...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

O „inwestycjach” społecznych

W jaki sposób dokonali Państwo doboru partnera społecznego do swojego programu „Bezpieczeństwo w sieci”? Czy wcześniej współpracowali Państwo z Fundacją Dzieci Niczyje?

W 2005 roku Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała kampanię społeczną „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Chyba wszyscy pamiętamy „12-letniego Wojtka” siedzącego przed komputerem? Kampania pokazała, jak ważną społecznie kwestią jest bezpieczeństwo dzieci w sieci, a my widzieliśmy to także w badaniach marketingowych. Nasi klienci obawiali się, że internet może być zagrożeniem dla ich dzieci. Dlatego nasza współpraca była naturalna, bo obie strony widziały korzyści, aby połączyć siły.

Współpracujemy od ponad osmiu lat. Dzięki temu powstał portal internetowy i platforma e-learningowa z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Prowadzone są badania i kampanie społeczne, a firma dzięki współpracy z  Fundacją przygotowała dla swoich klientów „Poradnik dla rodziców – bezpieczne media”. Działa też bezpłatna linia telefoniczna 800 100 100 oraz strona internetowa www.helpline.org.pl, gdzie dzieci i ich opiekunowie uzyskują pomoc w sytuacji zagrożenia pochodzącego z sieci.

Jak ocenia Pani współpracę z organizacjami spoza sektora biznesowego? Jakie korzyści mogą wynikać z tego typu współpracy biznesu z NGO dla obu stron?

Relacje firmy z organizacjami społecznymi warto budować na partnerstwie i budowaniu korzyści dla obu stron. Niestety organizacje społeczne często ustawiają się w stosunku do biznesu w pozycji „biorcy”, proszącego o wsparcie, najczęściej finansowe na określony projekt. Tak wygląda 90 proc. próśb docierających do każdej firmy od NGOs. Tymczasem to właśnie te organizacje są specjalistami w swoich dziedzinach i często mają unikatową wiedzę, której nie ma firma. Z drugiej strony warto zobaczyć, że firma to nie tylko pieniądze, ale też know- how, pracownicy, którzy jako wolontariusze mogą pomoc w realizacji projektów itp.

W Orange Polska stawiamy na długofalowe programy zaangażowania społecznego, które wychodzą naprzeciw określonym problemom społecznym. Mówimy nawet o „inwestycjach” społecznych. Takie myślenie pozwala nam dostrzegać w organizacjach społecznych nie tylko beneficjetów, ale także partnerów do realizacji wspólnej misji.

Z jakimi tego typu organizacjami na co dzień współpracuje jeszcze Orange i w jakim zakresie?

Współpraca z organizacjami pozarządowymi to domena Fundacji Orange. Jej rolą jest prowadzenie długofalowych programów społecznych i edukacyjnych, szczególnie związanych z oddziaływaniem nowych technologii na zjawiska społeczne. W oparciu o takie programy Fundacja współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, przyznaje granty czy pomaga w realizacji projektów. Poza tym współpracujemy z organizacjami społecznymi w firmie np. w ramach programu Accessibility, czyli komunikacji bez barier. W  tworzeniu nowych usług dla osób z niepełnosprawnościami kontaktujemy się z organizacjami reprezentującymi interesy tych osób. Jedną z nich jest Fundacja Widzialni. Przeprowadziła ona m.in. audyt naszej strony internetowej pod wglądem jej dostępności dla osób niepełnosprawnych i pomaga we wprowadzeniu odpowiednich zmian.

::

Więcej na temat efektywnej współpracy biznesu z przedstawicielami organizacji pozarządowych można będzie przeczytać w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Brief”.  

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF