...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

FINASTIC – INNOWACYJNE NARZĘDZIE DO ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

Finastic to rewolucyjna zmiana na rynku zarządzania wierzytelnościami. Prosta aplikacja, dzięki, której człowiek przestaje być nękany przez wierzycieli, odzyskuje godność i panowanie nad własnymi finansami. Dla wielu firm to szansa na skuteczne odzyskanie swoich należności, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej i przyjaznej relacji ze swoimi klientami.

 

Finastic by AxFina to z jednej strony rozwiązanie umożliwiające prowadzenie w pełni cyfrowego i zorientowanego na klienta procesu odzyskiwania wierzytelnościami, a z drugiej narzędzie, które osobom fizycznym pozwala przezwyciężyć trudności finansowe, zapewniając wszechstronną platformę do wygodnego, samoobsługowego zarządzania długiem – zarówno w aplikacji internetowej jak i wersji mobilnej na iOS/Android.

JAK DZIAŁA FINASTIC?

Jednym z podstawowych problemów branży e-commerce, pożyczkodawców, ubezpieczycieli, fintechów, branży energetycznej i challenger banków jest brak aktualnych danych kontaktowych. Do tej pory w swoich standardowych działaniach firmy zajmujące się windykacją posiadały ograniczone możliwości, przez co znaczna część spraw była kierowana do sądów. W takich sytuacjach nieprzyjemne konsekwencje, którym można było zapobiec, spadały na osoby mające z różnych przyczyn problem ze spłatą swoich długów. Ponadto, brak podejścia zorientowanego na klienta i dogłębnego zrozumienia jego sytuacji skutkuje wysyłaniem uniwersalnych ponagleń listownych, wiadomości SMS i licznymi próbami połączeń telefonicznych, co nie ma odpowiedniego przełożenia na poziom odzyskanych należności. Do tej pory to firma odbierająca dług decydowała o formie, miejscu i czasie kontaktu.

Wprowadzenie Finastic całkowicie odwraca ten wektor i rewolucjonizuje rynek zarządzania wierzytelnościami. Empatyczne podejście do osoby zadłużonej, cyfrowa komunikacja omnichannel i samoobsługowe zarządzanie zobowiązaniem przez klienta to podstawa. Dzięki aplikacji można dokonywać szybkich płatności online, ustalać dogodne plany spłat i uzyskiwać refinansowanie na podstawie spersonalizowanych informacji o zadłużonym.

Rozwiązanie zapewnia niskokosztową komunikację z klientem w oparciu o jego własne preferencje i wybory. Narzędzie dopasowuje komunikaty wysyłane do użytkownika końcowego na podstawie cyfrowej analizy zebranych danych. Istotnym elementem platformy jest samoobsługowy portal klienta. Użytkownik samodzielnie zarządza saldem swojego zobowiązania w systemie 24/7 (także w weekendy i święta). Takie rozwiązanie zwiększa efektywność czasową i kosztową oraz wzmacnia zaangażowanie klientów w proces spłaty długu. Kwoty są spłacane przez klienta drogą online, przez co są automatycznie księgowane i natychmiast aktualizują saldo zadłużenia. Daje to poczucie kontroli nad sytuacją i własnymi finansami.

Kluczową kwestią jest wdrożenie podejścia zorientowanego na klienta, a także oparcie procesów odzyskiwania wierzytelności na automatyzacji i precyzyjnej analizie danych, co pozwala dynamicznie optymalizować realizowane strategie windykacyjne. Dzięki użytej technologii udrażniamy przepływy finansowe firm korzystających z naszych usług, zwiększając ich efektywność, a ich klientom pomagamy wyjść z trudnej sytuacji finansowej. mówi Michał Gębała, Head of Digital Innovation w AxFina.

Jak wskazują badania, dzięki implementacji cyfrowej strategii windykacji firmy mogą zredukować koszty zarządzania wierzytelnościami średnio o 15%.

LUDZKA TWARZ ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOSCIAMI 

Dzięki korzystaniu z aplikacji Finastic człowiek w godny sposób sam decyduje w jaki sposób będzie regulował swoje zobowiązanie. Nie musi tłumaczyć się przed nikim obcym ze swoich problemów. Czynności związane ze swoim długiem i wszelkie spłaty dokonuje poprzez prosty w obsłudze portal klienta. Może to robić w dogodnym dla siebie momencie np. w wolnej chwili w tramwaju lub wieczorem w zaciszu własnego domu, nie przymuszany przez nikogo obcego. Sam również decyduje o momencie, w którym jest mu potrzebna konsultacja specjalisty AxFina.

Badanie “Holistic customer assistance through digital-first collections” firmy doradczej McKinsey (maj, 2021) wskazuje, że 25% więcej klientów dokonuje spłat, jeśli kontakt z nimi odbywa się zgodnie z ich preferowanym kanałem komunikacji. Istotnym wynikiem badania jest też fakt, że 25% mniej klientów wpada do puli spraw z zaległą płatnością, jeżeli komunikacja przeniesiona do świata online jest empatyczna oraz zorientowana na klienta.

Polacy wykazują się bardzo wysokim poziomem absorbcji technologii. Jak wynika z raportu Fundacji DigitalPoland „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?” (2021) 91% Polaków uważa, że nowe technologie ułatwiają codzienne życie, a 74% z chęcią sięga po nowinki technologiczne. Taki wynik może prognozować szybki rozwój aplikacji w Polsce.

FINASTIC – ROZWIĄZANIE DOSTARCZANE PRZEZ AXFINA

Finastic to nie tylko aplikacja, lecz multibranżowy zespół europejskich ekspertów i gwarancja bezpieczeństwa zapewniona przez grupę AxFina.

Misją AxFina jest znalezienie dogodnej ścieżki na wyjście z długów dla każdego klienta z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi cyfrowych. Podmiot należy do wiodącej grupy finansowej w Europie. Stabilność funkcjonowania gwarantują inwestorzy, wśród których znajduje się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiadający 24% udziałów.

Jesteśmy jedyną instytucją zajmującą się obsługą wierzytelności w modelu „digital-first” w portfolio inwestycyjnym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To ogromna nobilitacja i swego rodzaju potwierdzenie dla kontrahentów, że nasza strategia, zarząd i spółka zostały dokładnie prześwietlone, a innowacyjne know-how docenione. – mówi Krzysztof Różycki, który zasiadł za sterami polskiej spółki w grupie AxFina. Menedżer, mający na swoim koncie sukcesy osiągnięte z markami takimi jak: Kruk, Lindorff i Hoist.

FINASTIC – PRZYSZŁOŚĆ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

Finastic to zarówno narzędzie będące w sercu podejścia „digital-first” wdrożonego we własnych procesach windykacyjnych AxFina, jak i rozwiązanie typu Software-as-a-Service, udostępniane przez AxFina innym podmiotom w modelu „white-label” (customowo, ściśle dopasowując się do marki oraz potrzeb klienta biznesowego).

Oferowane trzy kluczowe filary wsparcia przedsiębiorstw to:

  • zarządzanie zorientowaną na klienta wielokanałową komunikacją on-line i off-line
  • zwiększenie wydajności zarządzania wierzytelnościami dzięki wdrożeniu automatyzacji i modelu samoobsługi
  • wartość dodana w postaci przyjaznej usługi i produktu finansowego, który ułatwia spłatę zadłużenia

 

Dla przedsiębiorstw, które starają się odzyskać swoje należności, AxFina gwarantuje zwiększenie efektywności, budowę silnych relacji z klientami, ochronę reputacji i znaczną oszczędność kosztów.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF