...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Stan designu w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała raport, diagnozujący stan polskiego designu. Ile z 333 badanych firm, rozszerzyło w ostatnim roku ofertę produktową? Ile przedsiębiorstw ma plan wdrożenia innowacji w obecnych produktach i usługach? Prezentujemy charakterystykę grupy respondentów, należących do badanej branży.

Celem badania była identyfikacja specyfiki rynku designu w Polsce, praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach, korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design i barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na próbie 333 firm na przełomie 2014/2015 roku techniką mix-mode (CAPI, CATI,CAWI). Raport zawiera wybrane wyniki badania zrealizowanego na grupie 239 projektantów i 54 design menadżerów.

Respondenci to w 72,2 proc. członkowie zarządu firm lub ich właściciele, 5,4 proc. z nich stanowili dyrektorowie, kierownicy działu nowych produktów bądź usług, tylu było także dyrektorów i kierowników marketingu lub komunikacji.

Aż 35,7 proc. firm, które wzięło udział w badaniu to mikro przedsiębiorstwa. 31,2 proc. z nich to przedsiębiorstwa małe, natomiast dużych było 23,4 proc. Średnie firmy stanowiły 9.6 proc. badanych.

Branże, które wzięły wybrane do przedstawienie stanu polskiego designu to w 44,4 proc. usługi. 36 proc. z nich należy do przemysłu, 21 proc. do handlu, a 11,4 proc. do budownictwa.

Pozytywnie na pytanie, dotyczące rozszerzenia oferty produktowej o nowe wyroby/usługi odpowiedziało 84,7 proc. respondentów. 71,2 proc. firm wprowadziła istotną modyfikację produktów (wyrobów/usług) już oferowanych przez firmę, 64 proc. wprowadziła w firmie nowe lub istotnie zmodyfikowała procesy: wytwarzania produktów, nabywania zaopatrzenia, dystrybucji produktów, natomiast 61,3 proc. pracowała nad jakimś prototypem lub wzorem nowego produktu. 59,8 proc. z badanych firm wprowadziła w firmie zmiany organizacyjne, których przykładem mogą być zmiany w strukturze organizacyjnej metodach organizacyjch w zakresie relacji. Zmiany w prowadzeniu strategii rozwoju firmy, marki, produktu bądź usługi wprowadziło 55,9 proc. badanych. Najmniej, bo 27 proc. z respondentów, wprowadziło inne działania, które mogły się wziąć z wykorzystaniem designu i wzornictwa.

Bardzo pozytywnie wygląda plan wdrożenia innowacji w obecnych produktach i usługach czy też wprowadzenia zupełnie nowych produktów lub usług. 39 proc. badanych zdecydowanie wprowadzi innowacje, a 45,9 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej zrealizuje podobne plany.

Doświadczenia respondentów, dotyczące przeprowadzonych projektów, które wiązały się z projektowaniem produktów lub usług są zbieżne pośród 77,8 proc. badanych w obszarze komunikacji, 55 proc. w projektowaniu produktu, 45,3 proc. w projektowaniu usług, 35,7 proc. w projektowaniu oprogramowania oraz 29,7 proc. w projektowaniu opakowań.

Ilość produktów lub usług, które zostały wdrożone przez firmy w danych kategoriach w ciągu ostatnich 3 lat prezentuje się następująco: 17,2 projektowanie produktu, 8,3 projektowanie usług, 8 projektowanie komunikacji, 3,4 projektowanie oprogramowania oraz 15,4 projektowanie opakowań.

Cały raport dostępny jest pod adresem: http://www.parp.gov.pl/files/74/75/77/22868.pdf

::

fot. Fotolia/Sergey Nivens

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF