...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Raport: skuteczna rekrutacja

Z raportu Effectiveness „Rekrutacja bez CV” wynika, że skuteczna weryfikacja kwalifikacji pracowników jest dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw. Raport opracowany na podstawie badań agencji SW Research odpowiada między innymi na pytania, czy i jak można przewidzieć efektywność pracowników.

Ludzie są kluczem do wszystkiego. Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach to jest to, co dzieli sukces od porażki, ponieważ to ludzie są częścią mechanizmu, który pcha firmę do przodu lub wstrzymuje jej rozwój. Ale czy zdarzyło Ci się, że w czasie rozmowy rekrutacyjnej kandydat odpowiadał dokładnie Twoim potrzebom, ale w rzeczywistości nie był w stanie osiągnąć pożądanych efektów? Czy zdarzyło Ci się, że pracownik miał doskonałe referencje w pracy na tym konkretnym stanowisku, ale w Twojej firmie czy u Twojego klienta nie był w stanie osiągać oczekiwanych rezultatów? Czy jest zatem możliwe, aby uniknąć pomyłek w rekrutacji, a tym samym zaoszczędzić czas, koszty związane z tym procesem i już za pierwszym razem zatrudniać tych, którzy będą osiągać zakładane efekty?

 

Skąd czerpać informacje o pracowniku? CV do lamusa

Badani zgodni są co do tego, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o potencjalnym pracowniku jest test kompetencji, który kandydat wykona w czasie procesu rekrutacyjnego i obserwacja zachowań pracownika w konkretnych sytuacjach związanych z pracą, np. kontakt z klientem, współpracownikiem.

 

Które z poniższych źródeł wiedzy o kandydacie/przyszłym pracowniku są Państwa zdaniem najbardziej wiarygodne?

N=250, wynik w %, Badani mogli wskazywać więcej niż 1 odpowiedź.

– Wyniki polskiego raportu Effectiveness korelują ze wszystkimi danymi, które zostały zgromadzone w naszych międzynarodowych badaniach i odnoszą się do firm różnej wielkości, od firm rodzinnych, po międzynarodowe korporacje, w tym Manpower, który ma swoje oddziały w ponad 40 krajach, w tym w  Polsce, Swarovski czy United Airlines. Wyzwania w HR mają zatem charakter globalny – komentuje Dr Bradley Smith, International Director of Business Development w PeopleKeys

 

Benchmark dla replikacji talentów

– I chociaż powszechną praktyką potwierdzania efektywności potencjalnego pracownika jest sprawdzanie referencji u poprzedniego pracodawcy, okazuje się, że to za mało, aby przewidzieć, jaką wartością będzie on dla naszej firmy. Kluczem do sukcesu jest sprawdzenie, czy jego naturalne zachowania w odpowiedzi, np. na sytuacje stresujące, poziom decyzyjności, role, jakie preferuje pełnić w zespole czy wyznawane wartości są spójne z rzeczywistością biznesową konkretnej organizacji, kulturą organizacyjną firmy, oczekiwaniami rynkowymi etc. Każda firma jest inna, stąd i w tej dziedzinie potrzebne są rozwiązania szyte na miarę  – komentuje Anna Sarnacka, Master Certified Behavioural Consultant z Effectiveness. A podstawą takiego rozwiązania jest stworzenie tzw. benchmarku –  profilu „idealnego” kandydata – czyli zbioru kluczowych kompetencji i zachowań typowych dla najlepszego pracownika na danym stanowisku, wskazanie tych czynników sukcesu, które są istotne dla pracowników nie tylko w danej branży, ale i w tej konkretnej firmie. Badając on-line zachowania pracownika, a wystarczy w tym celu 10-15 minut, jesteśmy w stanie zidentyfikować, który z potencjalnych kandydatów jest najbliżej profilu pracownika, który przynosi firmie oczekiwanie efekty. Na tej podstawie dopiero warto zaprosić kandydata na rozmowę weryfikującą tego doświadczenie zawodowe.

:: 

Zobacz również:

Zapracuj na pracę

::

Czynniki, które gwarantują sukces

– Większość czasu w rekrutacji pochłaniają rozmowy z kandydatami, które są, z mojego doświadczenia, najsłabszym predykatorem sukcesu – dodaje dr Bradley Smith. Kluczem do sukcesu jest natomiast to, żeby przewidzieć potencjał, jaki ma kandydat do pracy na określonym stanowisku, w konkretnym zespole, w relacji z przełożonym i klientami. Praktycznie każda profesja (od zawodów medycznych, przez programistów po specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta) ma testy, które oceniają umiejętności twarde. Ale te testy nie ocenią ludzkiej postawy, tego, czy kandydat jest zmotywowany do zdobywania nowych umiejętności, tego, czy szuka nieszablonowych rozwiązań, radzenia sobie z porażką, umiejętności pracy zespołowej etc. A to są właśnie czynniki, które gwarantują sukces; mogą być mierzalne i wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

 

::

© Rawpixel– Zobacz portfolio

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF