...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Gronkiewicz-Waltz najbardziej medialnym prezydentem

Okres wakacyjny przyniósł wyraźnie słabsze zainteresowanie mediów władzami poszczególnych miast. W lipcu odnotowano o ponad 43 proc. materiałów mniej niż w czerwcu, a spadki dotyczyły aż czternastu włodarzy - wynika z najnowszego raportu „Prezydenci miast wojewódzkich”, opublikowanego przez Press-Service Monitoring Mediów.

Po raz pierwszy od początku badania, czyli od stycznia 2013 roku, odnotowano mniejszą liczbę publikacji względem poprzedniego miesiąca. W lipcu ukazało się ponad 10 tys. materiałów na temat osiemnastu włodarzy (- 5 tys. w stosunku do czerwca).
 
Efekty braku zainteresowania ze strony mediów najbardziej dało się zauważyć w przypadku Tadeusza Truskolaskiego (-62 proc.). O ponad 40 proc. mniej informacji odnotowali również: Paweł Adamowicz (-47 proc.), Tadeusz Jędrzejczak (-46 proc.), Krzysztof Żuk (-45 proc.), Ryszard Zembaczyński (-42 proc.) i Hanna Zdanowska (-40 proc.).

Na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz ukazało się w lipcu 3612 materiałów, czyli o 43 proc. mniej niż w czerwcu. Nadal jednak prezydent stolicy pozostaje liderką zestawienia popularności prezydentów miast. Publikacje, w których ją wymieniono, stanowiły blisko 38 proc. całości przekazu o wszystkich analizowanych osobach.
 
Największy wzrost doniesień medialnych w lipcu odnotował prezydent Szczecina, Piotr Krzystek (30 proc.). Zauważalny przyrost liczby publikacji nastąpił również w przypadku Tadeusza Ferenca (14 proc.), Piotra Grzymowicza (5 proc.) i Janusza Kubickiego (2 proc.).
 
Drugą lokatę w lipcowym zestawieniu zajął Rafał Dutkiewicz. Na temat prezydenta Wrocławia ukazały się 932 informacje. To blisko czterokrotnie mniej niż o Hannie Gronkiewicz-Waltz. Trzecia pod względem liczby publikacji okazała się Hanna Zdanowska z wynikiem 840 materiałów.

Wykres 1. Klasyfikacja prezydentów miast wojewódzkich w mediach
Opis wykresu: Pozycja uzależniona jest od liczby publikacji i emisji medialnych odnotowanych w danym miesiącu. Przedstawia bieżące miejsca oraz rezultaty uzyskane w poprzednich analizach.
Średnia: Wartość w punktach uwzględniająca pozycję prezydenta w klasyfikacji. Kolejność w raporcie jest punktowana odpowiednio: od 17 punktów za pozycję pierwszą do 0 punktów za pozycję ostatnią. Im wyższa średnia tym wyższa pozycja w ogólnym zestawieniu.
 
O osiem miejsc w porównaniu z czerwcem spadł w klasyfikacji prezydent Białegostoku, a o cztery awansował prezydent Szczecina.
 
Znacznie rzadziej pojawiały się także nazwiska prezydentów w tytułach materiałów prasowych i internetowych (-42 proc. względem czerwca). Jedynym prezydentem, którego wymieniano w nagłówkach częściej był Rafał Dutkiewicz (23 proc.). Spadek nie ominął także Hanny Gronkiewicz-Waltz (-300 tytułów niż miesiąc wcześniej), mimo tego jednak jej nazwisko umieszczano w ten sposób częściej niż nazwiska wszystkich pozostałych prezydentów łącznie.
 
Od stycznia do lipca br. analitycy Press-Service Monitoring Mediów objęli badaniem blisko 70 tys. informacji. Łączna wartość publikacji wyodrębnionych w ciągu tych miesięcy wyniosła ponad 70 mln zł.
 
 
 ::

Metodologia badania
W badaniu uwzględniono nazwiska prezydentów 18 polskich miast wojewódzkich (po dwa nazwiska w przypadku województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego): Piotr Krzystek – Szczecin, Paweł Adamowicz – Gdańsk, Piotr Grzymowicz – Olsztyn, Tadeusz Truskolaski – Białystok, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Warszawa, Rafał Bruski – Bydgoszcz, Michał Zaleski – Toruń, Ryszard Grobelny – Poznań, Tadeusz Jędrzejczak – Gorzów Wlkp., Janusz Kubicki – Zielona Góra, Rafał Dutkiewicz – Wrocław, Ryszard Zembaczyński – Opole, Hanna Zdanowska – Łódź, Krzysztof Żuk – Lublin, Wojciech Lubawski – Kielce, Tadeusz Ferenc – Rzeszów, Jacek Majchrowski – Kraków, Piotr Uszok – Katowice.
Metoda: ilościowa analiza danych
Materiał badawczy: publikacje z monitoringu 1100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz kilkudziesięciu wybranych stacji RTV
Zakres czasowy: lipiec 2013
Zasięg mediów: ogólnopolskie i regionalne
Analizowane słowa kluczowe: ww. nazwiska prezydentów miast wojewódzkich we wszystkich odmianach

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF