...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Język angielski traci na znaczeniu

Coraz mniej osób dokształca się w Polsce z języka angielskiego i matematyki. Na rynku korepetycji widać już pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego. Ceny lekcji po raz pierwszy od 3 lat zaczęły rosnąć. Panujący dotąd kryzys przyczynił się do powstania nowej grupy korepetytorów: osób z doświadczeniem w nauce określonych przedmiotów ścisłych, których godzinowa stawka wynosi ponad 40 zł.

Takie wnioski można wyciągnąć po lekturze raportu, jaki przygotował na temat rynku korepetycji portal Ekorki.pl.

Portal Ekorki.pl to jeden z największych i najstarszych serwisów w polskim Internecie, który kojarzy prywatnych nauczycieli z osobami poszukującymi korepetycji. Obecnie na portalu jest zarejestrowanych 38 tys. osób prowadzących zajęcia ze 139 przedmiotów. Statystyczny korepetytor to kobieta (68 proc.) w wieku około 28 lat. Jak zauważają twórcy raportu, grono nauczycieli to głównie wyż demograficzny z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Coraz rzadziej dorabiają sobie w ten sposób młodzi ludzie w wieku do 25 lat. Jeszcze w roku 2008 51 proc. wszystkich korepetytorów nie skończyło 25. roku życia. Teraz to tylko 11 proc. ogółu badanych. Częściej dorabiają sobie osoby, które skończyły już 25 lat, a nie osiągnęły jeszcze 30. W tym przedziale mieści się ponad 45 proc. wszystkich korepetytorów. Najszybciej jednak rośnie odsetek prywatnych nauczycieli, którzy urodzili się w epoce Gierka i mają teraz pomiędzy 30 a 40 lat. Jeszcze w 2006 roku w tym przedziale wiekowym znajdowało się zaledwie 10 proc. ogółu korepetytorów. Przed rokiem – ponad 27 proc.. Teraz to już 35 proc. wszystkich nauczycieli zarejestrowanych na portalu.

Pokaźny spadek wśród najpopularniejszych przedmiotów, z jakich się dokształcamy, zaliczyły język angielski i matematyka. Choć w dalszym ciągu okupują one ścisłą czołówkę rankingu, to zmniejszył się dystans do trzeciego na liście j. niemieckiego z kilkunastu punktów procentowych jeszcze przed rokiem do zaledwie kilku w 2013. Kolejne miejsca w zestawieniu niezmiennie od początku tworzenia raportu (czyli od 2006 roku) zajmują chemia, fizyka, j. polski i j. francuski. Do pierwszej 16 -tki po roku niebytności powróciła (kosztem języka polskiego dla cudzoziemców) statystyka. Na liście najczęściej poszukiwanych korepetycji spada liczba przedmiotów humanistycznych. W zeszłym roku było ich 10, teraz jest 9.

Od lat największy rynek korepetytorów stanowi województwo mazowieckie. Stąd pochodzi co trzeci nauczyciel, z czego zdecydowana większość deklaruje jako obszar swojej pracy Warszawę. Podobna sytuacja występuje w pozostałych częściach kraju, gdzie zapotrzebowanie na prywatnych nauczycieli skupia się głównie w stolicach regionów. O ponad połowę mniej korepetytorów niż na Mazowszu jest w województwie śląskim, małopolskim i wielkopolskim. Powyższe regiony to od początku tworzenia raportu największe zagłębia tego typu specjalistów w Polsce. W tym roku najmniejszy udział w rynku korepetycji stanowią województwa lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i podlaskie (każde z udziałem poniżej 1 proc. ogółu).

Także na rynku korepetycji widać zwiastuny końca kryzysu. Średni koszt 1 godziny lekcyjnej wzrósł z 25,50 zł w ubiegłym roku do 28 zł obecnie. Już drugi rok z rzędu najwyżej cenią swoje usługi nauczyciele przedmiotu mechanika płynów. Ich uśredniona stawka godzinowa to 73,67 zł. Zaraz za mechaniką płynów znajduje się controlling – 53,45 zł za godzinne spotkanie. Po raz pierwszy na liście i od razu na miejscu trzecim pojawiły się zajęcia z tańca. Za godzinne spotkanie z instruktorem trzeba zapłacić 51,67 zł. Jak zauważają twórcy raportu, na rynku pojawia się coraz więcej przedmiotów specjalistycznych, gdzie za jedną lekcję korepetytorzy liczą sobie ponad 40 zł. Do tych przedmiotów możemy zaliczyć mikroekonomię, analizę matematyczną, ekonometrię, finanse, geodezję, matematykę wyższą, rachunek prawdopodobieństwa czy też prognozowanie i symulacje. Najczęściej poszukiwani korepetytorzy języka angielskiego średnio wyceniają swoje usługi na 30,88 zł. Pomimo kryzysu ich stawki ciągle rosną. Przykładowo w 2006 roku angliści żądali 25,82 zł za korepetycje. Całe zestawienie zamyka ochrona środowiska z kwotą 24,79 zł za jedną lekcję.

Statystycznie najdroższe usługi od samego początku publikowania raportu świadczą korepetytorzy w województwie mazowieckim. Za godzinną lekcję kasują 36 zł. O 6 zł taniej wyceniają swoje umiejętności nauczyciele z województwa świętokrzyskiego. W Wielkopolsce i Małopolsce średnio dokształcamy się za 28 zł za godzinę zegarową. Trochę mniej liczą sobie za spotkanie korepetytorzy z województwa dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego. Najniżej, bo na 26 zł za 60-minutowe spotkanie, wyceniają swoje umiejętności korepetytorzy z województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego i opolskiego.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF