...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

SMS-y wciąż popularne w Polsce

SMS jest najbardziej uniwersalnym i najchętniej wykorzystywanym sposobem komunikacji. Taki trend potwierdza aż 96,3 proc. badanych. Blisko co trzeci ankietowany wysyła średnio ponad 7 wiadomości tekstowych dziennie, a 66,6 proc. przepytanych internautów stwierdziło, że wysyła SMS-y każdego dnia. Co więcej 73,4 proc. posiadaczy smartphonów preferuje krótkie wiadomości tekstowe niż mobilne komunikatory. Badanie przeprowadzone zostało przez Platformę SerwerSMS.pl w 2013 roku na grupie 2160 polskich internautów,

– Technologia SMS, mimo iż istnieje od lat, a przez niektórych uważana jest wręcz za archaiczną, obecnie staje się jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych narzędzi komunikacji. Zgodnie z naszymi danymi prawie każdy z przepytanych respondentów używa SMS-ów w codziennym życiu. Co więcej, w przybliżeniu jedna na trzy ankietowane osoby – 31,4 proc. – deklaruje, że wysyła ponad 50 wiadomości tekstowych tygodniowo. Warto zauważyć, że znacząca większość – 65 proc. badanych respondentów – wysyła powyżej 10 komunikatów tygodniowo. Świadczy to o bardzo mocnej pozycji rozwiązań SMS w zestawieniu z coraz popularniejszymi komunikatorami mobilnymi – mówi Artur Sadowski, CEO w Platformie SerwerSMS.pl.

Raport SMS w Polsce

Najczęściej ankietowani odpowiadali, że wysyłają od jednego do dziesięciu SMS-ów tygodniowo (32,1 proc.). Natomiast 17,2 proc. zadeklarowało, że w ciągu tygodnia wysyła między 11 a 20 wiadomości tekstowych. Prawie taki sam procent respondentów wysyła pomiędzy 21 a 50 SMS-ów tygodniowo (17,1  proc.). Ważną informacją i wnioskiem wyciągniętym z badania jest fakt, iż trzy czwarte badanych uważa, że mimo rozwoju technologii mobilnych, wzrostu sprzedaży smartphonów i tabletów, to właśnie SMS jest łatwym, szybkim oraz skutecznym narzędziem, z którego chcą korzystać Polacy. W wyniku analizy wykazano, że aż 73,4 proc. posiadaczy smartphonów preferuje SMS-y, niż mobilne komunikatory.

– Najnowsze dane wciąż pokazują przewagę komunikacji SMS nad innymi dostępnymi rozwiązaniami. Głównym powodem tego trendu na świecie, jest przede wszystkim prostota, pewność i bezpieczeństwo. To właśnie kluczowe czynniki, które decydują o sukcesie tego narzędzia. – dodaje Artur Sadowski.

Pogłębiona analiza w podziale na użytkowników telefonów komórkowych i smartphonów wykazała, że pomiędzy rozkładami częstości ilości wysyłanych SMS-ów w obu grupach nie ma istotnej różnicy. Okazuje się zatem, że rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego nie wpływa na ilość wysyłanych SMS-ów.

Raport SMS w Polsce

– Potwierdza to, że prognozy Amerykanów względem wzrostu popularności komunikacji SMS w kolejnych latach, jako już dostępnego i sprawdzonego narzędzia, są mocno osadzone w realiach. Nie mniej jednak nie można odmówić popularności i dynamicznego wzrostu zainteresowania rozmaitym aplikacjom mobilnym. To zapewne trend przyszłości, ale mimo 21 lat, które upłynęły od wysłania pierwszego SMS-a, ludzie wciąż piszą do siebie i komunikują się za pomocą słynnych 160 znaków. Mało kto wie, że ich ilość została obliczona na podstawie średniej liczby liter w popularnych niegdyś kartkach pocztowych. Po przeanalizowaniu wyników naszego badania jesteśmy przekonani, że krótka wiadomość tekstowa przetrwa na rynku usług komunikacyjnych równie długo jak tradycyjna pocztówka. Reasumując czeka nas jeszcze co najmniej kilkadziesiąt lat świetności tego rozwiązania. – mówi Artur Sadowski.

::

Zobacz też:

Co trzeci Polak płaci SMS-ami premium

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF