...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Specjaliści 50+ w pracy [RAPORT]

50+ na rynku pracy

Sytuacja pracowników 50+ na rynku pracy to ważny temat, zasługujący na szczególną uwagę - zwłaszcza w obliczu konsekwencji pandemii koronawirusa. Zespół Pracuj.pl zbadał dwa zjawiska związane z tą grupą: jej wizerunek w oczach współpracowników oraz kluczowe kwestie, których szuka ona w życiu zawodowym. Jak się okazuje, 54% badanych Polaków uważa specjalistów 50+ za najbardziej lojalnych pracowników, a blisko 6 na 10 - że dbałość o tę grupę jest cechą dobrego pracodawcy. Sprawdziliśmy także, jak według rekruterów pandemia wpłynie na szanse 50+ na rynku pracy.

Najważniejsze dane:

  • 6 na 10 badanych uważa, że pracownicy 50+ są cennym zasobem dla firm.
  • 6 na 10 badanych twierdzi, że ta grupa powinna być bardziej doceniana.
  • Według 54% respondentów grupa 50+ to najbardziej lojalni pracownicy.
  • Najstarsze pokolenie ceni w pracy dobrą atmosferę i stabilizację.
  • W obliczu zmian grupa 50 + woli się przekwalifikować niż zmienić pracę.

Ważna rola wsparcia dla 50+

6 na 10 respondentów Pracuj.pl przed pandemią koronawirusa uważało, że pracodawcy powinni bardziej dbać o pracowników po 50. roku życia, niż robią to obecnie. Opinia ta obrazuje świadomość panującą wśród większości badanych Polaków, dotyczącą trudnej sytuacji osób zbliżających się do wieku emerytalnego na rynku pracy. Wybuch pandemii koronawirusa mógł być czynnikiem dodatkowo pogłębiającym wyzwania zawodowe pracowników 50+. A jednocześnie ponad połowa respondentów uważa, że zatrudnianie pracowników ze starszych pokoleń dobrze świadczy o firmie jako pracodawcy.

co sadzisz o grupie 50+ na rynku pracy

50+: lojalni i niechętni zmianom

Jakie są największe zalety pracowników 50+? Badani Polacy najczęściej wskazywali na wysoki poziom wykonywanej pracy (58%), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami (57%). Często wskazywaną cechą była także duża lojalność osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54%). Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt.

opinie o pracownikach 50+

Jak zauważa dr Paula Pustułka, socjolog z Uniwersytetu SWPS, pracownicy 50+ to w wielu wypadkach osoby pragnące zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, unikające zmian pracy nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów.

Znajdując się w momencie tak zwanej późnej dorosłości oraz wkraczania w fazę starości, respondenci z grupy tzw. baby boomers zdają się już być „w blokach startowych” sprintu do emerytury. To właśnie oni najczęściej pragną zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, a także unikają zmian pracy nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. Na tym etapie życia respondenci starają się minimalizować stres zawodowy przez dbałość o dobrą atmosferę i relacje.

dr Paula Pustułka, socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS

Stabilizacja i dobra atmosfera to priorytet

Cechy te, w obliczu coraz większej mobilności zawodowej osób młodych, urastają w ostatnich latach do ważnego atutu, niedostatecznie jednak docenianego przez pracodawców. Według badań Pracuj.pl pokolenie baby boomers (56+) jako jedyne przedkładało dobrą atmosferę w firmie (ważne dla 72%) nad wysokie wynagrodzenie (65%). Baby boomersi zdecydowanie częściej od generacji Z (18-24 lat) uważali stabilność zatrudnienia za jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego (56%). Pod tym względem niejako wyprzedzali rynkowy trend poszukiwania w pracy silnych fundamentów i bezpieczeństwa, który w związku z turbulencjami na rynku pracy można było zaobserwować wśród ogółu pracowników po wybuchu pandemii koronawirusa.

Świadomi zmian, ale lojalni

Współczesny rynek pracy coraz szybciej się zmienia. Zazwyczaj twierdzimy, że to młodzi pracownicy są bardziej świadomi tej ewolucji. Badania Pracuj.pl tylko częściowo potwierdzają tę tezę. Dlaczego? To właśnie baby boomers najczęściej uznają, że technologie będą mieć kluczowy wpływ na kariery i awanse pracowników w najbliższej przyszłości – uważa tak 56% badanych z tej grupy. To także oni najczęściej spodziewają się, że rozwój technologii doprowadzi do sytuacji, w której w przyszłości w wielu dziedzinach zastąpi ona pracę człowieka. Sądzi tak aż 69% baby boomers badanych przez Pracuj.pl.

czy technologia zastapi prace czlowieka

Różnorodne wyzwania 50+ w obliczu pandemii

Według danych GUS w I kwartale 2020 roku aktywnych zawodowo było 60% Polaków w wieku 50-64 lat. Stopa bezrobocia w tej grupie w pierwszych trzech miesiącach roku wynosiła zaledwie 2,5%, co stanowiło jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Jak pandemia rozwijająca się w II i III kwartale roku może wpłynąć na te liczby? Jak zauważa Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj, z deklaracji rekruterów badanych przez Pracuj.pl po wybuchu pandemii wynika, że obecna pozycja osób 50+ na rynku pracy jest często zależna od specjalizacji.

Wyzwania biznesowe związane z pandemią dodatkowo podkreśliły znaczenie dla pracodawców doświadczonych ekspertów, gotowych do szybkiego wsparcia firmy w kluczowych projektach – m.in. w branży IT, sprzedaży czy finansach. W wielu z tych branż to młodsi pracownicy, mający mniejszą wiedzę, mogą mieć w niektórych rekrutacjach większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Z kolei w przypadku stanowisk o mniej specjalistycznym charakterze, w których doświadczenie odgrywa mniejszą rolę osoby 50+ mogą mieć spore trudności w rekrutacji.

Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZAWODOWY STYL ŻYCIA. RÓŻNE OBLICZA PRACY POLAKÓW  

O kwestiach wielopokoleniowości będziemy również rozmawiali w ramach właśnie startującego programu Dream Employer.

Inauguracja programu odbędzie się w formie debaty online 10 sierpnia 2020 o godzinie 15:00.

Nowa rzeczywistość w relacjach pracodawca-pracownik. Czego oczekują pracownicy i co mogą zrobić pracodawcy, by tworzyć angażujące organizacje?

W debacie wezmą udział eksperci:
👉 Paulina Mazur
👉 Adrian Martinez
👉 Karolina Karwowska
👉 Monika Domańska
👉 Jolanta Piątkowska
👉 Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
👉 Maciej Hassa


Źródło: informacja prasowa Pracuj.pl 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF