...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Finansiści coraz bliżej zarządu. O jakich specjalistów z branży finansowej zabiegają pracodawcy w 2022 roku?

biznes

Wydarzenia ostatnich dwóch lat zweryfikowały tradycyjne modele biznesowe i przyspieszyły transformację cyfrową. W związku z postępującą digitalizacją, a także potrzebą szybkiego reagowania na zagrożenia i zmienną sytuację rynkową organizacje intensywnie poszukują doświadczonych finansistów, którzy będą nie tylko wspierać zarząd w podejmowaniu trudnych decyzji, lecz przede wszystkim efektywnie optymalizować procesy biznesowe. Na czele najbardziej pożądanych pracowników w 2022 roku znajdują się księgowi, specjaliści od kontrolingu oraz liderzy finansowi z udokumentowanymi wynikami wyprowadzenia firmy z kryzysu. Jak w najbliższych miesiącach będą się kształtowały wynagrodzenia specjalistów od finansów?

Wśród najbardziej poszukiwanych finansistów wymienia się obecnie kontrolera biznesowego, którego kompetencje obejmują zarówno aspekty finansowe, jak i operacyjne. Oprócz tradycyjnych zadań, takich jak przygotowanie budżetu, prognoz finansowych i raportów, coraz częściej osoba na tym stanowisku podejmuje ważne dla przedsiębiorstwa decyzje, m.in. o zwiększeniu marży na produkcji oraz analizuje, jak to wpłynie na zwiększenie rentowności firmy.

Zauważalny jest trend zbliżenia się kontrolera do zarządu. Obecnie kompetencje osoby na tym stanowisku coraz częściej przenikają się z zakresem obowiązków dyrektora finansowego. Nie chodzi już o to, żeby stworzyć sprawozdanie bądź raport finansowy. Kontroler biznesowy ma obecnie za zadanie analizę i wsparcie zarządzających w podejmowaniu kluczowych decyzji w organizacji.

Przemysław Konieczny, manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page

Według najnowszego Przeglądu Wynagrodzeń Michael Page w 2022 roku kontroler biznesowy może liczyć na pensję od 12 do 20 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast najczęściej oferowane wynagrodzenie dla osób na tym stanowisku to 15 tys. zł brutto.

Wzrasta rola głównego księgowego

Wraz z transformacją biznesu zmienia się także rola głównego księgowego. Obecnie osoba zajmująca to stanowisko powinna nie tylko dbać o właściwy sposób księgowania faktur czy rozliczenia należności i wierzytelności, lecz również biegle sporządzać analizę finansową przedsiębiorstwa, szybko wykonywać rachunek zysków i strat oraz inicjować lub podejmować decyzje wpływające na zarządzanie firmą.

Obecnie obserwujemy jeszcze większy wzrost znaczenia roli głównego księgowego, który coraz częściej wspiera zarząd w podejmowaniu najważniejszych decyzji. W 2022 roku osoby na tym stanowisku mogą liczyć także na wzrost wynagrodzenia – według naszego najnowszego Przeglądu Wynagrodzeń główny księgowy zarabia między 12 a 25 tys. zł brutto miesięcznie. Najczęściej oferowana pensja dla tych specjalistów wynosi 17 tys. zł brutto.

Przemysław Konieczny,  Michael Page

Nadawanie agendy zmian wymaga znajomości technologii

Rewolucja cyfrowa zmienia sposób, w jaki działają organizacje. Obecnie obowiązkiem lidera finansowego jest korzystanie z technologii w celu wyznaczania przyszłego kierunku działalności firmy. 80% CFO planuje dostosowanie kompetencji pracowników do wyzwań związanych z rozwojem technologicznym – wynika z najnowszego badania PwC. Jednocześnie tylko 20% badanych wskazało, że pracownicy z obszaru finansów znają oraz korzystają w zaawansowanym stopniu z nowych technologii służących automatyzacji procesów. Oznacza to, że kompetencje cyfrowe finansistów muszą ulec wzmocnieniu.

Aby odnieść sukces w niestabilnych okolicznościach, CFO musi stać się partnerem dla biznesu i odpowiadać na potrzeby zarządu i interesariuszy. W 2022 roku dyrektor finansowy powinien charakteryzować się umiejętnością adaptacji i szybkiej reakcji na kryzys, efektywnie wspierając zarząd, m.in w przygotowaniu się na zagrożenia oraz wykorzystaniu szans związanych ze zmienną sytuacją rynkową. Rolą dyrektora finansowego jest nie tylko zapewnienie przedsiębiorstwu płynności, lecz również stałe poszukiwanie okazji do inwestycji bądź akwizycji. Elastyczność i szybkość reakcji osoby na tym stanowisku pozwala również na wdrażanie synergii kosztowych. Dziś liczy się przede wszystkim szerokie spojrzenie na aspekty finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa – mówi Przemysław Konieczny. – Pandemia jeszcze bardziej uwypukliła braki kompetencji technologicznych niektórych dyrektorów. Obecnie nadawanie agendy zmian wymaga znajomości technologii. Przewagę zdobyły firmy, na czele których stali liderzy finansowi, którzy potrafili przewidzieć zagrożenia i przygotować organizacje do nowych, cyfrowych wyzwań.

Przemysław Konieczny, Michael Page

Jak wskazuje Michael Page w swoim najnowszym Przeglądzie Wynagrodzeń, w 2022 r. dyrektor finansowy, w zależności od wielkości firmy może liczyć na wynagrodzenie od 25 do 60 tys. zł brutto miesięcznie.

Nie tylko kompetencje twarde

Branże, przede wszystkim te, które w pandemii zyskały nowe możliwości, takie jak: e-commerce, retail, farmacja czy produkcja, potrzebują obecnie nowych talentów na pokładzie. Pozyskiwanie wykwalifikowanych oraz doświadczonych w pracy w kryzysie finansistów jest obecnie poważnym wyzwaniem dla wielu firm. Biegłość w analizie danych, znajdowanie potencjalnych możliwości oszczędzania, znajomość nowych technologii oraz umiejętność dokonywania szybkich decyzji, często nie posiadając pełnych informacji, to w tym momencie najbardziej pożądane kompetencje specjalistów od finansów. Kluczowa pozostaje innowacyjność i zarządzanie oczekiwaniem interesariuszy, a te nieodłącznie wiążą się z zaangażowaniem osób posiadających odpowiednie kompetencje miękkie.

W ostatnich latach na znaczeniu wzrosły przede wszystkim takie kompetencje, jak umiejętność zarządzania zmianą, ale także odporność psychiczna i zdolność do efektywnego działania pod presją oraz motywacja i zaangażowanie. Coraz częściej firmy rezygnują z outsourcingu finansistów, gdyż zrozumiały, że osoby znajdujące się bezpośrednio przy organizacji lepiej ją znają i rozumieją jej specyfikę – co w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.

Przemysław Konieczny, Michael Page


źródło: Michael Page

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF