...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowe cele środowiskowe Coca-Coli

Coca-Cola ogłosiła nowe cele dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz poinformowała o przedłużeniu do 2020 globalnego partnerstwa pomiędzy firmą i organizacją WWF.

W Polsce partnerska współpraca firm systemu Coca-Cola, a więc spółek Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska, z organizacją WWF Polska trwa od 2007 roku. W ramach współpracy firmy wspierały m.in. program „Rzeki dla życia” i akcję „Godzinę dla Ziemi WWF”.  

Cele firmy w obszarze ochrony środowiska dotyczą takich obszarów, jak woda, klimat, zrównoważone rolnictwo oraz odpowiedzialność w zakresie opakowań. Mają one stanowić uzupełnienie innych zobowiązań firmy na rzecz dobrostanu i wspierania społeczności lokalnych.

Cele wyznaczone do 2020 roku obejmują:

Poprawienie wydajności wykorzystania wody o 25 proc.

Firma Coca-Cola poprawi wydajność wykorzystania wody w przeliczeniu na litr wytworzonego napoju dzięki udoskonalaniu procesów produkcji w ramach systemu Coca-Cola. Jest on dopełnieniem wcześniej postawionego celu, czyli osiągnięcia poziomu wydajności wykorzystania wody o 21,4  proc.osiągniętego w okresie 2004-2012.

Pomoc w ochronie zasobów słodkiej wody.

Firma Coca-Cola i WWF rozszerzą swoje wspólne działania chroniące zasoby wodne o 11 ważnych regionów na pięciu kontynentach, które obejmą baseny rzek: Amazonki, Kosi, Mekongu, Rio Grande/Bravo, Jangcy i Zambezi; zlewnie Wielkiej Rafy Koralowej i Wielkiej Mezoamerykańskiej Rafy Koralowej; a także ważne regiony nad rzeką Amur, w Mata Atlantica oraz na północnych Wielkich Równinach.

Zmniejszenie emisji CO2 związanych z łańcuchem wartości o 25 proc.

Firma Coca-Cola będzie dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, zmniejszając kompleksowo ślad węglowy w procesie produkcji, opakowaniach, flocie pojazdów dostawczych, sprzęcie chłodniczym i procesie pozyskiwania składników.

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów na opakowania typu PlantBottle

FirmaCoca-Cola będzie współpracować z WWF nad oceną wyników środowiskowych i społecznych materiałów pochodzenia roślinnego do potencjalnego wykorzystania w opakowaniu typu PlantBottle. Pozwoli to firmie spełnić cel wykorzystania do 30 proc. materiałów pochodzenia roślinnego we wszystkich butelkach PET do roku 2020.

Zrównoważone pozyskiwanie podstawowych produktów rolnych. FirmaCoca-Cola będzie dążyć do zrównoważonego pozyskiwania podstawowych surowców, takich jak trzcina cukrowa, burak cukrowy, kukurydza, herbata, kawa, olej palmowy, soja, celuloza i włókno papierowe oraz pomarańcze. Coca-Cola opracowała Zasady Zrównoważonego Rolnictwa i we współpracy z WWF będzie je wdrażać w systemie Coca-Cola dla tych surowców. Ponadto firma Coca-Cola pracuje nad zrównoważonym pozyskiwaniem cytryn, winogron, jabłek i mango.

Oprócz celów wspieranych w ramach partnerstwa z WWF, Coca-Cola ponownie potwierdziła i rozwinęła cele dotyczące odzyskiwania wody i opakowań. Cele te obejmują:

Uzdatnianie 100 proc. wody wykorzystywanej w procesie produkcji

FirmaCoca-Cola uzdatnia i będzie uzdatniać wodę wykorzystywaną w procesie produkcji oraz zwracać ją do środowiska w stanie zapewniającym rozwój fauny i flory wodnej. Ponadto firma Coca-Cola będzie zwracać naturze oraz społecznościom, w których działa tyle wody ile zużywa do produkcji gotowych napojów, a to dzięki różnym projektom wodnym realizowanym z partnerami w ponad 100 krajach.

Do dnia dzisiejszego zaangażowanie firmy Coca-Cola w 468 projektów pozwoliło zbilansować ilość wody równą około 52 proc. objętości wykorzystywanej w produkcji.

 Odzyskiwanie 75 proc. butelek i puszek na rynkach rozwiniętych

FirmaCoca-Cola będzie współpracować z przemysłem i organizacjami lokalnymi nad zwiększeniem odzyskiwania i recyklingu surowców na rynkach rozwijających się. Firma będzie nadal zmniejszać ilość materiału i energii użytych do produkcji opakowań a także będzie nadal wykorzystywać do ich produkcji materiały pochodzące z odzysku i odnawialne.

:: ::

Muhtar Kent, prezes i  dyrektor wykonawczy, The Coca-Cola Company: – W firmie Coca-Cola jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z partnerami nad rozwiązywaniem globalnych problemów środowiskowych oraz odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami planety. Ponieważ stajemy przed sytuacją, w której świat walczy o zasoby a globalny popyt na żywność i wodę rośnie, musimy szukać rozwiązań, które oferują wspólne korzyści dla firm, społeczności lokalnych i przyrody. Współpraca z WWF będzie nieustannie motywowała naszą firmę do wdrażania programów zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie WWF jest i będzie niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele, z których część wyznaczyliśmy wspólnie z WWF.

Carter Roberts, dyrektor zarządzający, WWF USA: – Jesteśmy świadkami bezprecedensowego popytu na zasoby naturalne na całym świecie. Kontynuacja działalności na dotychczasowych zasadach wiąże się z ryzykiem na wszystkich poziomach, łącznie z utrzymaniem się na rynku. Problemy te można rozwiązać jedynie przez współpracę, a nasze partnerstwo z firmą Coca-Cola udowadnia, że działając razem możemy znacznie szybciej osiągnąć, a nawet przekroczyć pożądany wynik.

:: ::

Od 2007 roku The Coca-Cola Company i WWF współpracują nad zachowaniem i ochroną zasobów słodkiej wody na całym świecie oraz nad poprawą wydajności zakładów Coca-Cola w tym zakresie. Do chwili obecnej partnerstwo to osiągnęło rezultaty w ochronie wód, w tym poprawę ekologicznego stanu siedmiu z najważniejszych na świecie zbiorników słodkiej wody na pięciu kontynentach, poprawę efektywności wykorzystania wody przez system Coca-Coli o 20 proc., ograniczenie emisji 5 mln ton metrycznych CO2 w zakładach produkcyjnych firmy Coca-Cola na całym świecie oraz promowanie bardziej zrównoważonych technik rolnych w ramach łańcucha dostaw Coca-Cola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF