Jak sprawdzić firmę przed zawarciem umowy?

Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na ryzyko zawierania umów bez pokrycia. Pytanie: skąd mamy mieć pewność, że współpracownik czy kontrahent jest tym właściwym?

Liczą się fakty, a nie obietnice

Przykład: firma A zaopatrująca regionalne kotłownie węglowe w paliwo co roku odnawia kontrakt na dostawę surowca z firmą B. Po latach dobrej współpracy jakość sprowadzanego miału węglowego uległa pogorszeniu, zaś cena za dostawę jednej tony przestała być konkurencyjna. Zarząd zadecydował o rozpisaniu nowego przetargu na wartość kontraktu równowartego 1 mln złotych. Zgłosiły się dwie nowe firmy C i D, oferujące konkurencyjny w stosunku do polskiego węgiel rosyjski o zadowalającej jakości. Wyliczenia opłacalności dały oszczędności rzędu 70 000 zł w skali roku. Mimo to zarząd firmy A zadecydował o renegocjacji i odnowieniu obowiązującej umowy z firmą B, ponieważ uznano rozpoczęcie współpracy z nieznanymi wcześniej dostawcami C i D za zbyt ryzykowne.

Przytoczony wyżej przykład pokazuje, jak cennym towarem jest informacja. W tym przypadku zabrakło danych o wiarygodności kontrahentów, którzy mimo wykazanych referencji nie potrafili przekonać do siebie zleceniodawcy. Wynik finansowy przedsiębiorstwa A na koniec roku mógłby wyglądać znacznie korzystniej, gdyby tylko dano szansę konkurencji.

Wywiad gospodarczy rozwiązaniem idealnym?

Moda na wywiad gospodarczy dotarła do nas z Zachodu. Unijne przedsiębiorstwa od dawna stosują tego typu sondaże w odniesieniu do nowych kontrahentów, wyszukując w ten sposób tych najbardziej wiarygodnych i rzetelnych. Jak czytamy na stronie detektyw24.net, w ramach usługi sprawdzania kontrahentów biznesowych mieści się zebranie pełnych informacji o danej firmie, w tym m.in.:

  • historii przekształceń przedsiębiorstwa,
  • wyników finansowych,
  • ustalenie poziomu ewentualnego zadłużenia,
  • ustalenie posiadanego majątku,
  • dyskretny wywiad środowiskowy,
  • opinie wystawione przez branżę.

Podstawowy zakres usług można oczywiście rozwinąć o dodatkowe wymagania, właściwie ograniczone jedynie legalnością podejmowanych czynności. Wywiadu gospodarczego w żadnym razie nie można mylić z obrazem szpiega zakradającego się ciemną nocą do biura konkurencji w celu kradzieży wrażliwych danych, gdyż pod tym pojęciem nie kryją się żadne nielegalne działania, wszystkie podejmowane czynności muszą być zgodne z literą prawa obowiązującego w danym kraju.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF