...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kruk dzieli obligacje o łącznej wartości 50 milionów zł

Największa firma zarządzająca wierzytelnościami w Polsce — Kruk przydzieliła 500 000 obligacji 5-letnich serii AM. Łączna ich wartość emisyjna to 50 milionów zł.

Jak podają przedstawiciele firmy Kruk — łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 239 mln zł, co przekłada się na redukcję na poziomie 79%. Dodatkowo spółka opublikowała raport obligacyjny, z którego wynika, że:

W okresie subskrypcji 1 357 inwestorów skutecznie złożyło 1 557 zapisów na 2 385 017 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,04%, spółka przydzieliła 500 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 321 inwestorów.

Kruk dzieli obligacje

Emisja obligacji przeprowadzono na siódmym Programie Emisji Obligacji, który skierowana była bezpośrednio do inwestorów indywidualnych.

To była piąta z kolei, a czwarta skierowana do inwestorów indywidualnych, emisja obligacji w tym roku. Łącznie w 2021 roku, na rynku papierów dłużnych, pozyskaliśmy 535 mln zł środków na finansowanie naszej działalności.   

Piotr Krupa — prezes Kruk.

Warto zaznaczyć, że obecna cena obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł.  Natomiast oprocentowanie obligacji jest zmienne: zgodne z WIBOR3M dodając do tego marżę wynoszącą 3,4 pkt proc. w skali roku.

Zainteresowanie inwestorów ostatnią tegoroczną emisją obligacji Kruka przeszło nasze oczekiwania. Było ono tak duże, że musieliśmy dokonać 79% redukcji zapisów- dodał Krupa cytowany w oficjalnym komunikacie firmy.

Rekordowe emisje obligacji firmy

Prezes Kruka podkreślił, że w historii prospektowych ofert obligacji Kruka nigdy nie uświadczyli tak rekordowo wysokiej emisji obligacji pod względem liczby inwestorów. Dodał, że jest to druga pod względem wielkości emisja łącznej wartości zapisów.

Biorąc pod uwagę tak duży niezaspokojony popyt z ich strony przy tej emisji, jak i nasze inwestycje, to wręcz powinniśmy w najbliższym czasie wrócić na rynek z kolejną ofertą obligacji – stiwerdza prezes.

Kim jest Kruk?

Kruk.S.A (inaczej grupa Kruk) jest to firma zarządzająca wierzytelnościami. Ich usługi obejmują całą Europę Centralną, w tym Polskę. Innymi słowy,  firma pomaga zadłużonym osobom, kredytobiorcom i dłużnikom komorniczym w optymalnej spłacie swojego zadłużenia. Dodatkowo spółka oferuje bardzo atrakcyjne pakiety usług, z którymi można zapoznać się za pośrednictwem strony www.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF