...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Telefony służbowe źródłem zagrożenia dla danych?

Ułatwiają codzienną pracę, usprawniają komunikację i zwiększają możliwości niemal w każdym obszarze działalności firmy. Urządzenia mobilne, pomimo wielu swoich zalet przy niedostatecznej ochronie mogą być źródłem zagrożeń. Ryzyko jest tym większe, że aż 68% pracowników nie zna żadnych zabezpieczeń chroniących dane i tożsamość w telefonach służbowych[1]. Jak przekłada się to na bezpieczeństwo poufnych informacji firmowych?

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania w zakresie ochrony danych cyfrowych. Od tego, jak sobie z tym poradzą, zależy to, czy budowany przez lata sukces, zaufanie klientów i reputacja będą bezpieczne w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie.

Realne zagrożenia w wirtualnej rzeczywistości

Luki w zabezpieczeniach oraz stosowanych przez przedsiębiorstwa procedurach bezpieczeństwa są szybko wychwytywane i chętnie wykorzystywane przez hakerów. Dane klientów, tajemnice handlowe, innowacje czy technologie są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, którzy coraz częściej upatrują swojej szansy w służbowych telefonach.

Urządzenia mobilne, choć stały się podstawowym narzędziem pracy oraz nośnikiem ważnych danych firmowych, to często nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń. Co więcej, z racji niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo narażone na zgubienie czy kradzież. A przecież służbowy smartfon bez odpowiedniej ochrony w niepowołanych rękach może stać się dla firmy poważnym zagrożeniem. – Daniel Szoszew, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Jak wynika z badania „Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych”[1] firmy w Polsce nie są wystarczająco dobrze przygotowane na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Blisko co 5 zatrudniony spotkał się z tego typu incydentami w swoim miejscu pracy. Najczęściej dotyczyły one wycieku danych poprzez sieć (31%), ataku phishingowego (27%) czy wycieku informacji poprzez media społecznościowe (27%). Blisko ¼ tego typu zdarzeń była związana z wyciekiem danych poprzez urządzenia mobilne np. telefon służbowy lub tablet (24%).

Urządzenia elektroniczne pod kontrolą?

Niepokojącym zjawiskiem jest też fakt, że 51% pracowników nie zna zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych cyfrowych. Obok cyberprzestępców i nieuczciwej konkurencji to właśnie brak wiedzy, a także nieostrożność użytkowników urządzeń elektronicznych stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych przez firmę informacji. Jakie działania w tym obszarze podejmują pracodawcy? Większość przedsiębiorstw udostępniających pracownikom urządzenia elektroniczne posiada regulaminy określające zasady ich użytkowania (75%). Najczęściej dotyczą one konieczności zabezpieczania komputera przenośnego hasłem podczas nieobecności (56%). Ponad połowa pracodawców ogranicza za pomocą takiego dokumentu możliwość korzystania z firmowych laptopów, tabletów, czy telefonów tylko do celów służbowych (54%). Ponadto użytkownicy mają też obowiązek zgłaszania utraty służbowego urządzenia w wyniku kradzieży lub zgubienia oraz sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych administratorowi bezpieczeństwa informacji (53%). Nieco rzadziej respondenci wskazywali na istnienie w ich firmowym regulaminie wymogu regularnego tworzenia kopii danych na serwerze (47%) czy konieczności szyfrowania danych na dysku i zabezpieczania ich hasłem (45%). Przeważająca część respondentów (61%) została też przeszkolona w zakresie zasad użytkowania służbowego telefonu.

[1],[2] Badanie „Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych” przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., dystrybutora telefonów BlackBerry na przełomie kwietnia i maja 2019 r.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF