...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

MIT Enterprise Forum CEE zmienia się w StartSmart CEE. Wielka szansa dla przyszłych innowatorów

MIT Open Learning we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej wprowadza nową markę akceleratora StartSmart CEE z centralą w Warszawie, który zastąpi dotychczasowy MIT Enterprise Forum CEE. Projekt jest częścią sieci StartSmart, której celem jest budowanie globalnego ekosystemu innowacji. StartSmart CEE stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju technologii i przedsiębiorczości w Polsce oraz całej Europie Środkowo-Wschodniej, kontynuując i rozwijając dorobek oraz osiągnięcia MIT Enterprise Forum CEE.

 

MIT Enterprise Forum CEE (Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej), część globalnej sieci związanej z Massachusetts Institute of Technology, przekształca się w StartSmart CEE. Będzie kontynuować budowanie ekosystemu innowacji i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w ramach sieci StartSmart, która stała się członkiem MIT Open Learning i MIT Jameel World Education Lab (J-WEL). To rozszerzenie dotychczasowej współpracy polskiego oddziału w strukturach najlepszej uczelni technicznej na świecie.

 

Jak podkreśla Magdalena Jabłońska, prezeska StartSmart CEE (wcześniej MIT Enterprise Forum CEE), partnerstwo z MIT daje dostęp do najnowszych badań, zasobów edukacyjnych i ekspertów, którzy wspierają organizację w realizacji jej misji – pobudzaniu przedsiębiorczości i wspieraniu ekosystemu start-upów w Europie Centralnej i Wschodniej. – Zachowujemy misję, wartości i cele realizowane pod dotychczasową marką MIT Enterprise Forum, a dzięki dostępowi do niezrównanych zasobów i wiedzy MIT, chcemy jako StartSmart CEE zakłócić status quo i podnieść poprzeczkę w zakresie wspierania ekosystemu technologii i innowacji – dodaje Jabłońska.

 

StartSmart CEE, będący częścią globalnej sieci StartSmart Network, skupia się na wspieraniu przedsiębiorców technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizuje programy akceleracyjne, wymianę wiedzy, mentoring i szkolenia. Inicjatywa doskonale wpisuje się w misję MIT J-WEL, polegającą na stymulowaniu edukacji i innowacji w celu sprostania pilnym wyzwaniom na świecie.

 

Dodatkowo, StartSmart CEE dostrzega wartość, jaką przynosi korporacjom, wspierając je w osiąganiu celów biznesowych związanych z innowacjami. Celem organizacji jest  wzbogacenie kompetencji kadry zarządzającej i liderów digitalizacji i innowacji w korporacjach. StartSmart CEE dąży do budowania umiejętności i zdolności, aby tworzyć środowisko współpracy, które promuje synergiczne relacje pomiędzy start-upami a korporacjami, przyspieszając postęp technologiczny i wzrost biznesowy w regionie.

 

MIT J-WEL wskazuje organizacjom związanym z MIT nową drogę, na której wszyscy możemy uczyć się, wspierając i badając akademickie programy innowacji na całym świecie – od Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, przez Grecję i Europę Południową, po Arabię Saudyjską. Członkowie StartSmart będą inspirować i kształcić szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przedsiębiorczości. Wiedza, którą będą zdobywać, może zmienić nie tylko ich najbliższe otoczenie. Kariery, które budują, rozwiązania, które opracowują i nowe firmy, które stworzą, przyniosą korzyści całym społecznościom – mówi dr Anjali Sastry, dyrektor wydziału MIT J-WEL i prodziekan w MIT Open Learning.

 

Rebranding MIT Enterprise Forum CEE podkreśla znaczenie rozwoju innowacyjnych strategii biznesowych oraz organizacji gotowych na sprostanie wyzwaniom stawianym przez szybko zmieniający się świat.

Zmiana marki nie ma żadnego wpływu na nasze wartości, cele, bieżący program akceleracji, zespół, który z ogromnym sukcesem budowaliśmy w Polsce i regione CEE latami ani na zasoby, z których korzystamy — mówi prezeska StartSmart CEE, Magdalena Jabłońska.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF