...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

GroupM wprowadza globalny framework dla dekarbonizacji mediów

Nowe metodologie pomiaru umożliwiają ocenę emisji dwutlenku węgla z reklam we wszystkich kanałach i na wszystkich rynkach, wspierając realizację przez WPP wiodących w branży zobowiązań net zero (zerowej emisji netto)

Metodologia ma zostać udostępniona organom i organizacjom branżowym zaangażowanym w dekarbonizację mediów w dążeniu do ustandaryzowanego podejścia do mierzenia

Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Sydney, Warszawa (21 lipca 2022) — GroupM, należąca do WPP mediowa grupa inwestycyjna, przedstawia podejście, które zastosuje do pomiaru i redukcji emisji dwutlenku węgla z reklam przy użyciu nowo opracowanych globalnego frameworku pomiaru dwutlenku węgla. Ten framework to nowatorski zestaw metodologii pomiarowych stworzony do przeanalizowania mediowego łańcucha wartości i zdefiniowania niezbędnych danych wejściowych do pomiaru emisji dwutlenku węgla na wszystkich pięciu etapach cyklu życia reklamy dla wszystkich formatów, kanałów i rynków zgodnie ze standardami Greenhouse Gas Protocol .

Ustanowienie globalnie skalowalnego podejścia do pomiaru dwutlenku węgla jest ważnym krokiem, jaki GroupM podejmuje w celu wywiązania się ze swojego zobowiązania do dekarbonizacji swojego łańcucha dostaw mediów do 2030 r., zgodnie z zapowiedzią WPP w kwietniu 2021 r . Zapewni ono parametry, dane wejściowe i metodologię, niezbędne do zasilenia tego co uważamy za będący najsolidniejszym w branży globalnym kalkulatorem dwutlenku węgla, który będzie dostępny dla klientów GroupM jeszcze w tym roku i pozwoli media plannerom na mapowanie całkowitego śladu węglowego kampanii reklamowych od opracowania do realizacji.

Nasi klienci chcą priorytetowo traktować inwestycje mediowe z wydawcami i platformami, którzy aktywnie dekarbonizują swoje dostawy mediów. Chociaż cieszymy się z podjętych w ostatnich latach wielu kroków mających na celu określenie emisji dwutlenku węgla z reklam, różne standardy w firmach, platformach i na rynkach opóźniają konkretne działanie. Dzieląc się tym globalnym frameworkiem, mamy nadzieję, że zaczniemy dostosowywać naszą branżę do spójnego zestawu standardów, które stworzą jasne cele i bodźce do szybkiej dekarbonizacji łańcucha dostaw mediów.

Christian Juhl, Global CEO GroupM

 

W firmie Mars zobowiązujemy się do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla w całym naszym łańcuchu wartości , w tym wszystkich naszych emisji scope 3. Cieszymy się, że GroupM podejmuje wysiłki w celu sprostania temu wyzwaniu dzięki planowi działania, z którego inni mogą również skorzystać, aby wywrzeć natychmiastowy i pozytywny wpływ na ich ślad węglowy.

Rankin Carroll, Chief Brand and Content Officer, Mars Wrigley

Aby opracować framework dekarbonizacji, GroupM współpracowała z niezależnymi specjalistami w zakresie pomiaru dwutlenku węgla i uwzględniła wkład od klientów, partnerów branżowych, stron trzecich i ekspertów z całej GroupM oraz WPP. Oprócz zapewnienia standardów i procesów pomiaru emisji dwutlenku węgla, ten framework określa również kroki, które reklamodawcy mogą natychmiast podjąć, aby przyspieszyć swoje wysiłki w kierunku dekarbonizacji. Obejmują one kupowanie mniejszej liczby reklam, ale o wyższej jakości, zmniejszanie złożoności łańcucha dostaw poprzez ograniczanie
pośredników oraz kupowanie niskoemisyjnych produktów mediowych.

Aby zachęcić do ustanowienia ogólnobranżowych standardów pomiaru dwutlenku węgla we wszystkich kanałach i formatach, GroupM udostępni metodologie i procesy wspierające jej nowy framework branżowym organom i organizacjom zaangażowanym w dekarbonizację łańcucha dostaw mediów, wyznaczając cel zatwierdzony przez Science Based Targets initiative (SBTi).

Dekarbonizacja mediów to wyzwanie, przed którym stoimy jako branża. Globalny framework ma umożliwić zrobienie kolejnego istotnego kroku w tym kierunku, zgodnie z podjętym przez nas zobowiązaniem. Chcemy dostarczyć framework, z którego będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy naszego rynku tak by dekarbonizacja mediów stała się faktem.

Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM Poland & CEE Cluster Lead

Szczegóły frameworku dekarbonizacji mediów GroupM są podsumowane w raporcie Calculating a Cleaner Future Now: A Unified Methodology for Accelerated Media Decarbonization opublikowanym przez GroupM. Aby pobrać raport i dowiedzieć się więcej o globalnym frameworku GroupM dotyczącym
dekarbonizacji mediów i szerszych zobowiązaniach WPP co do zerowej emisji netto, odwiedź GroupM.com i WPP.com .


Źródło: GroupM

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF