...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

DB Schenker o przyszłości CSR w Polsce

DB Schenker Logistics w Polsce opublikował raport społeczny za lata 2011-2012. Paulina Koszewska, specjalista ds. marketingu Schenker opowiada o najważniejszych zobowiązaniach i celach przyjętych w strategii CSR, a także o nowym standardzie raportowania GRI G4 i przyszłości CSR w Polsce.

Jakie są główne dobrowolne zobowiązania i cele przyjęte w Państwa strategii CSR i w raporcie społecznym? Jakich obszarów dotyczą?

W Strategii Odpowiedzialności Społecznej DB Schenker Logistics wyróżniamy trzy główne obszary działań, do których dostosowujemy nasze cele i zobowiązania. Są to: ekonomia, społeczeństwo i ekologia.

Cele dotyczące obszaru ekonomia to przede wszystkim: stałe podwyższanie jakości obsługi klientów, realizowanie polityki compliance i tworzenie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Stawiamy na partnerską współpracę z klientami oraz dostawcami, w tym przede wszystkim z firmami transportowymi i zatrudnianymi przez nich kurierami. W związku z tym chcemy wdrożyć w pełni Kodeks Dostawców, a także kontynuować jeden z kluczowych programów naszej firmy – Akademię Przewoźnika i Kuriera Premium.

W obszarze społeczeństwo dążymy do tego, aby być preferowanym pracodawcą i dobrym sąsiadem. W tym celu przyjmujemy kilka zobowiązań:
•    dążenie do stałego rozwoju pracowników i kurierów – inwestowanie w szkolenia, przygotowywanie awansów, program innowacyjności;
•    zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy dla pracowników i kurierów – prowadzimy monitoring środowiska pracy i na tej podstawie wyznaczamy wytyczne, monitorujemy liczbę wypadków drogowych, uczymy zasad bezpiecznej jazdy, promujemy zdrowy tryb życia;
•    kontynuacja współpracy z uczelniami i studentami – obecnie współpracujemy z 12 uczelniami, tworząc programy edukacyjne, prowadząc warsztaty dla studentów, uczestnicząc w konferencjach; prowadzimy także dedykowaną stronę internetową www.dbchenker-student.pl, a także nowoczesny program stażowy „Sales Consulting Trainee Programme”;
•    wzmacnianie relacji ze społecznościami lokalnymi – poprzez prowadzenie cyklicznego badania „DB Schenker jako preferowany sąsiad”, projekty wolontariatu pracowniczego realizowane lokalnie oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Jeśli chodzi o ekologię, bardzo ważny jest dla naszej firmy rozwój ekologicznych usług i narzędzi dla klientów, np. raport emisji spalin, eko-kalkulator itp. Dążymy także do tego, aby rozwijać transport kolejowy i intermodalny, oraz zmniejszać emisję CO2 w łańcuchach dostaw. Osiągamy to dzięki szkoleniom dla kierowców z eco-drivingu – ekologicznej i bezpiecznej jazdy, optymalizacji wypełnienia pojazdów, korzystaniu z nowoczesnej floty, a także redukcji zużycia mediów w terminalach i magazynach.

Do każdego z tych trzech obszarów przypisane są ściśle określone wskaźniki i projekty, dzięki którym mierzymy poziom osiągnięcia celów, np.:
•    wskaźnik ogólnej satysfakcji pracowników, kurierów, przewoźników;
•    procent osób, które zmieniły stanowisko pracy (awanse pionowe i poziome);
•    liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika w roku;
•    procent pracowników, którzy wdrożyli przynajmniej jeden KAIZEN (usprawnienie, ulepszenie, stosowane w terminologii kultury LEAN);
•    liczba aplikacji do programu stażowego na jedno miejsce stażowe;
•    stopień rozwoju logistyki kolejowej;
•    wykorzystanie ekologicznych narzędzi przez klientów.

Co sądzą Państwo o nowym standardzie raportowania GRI 4.0? Czy będziecie wg niego publikować kolejny raport?

Nowe standardy raportowania GRI 4.0 zostały stworzone przez międzynarodową grupę ekspertów z organizacji, które od lat raportują według wytycznych GRI. Ważną różnicą między obecnymi a nowymi standardami jest brak poziomów aplikowania w GRI 4.0. W mojej opinii jest to pozytywna zmiana, ponieważ nie jest najistotniejszy podział firm ze w względu na rozległość czy ilość wskaźników. Ważne, aby każda organizacja mogła pokazać swoje kluczowe działania i specyfikę danej branży.

W DB Schenker Logistics mamy 2-letni cykl raportowania, zatem następny raport społeczny, który opublikujemy na początku 2015 roku, z pewnością przygotujemy według najnowszego standardu GRI 4.0.

Jak, Pani zdaniem, będzie rozwijał się CSR w Polsce?

Obecnie posiadanie spójnej strategii CSR i raportowanie społeczne według GRI to wyróżnik na polskim rynku i przewaga konkurencyjna dla firm, które to realizują. Natomiast w niedalekiej przyszłości te tendencje będą coraz bardziej popularne i staną się standardem w zarządzaniu organizacją. Będą temu sprzyjać także przyszłe regulacje prawne, np. Unii Europejskiej, które wymuszą raportowanie całościowego wpływu przedsiębiorstw na rynek i społeczeństwo.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF