...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Raport „2038” – ZenithOptimedia definiuje 6 trendów na następnych 25 lat

Era e-ulicy, fenomen rynków rozwijających się, społecznie zaangażowany konsumpcjonizm, społeczna kooperatywa, internet wszechrzeczy i demokratyzacja tworzenia treści – to według ZenithOptimedia 6 najważniejszych trendów, które będą wpływały na komunikację marketingową w następnych 25 latach.

Raport „2038: sześć trendów na następnych 25 lat” jest efektem globalnego projektu związanego z 25 rocznicą powstania firmy, obchodzoną w październiku 2013. Specjaliści z ZenithOptimedia opisują w nim sześć kluczowych trendów, które umożliwią markom większe zaangażowanie konsumentów w nadchodzących 25 latach. Raport powstał, aby pomóc specjalistom od marketingu zrozumieć przyszłość i przygotować się na nią. Prezentowana w nim wizja kolejnych 25 lat została oparta na szczegółowej ocenie przyszłości czterech kluczowych obszarów: gospodarki, społeczeństwa, technologii i branży rozrywkowej.

 

Era e-ulicy

Nowe technologie spowodują przełomowe zmiany nie tylko w sposobie wytwarzania, dystrybucji czy marketingu produktów, ale także w tym, jak ich szukamy, doświadczamy i kupujemy. Popularne ulice handlowe staną się „e-ulicami” – miejscami, w których technologia cyfrowa zbiega się ze stacjonarnym sklepem dostarczając spersonalizowanych i niepowtarzalnych doświadczeń zakupowych. Wykorzystując bogactwo danych o konsumentach i zaawansowane modele prognostyczne, marki będą dopasowywały sposoby realizacji zakupów do osobistych nastrojów, zachowań, potrzeb i zainteresowań konsumentów.

Dostosowanie i personalizacja produktów stanie się czymś normalnym wraz z rozpowszechnieniem technologii druku 3D. Masowa popularność tej technologii sprawi, że marki będą udostępniały konsumentom wzorce produktów, które każdy będzie mógł samodzielnie dostosować do własnych upodobań, a następnie wydrukować we własnym zakresie.

 

Fenomen rynków rozwijających się

Nadchodzące 25 lat będzie czasem olbrzymiej zmiany sił gospodarczych na świecie. Dzisiejsze rynki wschodzące staną się znacznie silniejsze, a na globalnej scenie pojawi się zupełnie nowa grupa rosnących potęg. W 2038 roku wydatki reklamowe w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), będą stanowiły 23 proc. globalnych wydatków na reklamę (wzrost z 14 proc.w roku 2013). Wydatki w krajach CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA), które stanowią dziś 13 proc. globalnych wydatków na reklamę, spadną do 10 proc. w 2038 roku, kiedy pojawi się następna fala rynków rozwijających się. Będzie do niej należało 6 rynków: Peru, Pakistan, Nigeria, Ghana, Filipiny i Birma. Do roku 2025 roczna wielkość konsumpcji na rynkach rozwijających się osiągnie 30 bilionów USD. To 50 proc. globalnej konsumpcji i największa szansa na rozwój w historii światowego kapitalizmu. Różnorodność konsumentów i dynamika ich zachowań zmuszą marki do opracowania portfolio produktów i oferty cenowej, które spełnią potrzeby różnych typów odbiorców.

 

Społecznie zaangażowany konsumpcjonizm

Dziś skala świadomego konsumpcjonizmu jest relatywnie niewielka, a samo zjawisko jest obserwowane głównie na rynkach rozwiniętych. W tym obszarze zajdzie jednak istotna zmiana i zachowania, które obecnie są raczej wyrazem osobistego wyboru, staną się ruchami społecznymi o charakterze zbiorowym. W nadchodzących 25 latach ten ruch umocni się i stanie się bardziej złożony, a jego wpływ będzie silniejszy dzięki sieciom społecznościowym. W ten sposób świadomy konsumpcjonizm przekształci się społecznie zaangażowany konsumpcjonizm. W jego ramach ludzie, firmy i podmioty rządowe będą wspólnie pracowali dla zdrowia ludzi, dobra społecznego i środowiska naturalnego. Wraz z popularyzacją społecznie zaangażowanego konsumpcjonizmu, konsumenci będą oczekiwać od marek etycznego działania we wszystkich obszarach biznesowych, a także ich zaangażowania w ten ruch. Etyczne postępowanie marki będzie jednym z czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów. Marki staną się bardziej transparentne i coraz częściej będą działały mając na względzie zbiorowy interes.

 

Społeczna kooperatywa

Obecnie media społecznościowe są postrzegane jako jeden z wielu dostępnych kanałów, za pomocą których marka może realizować swoją strategię komunikacyjną. W następnych 25 latach marki będą odchodzić od tradycyjnych modeli komunikacji ku modelom zintegrowanym i opartym na współpracy ze społecznością konsumencką, a media społecznościowe będą wykorzystywane jako platforma i struktura organizacyjna, istotna dla strategii biznesowej. W firmach, których działalność będzie zorganizowana w sposób „społeczny”, konsumenci będą udzielać informacji zwrotnych, wpływać na proces tworzenia produktów i działać jako ambasadorzy marki.

 

Internet wszechrzeczy

Oszacowano, że do roku 2020 do Internetu będzie podłączonych aż 50 mld urządzeń. Będą one tworzyć inteligentny, zintegrowany system czujników, danych i urządzeń, które ułatwią nam zarządzanie codziennymi czynnościami. W ciągu następnych 25 lat, dzięki konwergencji technologii, Internet wszechrzeczy (ang. Internet of Everything) umożliwi kontrolowanie wszelkich aspektów naszego życia w czasie rzeczywistym. Połączenie tak wielu obiektów da nowe możliwości zbierania olbrzymiej ilości danych, co z kolei dostarczy mnóstwa nowych insightów konsumenckich. Do roku 2016 ilość przesyłanych danych na świecie zwiększy się dwukrotnie, do 110 eksabajtów miesięcznie. Dzięki tym danym tworzone będą hiperspersonalizowane profile, które umożliwią markom indywidualne dostosowanie produktów, usług i oferty do konkretnych potrzeb użytkowników urządzeń mobilnych.

 

Demokratyzacja tworzenia treści

Nadchodzące 25 lat będzie czasem, kiedy ludzie będą tworzyli coraz więcej własnych treści, a jednocześnie rozpowszechniali wartościowy kontent tworzony przez innych. Przy czym kontent ten wykroczy poza zakres prostej, osobistej ekspresji i będzie obejmował szersze spektrum opinii i wymianę informacji. Zwykli ludzie zaczną produkować i publikować kontent nie tylko dla grona znajomych, lecz także dla szerszej publiczności. Tak tworzone treści będą traktowane na równi z profesjonalnie produkowanymi materiałami o charakterze newsowym czy rozrywkowym. Rosnąca liczba osób tworzących i publikujących treści w mediach społecznościowych zmieni je w miejsce łowienia nowych talentów. Jednocześnie widzowie będą mieli jeszcze większą kontrolę nad rodzajem treści i tym, co i kogo chcą oglądać.

::

Które z trendów Waszym zdaniem będą najsilniejsze?

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF