...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Save the date | Element UX Talks | Poznań

Element Talks łączy siły z The Awwwesomes, aby stworzyć nowe, świeże wydarzenie w pełni poświęcone zagadnieniom User Experience! W ostatni weekend września spotkamy się w dobrze znanych z inicjatyw skupionych wokół designu przestrzeniach Concordia Design w Poznaniu, by wysłuchać inspirujących wykładów, skorzystać z praktycznych warsztatów, wziąć udział w targach oraz nawiązać nowe znajomości. Wszystkie aktywności skupione będą […]

Element Talks łączy siły z The Awwwesomes, aby stworzyć nowe, świeże wydarzenie w pełni poświęcone zagadnieniom User Experience! W ostatni weekend września spotkamy się w dobrze znanych z inicjatyw skupionych wokół designu przestrzeniach Concordia Design w Poznaniu, by wysłuchać inspirujących wykładów, skorzystać z praktycznych warsztatów, wziąć udział w targach oraz nawiązać nowe znajomości. Wszystkie aktywności skupione będą na doświadczeniach użytkownika, od badań po projektowanie!

Program

Motywem przewodnim konferencji jest hasło „FAIL”. Wierzymy bowiem, że najwięcej każdy z nas uczy się właśnie na błędach! Podczas wystąpień prelegenci opowiedzą o tym, co w prezentowanych przez nich tematach poszło nie tak jak powinno oraz jakie wnioski wyciągnęli. Poza dłuższymi, 25-minutowymi prelekcjami w agendzie znalazło się też miejsce na energetyzujące, 5-minutowe lightning talki całkowicie poświęcone niepowodzeniom w obszarze UX. Oprócz wykładów jak zwykle na Element Talks do wyboru będzie wiele warsztatów przed i w trakcie wydarzenia. Ciekawą nowością będzie jednak część networkingowa

Nasi prelegenci

Prelegenci pierwszej edycji Element UX Talks skupią się na praktycznych aspektach związanych z szeroko pojętym User Experience.


O treściach, danych i doświadczeniu czytania: Karina Ślęzak projektantka treści
w Google w wystąpieniu „Projektowanie słowem: krótki poradnik” opowie o tym jak wiele można zyskać, korzystając z pomocy osoby projektującej treści oraz jak samemu poradzić sobie z ich projektowaniem: jakich błędów unikać, a jakie wzorce wykorzystać, Frank Rausch z Raureifw prezentacji „Elementary Typography” wskaże składniki konieczne do doświadczenia idealnego cyfrowego czytania, zaś Kim Albrechtz metaLAB w Harvard University pokaże jak wizualizować dane w angażujący sposób.

O seniorach i dostępności: Sylwia Pisz oraz Magdalena Kurowska z Play dadzą konkretne rady projektowe wszystkim, którzy myślą o starszych użytkownikach i walczą z pojęciem wykluczenia, zaś Emilka Bojańczyk ze studia Podpunkt opowie jak radzić sobie z projektowaniem zgodnym z wytycznymi dostępności.

O przyszłości:Agnieszka Polkowskaz TRENDSPOT opowie o wartościach ważnych dla kształtującej się właśnie generacji „Next”, które skupiają się wokół relacji: doświadczaniu, autentyczności i społeczności, a dzięki Joannie Skorupskiej– założycielce radicalzz.studio dowiesz się, dlaczego w procesie projektowania świadomej i zrównoważonej przyszłości istotne są trendy, znajomość stopni rozwoju technologii i badania.

Na naszej UX-owej scenie znajdą się również Lu Yu – główna projektantka Sempliceoraz Juliana Muñoz Uribe z ustwo Malmö i inni! Sylwetki wszystkich prelegentów oraz tematy, którymi podzielą się na EUXT możesz obejrzeć na dedykowanej stronie internetowej.

Nie samą konferencją człowiek żyje

Ważnym aspektem konferencji jest networking – oprócz uwielbianych przez naszych uczestników Speed Talks, w programie znalazło się również miejsce na stoły dyskusyjne, quizy i gry, które sprawią, że integracja i poznanie nowych osób będzie o wiele łatwiejsze! Chcemy zmienić definicję networkingu i pokazać, że może być to angażująca część konferencji. Czeka Cię godzina tego typu aktywności, w którą wprowadzi Cię Bartek Jurkowski, zajmujący się improwizacją m.in. w Klubie Komediowym.

W skrócie, na Element UX Talks czekają Cię:

✔️ wykłady

✔️ warsztaty

✔️ konsultacje

✔️ networking poprowadzony w formie grywalizacji

✔️ targi

✔️ afterparty

Stawiamy na przekazywanie praktycznych umiejętności, dotyczących pracy w branży UX! Na konferencję zapraszamy wszystkich, którzy są z związani z UX-em – nie tylko projektantów i badaczy, ale także programistów i product ownerów.

Szczegóły:

29-30 września |Concordia Design| Poznań

www.elementtalks.com/pl/ux2018/

Bilety-> Bilety indywidualne i grupowe można kupić do wyczerpania zapasów!

KONKURS WYGRAJ BILET! – REGULAMIN

REGULAMIN Konkursu Wygraj bilet na Element UX Talks!

1.Organizator i czas trwania Konkursu
1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj bilet na Element UX Talks!, zwanego dalej Konkursem, jest B90 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, wpisanaa do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667826, NIP: 7010673394, Regon: 366766402, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej http://brief.pl oraz kont w serwisach Facebook i Instagram należących do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
1.3. Konkurs rozpocznie się dn. 24 września 2018 r. i trwać będzie do dnia 26 września 2018 r.
1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
1.6. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisami Facebook i Instagram.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.3. Regulaminu. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie„Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
2.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania nagrody w przypadku wygranej.
2.3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.Zgłoszenia
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie konkursowe na adres redakcja@brief.pl.
3.1.1. Zgłoszenie musi zawierać:

  • Imię i Nazwisko Uczestnika,
  • adres e-mail Uczestnika
  • odpowiedź na pytanie konkursowe: “FAIL: łatwiej uczyć się na swoich czy cudzych błędach?
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu przez B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58 w celu identyfikacji zwycięzcy i przekazania ewentualnej wygranej. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

3.1.2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 24 września do godz. 22:00 26 września 2018 roku – decydować będzie data przesłania zgłoszenia na adres redakcji.
3.1.3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
3.3. Jury wyłoni zdobywcę nagrody wybierając spośród nadesłanych odpowiedzi te, które są najbardziej kreatywne i pomysłowe. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i nazwisko oraz odpowiedź na konkursowe pytanie zostaną ujawnione na stronie Brief.pl oraz publicznych profilach magazynu Brief.pl w mediach społecznościowych.
3.4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 26 września 2018.

4.Nagrody
4.1. Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora jeden bilet na wydarzenie Element UX Talks do wykorzystania w dniach 29-30 września po uprzednim wypełnieniu oświadczeń.
4.2. Sponsorem nagrody jest ELEMENT Paulina Kacprzak, Lipowiec 50, 12-100, poczta Szczytno gm. Szczytno, NIP 7451823842, REGON 367214700, zwana dalej Sponsorem nagrody.
4.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej na wskazany adres  do dnia 27 września 2018 r.
4.4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w czasie 24 godzin od momentu wysłania powiadomienia przesłać swoje dane osobowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
4.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.
4.7. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.
4.8. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.

5.Informacje o przetwarzaniu danych
5.1.Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
5.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię oraz adres e-mail jest B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58,  e-mail: brief@brief.pl .
5.3. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia zwycięzcy i przekazania nagrody na podstawie zgody uczestnika.
5.4. Dane mogą być udostępniane Sponsorowi nagrody w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5.5. Dane będą przechowywane do momentu otrzymania potwierdzenia o przekazaniu nagrody zwycięzcy.
5.6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5.7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Reklamacje
6.1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
6.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

7.Postanowienia końcowe
7.1.W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
7.2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd. 
7.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
7.6. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fanpage na portalu Facebook.
7.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 roku.

ORGANIZATOR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF