...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Koronawirus zajrzał do portfeli Polaków [RAPORT]

portfel

Pandemia koronawirusa okazała się pierwszym kryzysem, który wymusił tak powszechne zmiany w myśleniu o finansach własnych i swoich najbliższych. Z raportu Nationale-Nederlanden „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” wynika, że co dziesiąty Polak stracił w tym czasie pracę, 10 proc. ankietowanych zapożyczyło się u rodziny lub w banku, a 25 proc. przyznało, że ostrożniej wydaje pieniądze.

To nie był łatwy czas. Bezrobocie dotknęło aż 10 proc. badanych. W największym stopniu problem ten dotyczył osób w wieku 30-34 lata. Niemal połowie ankietowanych nie zmieniła się wysokość wynagrodzenia, ale wśród respondentów, których pensja w czasie pandemii zmalała, aż 10 proc. musiało zapożyczyć się u rodziny lub w banku. To uświadomiło, jak istotne jest posiadanie oszczędności na czarną godzinę: dwie piąte badanych wskazało właśnie kondycję finansową jako obszar budzący ich niepokój. A kłopoty na tym polu doświadczył blisko co dziesiąty badany, przy czym nieco częściej dotyczyły one osób wychowujących dzieci.

Recepta na kryzys: oszczędności

Katarzyna CzupaZ naszego badania płynie jeden szczególnie ciekawy wniosek. Wraz z wiekiem zmienia się wysokość oszczędności, która dałaby Polakom poczucie bezpieczeństwa. O ile osoby w wieku 25-30 lat wskazywały na oszczędności rzędu 65 tys. zł, to dla osób w wieku 41-50 jest to już ponad 95 tys. Większość jest zgodna co do jednego – pojawienie się COVID-19 uświadomiło, jak ważną rolę odgrywa posiadanie poduszki finansowej, będącej do swobodnej dyspozycji w kryzysowej sytuacji.

Katarzyna Czupa, ekspertka ds. programów emerytalnych z Nationale-Nederlanden

Większa kontrola wydatków

Niepewność dotycząca najbliższej przyszłości skłoniła Polaków do większej kontroli wydatków i gromadzenia kapitału. Niemal 75 proc. ankietowanych zmieniło sposób zarządzania domowym budżetem. 25 proc. przyznało, że od pandemii ostrożniej wydaje pieniądze, np. rezygnując z większych wydatków. Ponad dwóm piątym Polaków udało się zaoszczędzić w tym czasie pieniądze, zaczęli też je wreszcie odkładać lub wykupili dodatkowe ubezpieczenie, na co zdecydowało się 7 proc. badanych. Z drugiej strony niemal jedna trzecia musiała korzystać już z oszczędności lub nawet się zapożyczyć. Z raportu Nationale-Nederlanden wynika, że aż 10 proc. Polaków po finansową pomoc zwróciło się do rodziny albo poszło do banku.

Kluczowa własna pensja i dobre ubezpieczenie

Mimo że zdaniem ponad połowy ankietowanych kluczową rolę w zwiększeniu poczucia komfortu w sferze ekonomicznej odgrywają stabilne, dobre zarobki i oszczędności, to jednak co piąty wskazuje na ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę w przypadku niespodziewanych  zdarzeń. Nieco mniej Polacy są przekonani do inwestycji i lokat, najmniej zaś do produktów emerytalnych – odpowiednio ponad 17 proc. i niecałe 12 proc. badanych.

 


Źródło: Nationale-Nederlanden

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF