...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Które z kompetencji marketingowych będą liczyć się w przyszłości? Jak pandemia wpływa na obszar tych umiejętności?

raport marketingowe kompetencje przyszłości

Przedstawiamy wyniki pierwszego z cyklu badań potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej, zrealizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości jest jednym z narzędzi Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej do opracowania rekomendacji usług rozwojowych dla tegoż sektora. Realizacja Badania w początkowej fazie pandemii (12-31 marca br.) oraz pogłębienie analizy podczas panelu eksperckiego pozwoliły na uchwycenie efektu, jaki kryzys wywołał w środowisku.

Nowa rzeczywistość, w jakiej znaleźliśmy się z powodu epidemii, wymusiła dostarczenie wysokiej jakości programów rozwoju kompetencji w formie zdalnej  i online. Koniecznie musi zostać podkreślony fakt, że usługi w takiej formie powinny gwarantować poziom co najmniej tak samo wysoki, jak w przypadku bezpośrednich i osobistych form wsparcia sprzed epidemii. Ponadto nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na bieżącym zarządzaniu kryzysową sytuacją, lecz również mieć na uwadze, że niektóre ze zmian i nowych metod szkoleniowych, wprowadzanych w tym czasie, zostanie z nami na stałe, jako nowe metody podnoszenia kompetencji. Musimy więc stawiać sobie nie tylko cele tymczasowe, ale myśleć o wizjach długofalowych.

Piotr Krasiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jesteśmy w trakcie kształtowania się nowego jutra. Ogromne zmiany społeczne dotyczą w dużej mierze relacji międzyludzkich i komunikacji. Ma to nieuchronny wpływ na biznes, a w szczególności na formę komunikacji, jaką dziś przyjmują firmy i marki, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów. Czy w tak dynamicznym czasie można mówić o konkretnych programach szkoleniowych?

Pobierz pełny raport Marketingowe Kompetencje Przyszłości

Rozmowa podczas panelu eksperckiego po badaniu pokazała, że jest ogromna potrzeba, by uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego myślenia i działania w obliczu niestabilnej sytuacji biznesowej. Kryzysy tej skali nie zdarzają się często, ale gdy już przyjdą, zmieniają rzeczywistość całkowicie. Uważam, że mamy niezwykłą okazję do tego, by być częścią tworzenia się nowego świata. To, na czym należy się skupić, aby wyjść z tarczą z pandemii, to przede wszystkim umiejętności miękkie, takie jak: elastyczność, innowacyjność i zwinność. Równolegle nie można zapominać o technologii, która siłą rozpędu wdarła się w nasze życie jeszcze mocniej i zmusza nas do pogłębiania e-kompetencji z zakresu e-learningu, digital marketingu oraz poruszania się w mediach społecznościowych. Zatem pole do rozwoju mamy szerokie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wynikami badania oraz wnioskami naszych ekspertów – są niezwykle cenne.

Marcin Olkowicz, Przewodniczący i Animator Rady

W ramach pogłębienia tematu kompetencji marketingowych zespół Rady zaprasza na webinarium w dniu 27.05.2020 r. o godz. 15:00. Rejestracji na wydarzenie: https://bit.ly/Webinar_Rady_Sektorowej

Gośćmi wydarzenia online prowadzonego przez Marcina Olkowicza będą:

  • Agata Kaczmarska, HR Director Dentsu Aegis Network Poland
  • Adrianna Kubik, Business Director They.pl
  • Ewa Opach, Wiceprzewodnicząca Rady Sektorowej, IAB
  • Piotr Krasiński, Zastępcy Dyrektora DRK, PARP

Partnerem wydarzenia jest polski ośrodek analityczny THINKTANK.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

To inicjatywa wspierająca edukację branży. Rada reprezentuje sektor gospodarki w rozmowach
z pozostałymi uczestnikami rynku. Wyznacza standardy kompetencji, a przede wszystkim dąży do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Członkowie Rady pracują nad tym, aby lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmują szereg działań, m.in.:

  • definiują rzeczywiste wymagania zawodowe w branży marketingowej
  • identyfikują potrzeby opracowania ram i standardów kwalifikacji
  • opracowują programy edukacyjne
  • rekomendują rozwiązania prawne i organizacyjne
  • wyznaczają kierunki zmian systemu edukacji
  • dążą do zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia

Organizacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na: https://radasektorowa-komunikacja.pl

O Badaniu:
Badanie ankietowe (32 pytania zamknięte i otwarte), zrealizowane metodą CAWI w terminie 12-31 marca 2020r. Przeprowadzone na grupie 222 respondentów, w tym 114 pracowników i 108 pracodawców z sektora marketingu i reklamy.


Źródło: informacja prasowa SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF