...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak Polacy rozmawiają o samochodach elektrycznych? [RAPORT]

samochód elektryczny

Ambasadorzy marek, użytkownicy, influencerzy, kupujący i rozczarowani konsumenci. Obecnie nie sposób wyobrazić sobie budowania i rozwijania wizerunku marki bez uwzględnienia temperatury dyskusji w sieci. Wymiany poglądów i emocje w internecie tworzą potężne zbiory danych. Żeby je przeanalizować i wyciągnąć wnioski potrzebne są sprawne narzędzia analityczne uwzględniające zarówno czynniki ilościowe, jak i jakościowe.

W oparciu o autorską metodę Social Zoom pod koniec 2021 roku przygotowaliśmy raport „Stosunek do samochodów elektrycznych w Polsce. Analiza jakościowa dyskursu internetowego”.

Mimo że na polskich drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych, to w dalszym ciągu wywołują one kontrowersje i obawy. W badaniu Social Zoom odpowiadamy na pytanie o źródła i charakter oporu wobec tej technologii oraz analizujemy podejście do marek oferujących samochody zasilane elektrycznie. Zasadniczymi barierami okazały się brak infrastruktury, oczekiwanie na technologię wodorową, wątpliwości co do rzeczywistej ekologiczności samochodów oraz…potencjalne pożary akumulatorów. Niekorzystny obraz samochodów elektrycznych dopełnia negatywna ocena dyskursu politycznego, w który zostały zaprzęgnięte. Raport wieńczą rekomendacje wskazujące na sposoby adresowania najważniejszych barier: pokazujemy przykłady zarówno konkretnych rozwiązań jak i alternatywnych narracji dotyczących samochodów elektrycznych.

Social Zoom, to autorska metodologia służąca monitorowaniu i analizowaniu dyskursu w internecie opracowana wspólnie przez Kantar Polska i agencję s360.

Social Zoom jest odpowiedzią na coraz bardziej sfragmentaryzowany świat dyskursu internetowego. Poprzez postępujący proces doskonalenia algorytmów polecania, a co za tym idzie zamknięcia w bańkach informacyjnych, polscy internauci coraz częściej tworzą nową wizją danego zjawiska zamiast je komentować. Ten proces rozwija się tak samo w przestrzeni polityki i wartości jak i w ocenie marek i różnego rodzaju produktów. Social Zoom pozwala przyjrzeć się bliżej danym dyskursom i opisuje je z perspektywy uczestnika konwersacji, nie przekazując jedynie wiedzy o wadze danego tematu dla klienta, ale też o jego nacechowaniu emocjonalnym.

Krzysztof Domeradzki, Media Domain Operational Lead, Kantar Polska

Social Zoom jest niezwykle elastyczny. Sprawdzi się na każdym etapie procesu badawczego czy projektowego, może być traktowany jako samodzielna metoda jak i jako uzupełnienie innych: jakościowych i ilościowych.

dr Marcin Krassowski, insight specialist w s360

RAPORT


źródło: Kantar

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF