...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Science Now, Stellar Fireworks i Tellart przygotują opowieść o naszym kraju w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju

EXPO 2020

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zawarła umowę z konsorcjum firm Science Now, Stellar Fireworks i Tellart na „Content management: uszczegółowienie koncepcji materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020 i ich produkcję”. Współpraca obejmuje stworzenie koncepcji narracyjnej, kreację doświadczenia oraz realizację treści multimedialnych w Pawilonie Polski. Konsorcjum zostało wybrane przez PAIH w drodze konkursu przeprowadzonego w ramach procedury prawa zamówień publicznych.

Ze względu na pandemię COVID-19 Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju została przełożona o rok i odbędzie się między 1.10.2021 r. a 31.03.2022 r. Mimo zmiany terminu, organizatorzy zdecydowali, by pozostawić dotychczasową nazwę wydarzenia: EXPO 2020. Hasło przewodnie Wystawy brzmi: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Polska, podtrzymując chęć uczestnictwa w tym największym promocyjno-gospodarczym wydarzeniu na świecie, opracowuje program wspierający polskich przedsiębiorców w rzeczywistości post-pandemicznej.

Obecna sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania. Nasze podstawowe założenia, zawarte w Koncepcji Programowej, pozostają niezmienne, jednak zarówno w pracach nad narracją Pawilonu, jego treściami multimedialnymi, jak i w programie gospodarczym czy w każdym innym obszarze naszych przygotowań do EXPO 2020, uwzględniamy kontekst epidemiologiczny. Prace nad ekspozycją będziemy prowadzić w oparciu o wytyczne organizatora i obowiązujące w ZEA regulacje w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. W warstwie merytorycznej dążymy do zachowania przewagi uniwersalnych przekazów o Polsce, pogłębiając w szczególności wątki gospodarcze. W myśl hasła przewodniego Pawilonu Polski, chcemy pokazać Polskę jako kraj ludzi kreatywnych i zaradnych, również w kontekście zmagań ze skutkami pandemii COVID-19. Obserwując zaangażowanie, energię i interpretowaną na nowo potrzebę współdziałania wśród organizatorów i uczestników, wierzymy, że rozmach Wystawy Światowej w nowych ramach czasowych będzie imponujący. EXPO 2020 w Dubaju będzie jednym z pierwszych prawdziwie globalnych wydarzeń o charakterze gospodarczym, które będą miały charakter stacjonarny, a tym samym zdefiniują na nowo wartość bezpośrednich spotkań międzyludzkich.

Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Uczestnicy konkursu na „Opracowanie koncepcji materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020” zostali zaproszeni do przygotowania pracy złożonej z dwóch części: strategicznej, polegającej na stworzeniu koncepcji prezentacji Polski poprzez materiały multimedialne w Pawilonie Polski, a także części artystycznej obejmującej opracowanie dwóch próbek materiałów multimedialnych (materiału video oraz animacji). Prace były oceniane przez sąd konkursowy, złożony z ekspertów rynkowych, przedstawicieli resortów oraz członków Zespołu EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Przed uczestnikami konkursu stało trudne zadanie opracowania intrygującej opowieści o współczesnej Polsce, która uzupełni dotychczas wypracowane koncepcji kreatywne, w tym koncepcję architektoniczno-tematyczną. Zwycięską pracę wyróżniało doskonałe podejście strategiczne, a w części artystycznej – duża wrażliwość w zakresie doboru treści oraz budowania dramaturgii przekazu. Uwzględniając nowe okoliczności, które stworzyła pandemia COVID-19, rozpoczynamy intensywną pracę nad kreatywną interpretacją tematu przewodniego Pawilonu Polski na EXPO 2020 („Polska. Kreatywność inspirowana naturą”), której efektem będzie stworzenie wizytówki naszego kraju – angażującej i zachwycającej opowieści o Polsce, Polakach oraz inspirowanych naturą technologiach.

Monika Dyląg-Sajór, Koordynator projektu EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Naszym celem jest przedstawienie Polski poprzez kreatywność będącą źródłem sukcesów w gospodarce, nauce i kulturze. To uniwersalne przesłanie zbudujemy wokół wyjątkowych dla nas wartości, idei i postaw – mówi Jan Pomierny, Prezes Zarządu firmy Science Now, lidera zwycięskiego konsorcjum. Wystawy Światowe od zawsze stanowiły ważną platformę do prezentowania kulturowej różnorodności oraz gospodarczych osiągnięć i aspiracji. Naszym zadaniem będzie jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków wyrazu – od multimediów poprzez doświadczenia analogowe – oraz ich przekucie na angażującą opowieść o współczesnej Polsce.

Łukasz Alwast, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Współzałożyciel firmy Stellar Fireworks

EXPO 2020, to miejsce, w którym spotka się cały świat, aby wspólnie opowiedzieć o wyzwaniach dotyczących przyszłości. Z wielką przyjemnością podjęliśmy współpracę z Science Now, Stellar Fireworks oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy tworzeniu koncepcji doświadczenia, które odwiedzających zanurzy w polskim fragmencie tej opowieści. To dla naszego zespołu świetna okazja, aby poznać polską kulturę i przyłączyć się do polskiej kreatywności.

Nick Scappaticci, Założyciel i Szef studia Tellart

Prace konkursowe były oceniane w oparciu o kryteria, obejmujące m.in. atrakcyjność, kreatywność, nowoczesność zaproponowanej koncepcji i propozycji materiałów, czytelność, szczególnie w odniesieniu do percepcji zagranicznego odbiorcy, a także poziom spójności z wytycznymi PAIH zawartymi w briefie.

Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Stworzenie koncepcji oraz realizacja treści multimedialnych przez laureata konkursu będzie kolejnym krokiem budowania przekazu o naszym kraju, który dopełni koncepcję architektoniczną budynku.

Science Now, Stellar Fireworks i Tellart

Science Now, to polskie studio kreatywne specjalizujące się w projektowaniu strategicznym oraz rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych i badawczych na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Jest partnerem kreatywny instytucji naukowych i kulturalnych (m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej, NOSPR, Ars Electronica) oraz firm zaangażowanych w edukację, naukę oraz rozwój nowych technologii (m.in. Synthos, Bank PKO BP, Platige Image). Rozwija również autorski, interdyscyplinarny program ART+DESIGN+SCIENCE skierowany do młodych, polskich twórców.

Stellar Fireworks, to polskie studio produkcyjne specjalizujące się w realizacji projektów narracyjnych dla parków rozrywki, centrów nauki i muzeów oraz projektów branded environments dla firm i instytucji. Studio odpowiada m.in. za realizację międzynarodowej wystawy podróżującej „Above & Beyond” przedstawiającej ostatnie 100 lat poznawania Wszechświata, show „Legenda o magicznej perle” w autorskim formacie multimedialnego teatru na wodzie oraz prace scenariuszowe i koncepcyjne nad nową wystawą stała Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W ramach projektów własnych studio opracowuje koncepcje atrakcji immersyjnych oraz projektów merchandisingowych z obszaru edutaiment.

Tellart, to amerykańsko-holenderskie studio specjalizujące się w łączeniu designu, technologii i kultury w projektach stymulujących intelektualne i wrażeniowe wykroczenie w przyszłość. Od swojego powstania w 2000 roku studio zajmuje się kreowaniem interaktywnych produktów i doświadczeń immersyjnych we współpracy z m.in. Google, Science Museum London, V&A Museum, Toyota, Dubai Future Foundation, Singapore Economic Development Board, Samsung, czy California Academy of Sciences. Za swoje prace zostało nagrodzone m.in. Smithsonian Design Museum Award, SXSW Experimental, Cannes Lions, IxDA, Eurobest Grand Prix, Webby, Core77, D&AD Yellow Pencil. Tellart wraz z partnerami jest także odpowiedzialny za design i kreację doświadczenia Pawilonu Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Wystawie Światowej EXPO2 2020 w Dubaju.

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe EXPO to cykliczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym, których prestiż porównywalny jest z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej czy Igrzyskami Olimpijskimi. EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r. i będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim. W półrocznym wydarzeniu udział weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt.

Proces podejmowania decyzji o zmianie terminu Wystawy miał charakter wielostopniowy. Rekomendacja rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Komitetu Sterującego EXPO 2020 Dubai została potwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne Biura Wystaw Światowych. W głosowaniu udział wzięło 113 państw biorących udział w EXPO 2020.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych. Udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej. W związku ze zmianą terminu Wystawy Światowej, Zespół EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wraz z partnerami merytorycznymi projektu pracuje nad aktualizacją oferty dla przedsiębiorców, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w nowej Koncepcji Programowej, która w najbliższych miesiącach zostanie zaprezentowana Radzie Ministrów.

Więcej informacji: www.expo.gov.pl


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF