...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowe dane GUS dotyczące wydatków cudzoziemców w Polsce

Cudzoziemcy zostawiają w Polsce niemałe pieniądze. Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego w trzecim kwartale 2021 roku cudzoziemcy odwiedzający Polskę, pozostawili około 8,5 miliarda zł.

W poniedziałek GUS opublikował raport dotyczący ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2021 roku. Wynika z niego, że ruch graniczny cudzoziemców był o prawie 9 procent większy, niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei Polacy przekraczali granicę o prawie 14 proc. częściej niż rok wcześniej.

Można by zatem sądzić, że z kwartału na kwartał i z roku na rok rosną statystyki wydatków i samego ruchu granicznego, jednak poprzedni raport GUS (dotyczący I półrocza 2021 r.) nie rokował zbyt optymistycznie.

Niskie rokowania I półrocza

W I półroczu 2021 r. liczba przekroczeń granicy Polski wynosiła 79,4 mln. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 11,3%), jak i Polaków (o 4,9%). Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (9,3 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (5,2 mld zł) były mniejsze niż w I półroczu 2020 r. odpowiednio o 22,5% i 11,8%.

Obecny raport dotyczący ruchu granicznego 

Z obecnego raportu wynika, że III kwartał bieżącego roku „nadrobił zaległości” z nawiązką. Od lipca do września liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 62,3 mln. W tym okresie cudzoziemcy wydali w Polsce 8,5 mld zł. To o 22,4 procent kwota większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zatem każdy z cudzoziemców zostawił w naszym kraju średnio 500 zł.

Równocześnie wzrosła też wartość  towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą. Były one większe niż w trzecim kwartale 2020 roku – odpowiednio o 22,4 i 26,8 proc.

Źródło/ GUS

 

Struktura poniesionych wydatków

Jak wynika ze wspomnianego raportu GUS – cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, przeznaczali 77,8 proc. swoich wydatków na artykuły nieżywnościowe. Żywność i napoje to – 14,9 proc wydatków, a 7,2 procent wydano na usługi.

Z kolei cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE wydatkowali na towary nieżywnościowe – 49,7 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe to 13,2 proc, a na usługi przeznaczono 21,3 procent wydatków.

Kto wydaje najwięcej?

Zestawienia GUS-u nie pozostawiają złudzeń. Jeżeli chodzi o zewnętrzną granicę Unii Europiejskiej – najwięcej wydają cudzoziemcy przekraczający granicę z Ukrainą (707 złotego). Dla wewnętrznych granic UE przodują podróżni przekraczający granicę z Litwą (518 złotego)

Źródło/ GUS

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF