...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Firmy raportują dane pozafinansowe

84 proc. globalnych firm przebadanych przez PwC odwołało się w swoich raportach rocznych przynajmniej do jednego elementu pozafinansowego, jednak jedynie 40 proc. z nich wykorzystuje dyskusje w tym zakresie do podejmowania decyzji strategicznych.

Wśród przedsiębiorstw rośnie zatem świadomość konieczności dopasowania sposobu raportowania do dzisiejszej rzeczywistości biznesowej, a inwestorzy coraz ostrożniej wybierają podmioty, którym chcą powierzać pieniądze.

Raportowanie zintegrowane umożliwia dostarczenie rynkowi informacji pozafinansowych, dających pełniejszy obraz działalności przedsiębiorstwa, w tym lepszą ocenę ryzyk oraz szans dla danego biznesu. Według ekspertów z PwC właściwie zaadresowanie obszarów pozafinansowych wpłynie pozytywnie na konkurencyjność danej firmy na rynku oraz w danej społeczności.

 Według wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC) odpowiednio skonstruowane zintegrowane raporty powinny zawierać, obok danych finansowych oraz tych dotyczących wytworzonego kapitału, również informacje o kapitale ludzkim, intelektualnym, społecznym, naturalnym – czyli wszystkie aspekty tworzące tzw. wartość dodaną danego przedsiębiorstwa.

 Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC wynika, że 48 proc. firm informuje o zasobach oraz relacjach, na których opiera się ich model biznesowy. Większość przedstawicieli tej grupy omawia ograniczenia oraz możliwe oczekiwania, jednak bardzo niewielu z nich czyni to w odniesieniu do wszystkich elementów pozafinansowych. Z analizy wynika także, że 83 proc. globalnych firm analizuje przyszłe trendy rynkowe, jednak jedynie 40 proc. z nich wykorzystuje dyskusje w tym zakresie do podejmowania decyzji strategicznych.

96 proc. ankietowanych raportuje swoje główne ryzyka, jednak jedynie 23 proc. łączy swoje ryzyka z pozostałymi raportowanymi obszarami – odnosząc je do przyjętej strategii, modelu biznesowego oraz przyjętych wskaźników, na podstawie których oblicza się sukces firmy. Według ekspertów PwC ulepszenia w tym zakresie zwiększyłyby zaufanie do firmy oraz przyczyniłyby się do bardziej adekwatnych decyzji operacyjnych.

– Raportowanie zintegrowane jest kluczowym elementem dla przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Dobrze, że przedstawiciele firm to zauważają i aktywnie uczestniczą w działaniach promujących ten transparentny sposób komunikacji z otoczeniem. Jednak jesteśmy na początku długiej drogi – firmy nie widzą jeszcze wszystkich istotnych zależności między wynikami finansowymi oraz niefinansowymi, co pokazuje, że dużo jeszcze brakuje do zbudowania świadomości na temat tego, w jaki sposób organizacja może tworzyć swoją „wartość dodaną” oraz w jaki sposób może ją efektywnie komunikować–komentuje Anna Szlachta, menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC.

Według ekspertów PwC kolejnym krokiem będzie opracowanie takich schematów raportów zintegrowanych, by informacje niefinansowe w nich zawarte były w strategiczny sposób powiązane z informacją finansową.

:: ::

 Badanie zostało przeprowadzone wśród 50 największych globalnych firm (m.in. Deutsche Bank, Coca Cola Company, Natura, Unilever, Tata Steel) zaangażowanych w pilotażowy program prowadzony przez International Integrated Reporting Council (IIRC), którego celem jest pomoc w opracowaniu podstaw raportowania zintegrowanego. Przedstawiciele przedsiębiorstw w ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące obecnego sposobu raportowania. Liderzy firm biorących udział w programie spotkają się w dniach 18-19 czerwca br. we Frankfurcie, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat opracowanych schematów raportowania. Ich opinie zostaną podane do informacji publicznej 15 lipca 2013 roku.

Firma PwC rozpoczęła projekt budowania partnerstwa na rzecz rozwoju zintegrowanego raportowania na naszym lokalnym rynku. Dzięki niemu polskie firmy również będą mogły uczestniczyć w benchmarku, w ramach którego porównają swój poziom raportowania do innych przedsiębiorstw w regionie CEE i globalnie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF