...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dynamicznie rozwijasz firmę? Nie czekaj na przelew, postaw na faktoring

postaw na faktoring przelew

Oczekiwanie na pieniądze od kontrahenta blokuje inwestycje? To częsty problem przedsiębiorców w Polsce. Dzięki skorzystaniu z usługi faktoringu firmy mogą poprawić swoją płynność finansową i na bieżąco inwestować w dalszy rozwój działalności.

Dynamiczny rozwój firmy idzie w parze z… faktoringiem. Mitem jest stwierdzenie, że faktoring to usługa dla bogatych, dużych firm. Finansowanie faktur sprzyja także podmiotom, które dopiero rozkręcają biznes. Korzystanie z tego rozwiązania to dla potencjalnych kontrahentów sygnał, że mają do czynienia z rzetelną firmą, której nie zabraknie pieniędzy na wywiązanie się z zobowiązań. Faktoring daje rozwijającej się firmie także nowe pole do inwestycji, dzięki polepszeniu płynności finansowej. Na czym polega finansowanie faktur i w jaki sposób poprawia kondycję firm?

Na czym polega faktoring?

W uproszczeniu chodzi o wsparcie dla firm, które nie chcą zbyt długo czekać na płatność od kontrahenta, a także zabezpieczenie się przed jego ewentualnymi opóźnieniami w wywiązywaniu się z zobowiązań lub niewypłacalnością. Wsparcie to opiera się na finansowaniu faktur sprzedażowych lub dłużnych. Wyspecjalizowany podmiot (firma faktoringowa, czyli faktor) skupuje od swojego klienta (faktoranta) nieprzeterminowane wierzytelności jego przedsiębiorstwa.

Faktorant przesyła faktorowi nieopłaconą przez nabywcę fakturę, a faktor wypłaca faktorantowi tzw. zaliczkę, czyli część wartości faktury (zwykle 70-90% wartości brutto faktury). W takim przypadku nabywca winny sprzedawcy należności rozlicza się z faktorem. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzedawca może mieć na koncie pieniądze jeszcze tego samego dnia, czym zapewni swojej firmie płynność finansową.

Firmy korzystające z faktoringu mają na celu przede wszystkim skrócenie cyklu regulowania należności, a co za tym idzie – poprawę sytuacji finansowej firmy. Faktoring może też zabezpieczyć przedsiębiorców przed niewypłacalnością kontrahentów.

Pieniądze szybciej trafią na konto

Obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku ustawa antyzatorowa¹ daje firmom posiadającym zwlekających z płatnościami kontrahentów więcej narzędzi, aby mobilizować ich do szybszej zapłaty. Ustawa antyzatorowa zapewne nieco ograniczy zjawisko zatorów płatniczych, jednakże nie rozwiąże definitywnie tego problemu. Firmy wciąż będą musiały liczyć się z dłuższym niż przewiduje ustawa oczekiwaniem na płatności ze strony kontrahentów. Dzięki skorzystaniu z usług faktoringowych, firmy nie muszą czekać miesiąca czy dwóch na pieniądze. Faktor wypłaci je sprzedawcy nawet tego samego dnia.

Faktoring sprawdzi się także w odwrotnej sytuacji, kiedy firma czeka na przelew od kontrahenta, przez co sama nie może wywiązać się z zobowiązań. Nabywcy towarów lub usług także mogą być stroną umowy faktoringowej. Wówczas faktor w imieniu kupującego płaci sprzedawcy należność widniejącą na fakturze, a z samym nabywcą rozlicza się najpóźniej w dniu płatności faktury. Takie rozwiązanie pozwala firmie korzystającej z usług innych przedsiębiorców utrzymać dobre relacje biznesowe. Skoro sama wywiązuje się z zaległości przed terminem, kontrahenci także nie będą zwlekać z zapłatą, mając do czynienia z rzetelną firmą. Co więcej, często można na tym zyskać także w postaci rabatów zakupowych za terminowe płatności (tzw. skonto). Tego rodzaju wsparcie pozwala także na racjonalne planowanie wydatków oraz zapewnia stały dostęp gotówki.

Faktoring – co można zyskać?

Zarówno nabywcom, jak i sprzedawcom towarów i usług faktoring pozwala zachować płynność finansową i zapewnić sobie miano rzetelnej firmy na rynku. Sprzedawcy mogą wykorzystać pieniądze otrzymane od faktora na dowolny cel (w odróżnieniu od np. kredytu), co zwiększa potencjał inwestycyjny firm. Co więcej, korzystanie z finansowania faktur nie obniża zdolności kredytowej firmy, a dzięki poprawie jej płynności finansowej, wręcz może poprawić w oczach banku jej kondycję finansową. Za skutecznością tego rozwiązania przemawiają także statystyki.

Według danych Narodowego Banku Polskiego²  krajowe podmioty świadczące usługi faktoringowe, czyli zarówno banki, jak i prywatne firmy, wykupiły w 2018 roku wierzytelności o wartości ponad 269,6 miliardów złotych. To o ponad 21 procent więcej niż w 2017 roku. Mowa o 15 milionach faktur przy 10 milionach w 2017 roku. Liczba podmiotów korzystających w ciągu roku z faktoringu w Polsce zwiększyła się w tym okresie o 1,4 tysiąca i wyniosła 16,1 tysięcy. Jak informuje NBP, nabywcami usług faktoringowych były najczęściej przedsiębiorstwa, których model biznesowy opierał się na zbywaniu dużych ilości towarów i wymagał akceptowania dłuższych terminów płatności. Chodzi głównie o podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, handlem i transportem.

¹ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
² Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.pdf

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF