunków umowy inwestycyjnej.

::

fot. Fotolia/MH

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF