...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ekonomia dla niesłyszących

Niesłyszący borykają się na co dzień z wieloma niedogodnościami. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje polski język migowy. Poprzez specyficzną barierę komunikacyjną osoby niesłyszące są odbierane jako ludzie prymitywni. Trwając w tym błędnym przekonaniu, kojarzymy ich jako kompetentnych jedynie przy pracach fizycznych. A to nieprawda! Projekt „Ekonomia w rękach Głuchych” przedstawia problem braku wystarczającej ilości znaków ekonomicznych, dzięki którym niesłyszący mogliby rozwijać swoje zainteresowanie gospodarką - język polski bowiem jest dla nich językiem obcym.

Migam we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczyna realizację projektu pt.: „Ekonomia w rękach Głuchych”. Projekt wystartował 3. listopada br. Pierwsza edycja ma działać do 30 kwietnia 2015 r. Przedsięwzięcie przewiduje m.in. konkurs na logo projektu, pierwszą Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Ekonomii dla osób niesłyszących oraz konferencję dla młodzieży, na której osoby niesłyszące będądyskutować nad znakami ekonomicznymi w polskim języku migowym, których jest zdecydowanie za mało. Efektem tych działań ma być przygotowanie profesjonalnego słownika ze znakami ekonomicznymi. Dzięki konkursom i dyskusjom, organizatorzy chcą pokazać wielką kreatywność i wyobraźnię, jaka drzemie w osobach niesłyszących, a którymi nie mają okazji się wykazać.

Konkurs na logo akcji został rozstrzygnięty 1. grudnia br. Zwycięzcą został pan Jarosław Gołębiowski z Lublina.

 – Takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne, gdyż osoby niesłyszące na co dzień nie mogą rozwijać swoich zainteresowań ekonomicznych dzięki telewizji czy internetowi, ponieważ nie znają doskonale języka polskiego, który jest dla nich językiem obcym. Pierwsza edycja projektu ma szerzyć właśnie taką wiedzę wśród młodzieży niesłyszącej i w następnych edycjach – pod warunkiem pomyślnego zakończenia trwającego projektu – które będą organizowane, przygotować znaczne szersze przedsięwzięcie, by osoby niesłyszące mogły doskonalić swoje umiejętności z zakresu ekonomii. Mam ogromną nadzieję, że wśród młodzieży znajdzie się kilka osób, które polubią ekonomię i postanowią pójść w tym kierunku, a później być konkurencją dla osób słyszących. – mówi Marcin Łuczywek, koordynator projektu, który sam niedawno ukończył ekonomiczne studia licencjackie.

Całą pracę, wraz z uzyskaniem dofinansowania, wykonał wspomniany koordynator projektu – Marcin Łuczywek, specjalista pracujący w Migam.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF