...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Płatne staże dla uchodźców w Polsce od IKEA

Polska fundacja Ocalenie we współpracy z sieciami sklepów IKEA uruchamia płatne staże dla uchodźców. Program ten ma pomóc im w odnalezieniu się na rynku pracy w Polsce oraz adaptacja w trudnej rzeczywistości.

Jak informuje Fundacja Ocalenie, już w marciu 2022 roku dziesięć osób ,,z doświadczeniem uchodźczym” rozpocznie pełnopłatne staże w sieci sklepów IKEA. Pierwszy etap programu rozpocznie się na warszawskim Targówku i potrwa 6 miesięcy.
W trakcie programu, jego uczestnicy będą mogli swobodnie korzystać z pełnego pakietu świadczeń, oferowanych przez IKEA. Dodatkowo Fundacja Ocalenie oferuje uchodźcom bezpłatne wsparcie w zakresie nauki języka polskiego, porad psychologicznych i prawnych.  Przygotowano także specjalną formę pomocy ze strony mentorów i mentorek kulturowych, którzy na co dzień pracują w Warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom.Fundacja Ocalenie ma świadomość, że ,,słaba znajomość języka i lokalnego rynku pracy jest dużym wyzwaniem dla ówczesnego uchodźcy”. Dodatkowo trudne doświadczenia uchodźcze mogą okazać się problematyczne w poszukiwaniu pracy na obczyźnie. Dlatego dzięki nawiązanej współpracy powstał program, który ma pomóc uchodźcom w odnalezieniu i ustabilizowaniu się w trudnej rzeczywistości.

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie/posts/5091159090917945

IKEA uważa, że jednym z najważniejszych czynników utrudniający ty osobom zbudowanie bezpiecznego życia w Polsce, jest trudność w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.:

Jednym z najważniejszych czynników utrudniających uchodźczyniom i uchodźcom zbudowanie dobrego, bezpiecznego życia w Polsce są trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Wynika to często z braku doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy i słabej znajomości języka polskiego.

IKEA

Co więcej, obawy pracodawców oraz kontrowersyjne stereotypy na temat uchodźców, krążące w społeczeństwie mogą być dodatkowym czynnikiem, które staje się kolejną przeszkodą w poszukiwaniach. Te osoby często potrzebują jedynie wsparcia w wejściu na rynek pracy i znalezieniu na nim swojego miejsca. Stworzony dla nich program stażowy może być dobrą formą pomocy.

Misja programu

Najważniejszym celem programu stażowego, jest pomoc uchodźcom w podniesieniu kompetencji zawodowych i językowych oraz zwiększenie szans na podjęcie stałej pracy. Stabilne zatrudnienie pomoże tym osobom wesprzeć finansowo swoich bliskich, a także zintegrować się ze społeczeństwem. Po odbyciu krótkiego zatrudnienia uczestnicy zostaną zaproszeni do aplikowania na istniejące miejsca pracy.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF